- Vlada RS-a donijela je, na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, Uredbu o postupku dodjele novca ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i umjetnicima za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona. Uredbom je predviđeno da se iz sredstava Kompenzacionog fonda RS-a navedenim firmama osigura novac radi redovnog izmirivanja obaveza prema radnicima za doprinose, kao i ostalih poreskih obaveza - saopćeno je iz Vlade RS-a.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o prihvatanju donatorskih sredstva Vlade Republike Srbije u iznosu od 20.000.000 eura odnosno 39.116.600 KM u okviru mehanizma saradnje između RS-a i Republike Srbije, za saniranje posljedica izazvanih pandemijom SARS - COVID-19, saopćila je Vlada RS-a.