Prema budžetu za 2020. godinu odluka je iznosila 315 miliona KM, a nova odluka je da to bude 678 miliona KM. Ministrica Zora Vidović je pojasnila da od toga zaduženje na domaćem tržištu može iznositi 354 miliona KM, a da je već uzeto 214 miliona KM, te da ostaje iznos zaduženja od oko 140 miliona KM.

Na stranom tržištu donesena je odluka o zaduženju od 323,8 miliona KM i to su krediti od MMF-a, Svjetske banke, Evropske komije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

- Mislimo da ćemo sa tim zatvoriti budžet. Ovo je maksimalno zaduženje koje smo predvidjeli - kazala je Vidović.

Govoreći o Zakonu o zaduženju, dugu i garancijama RS-a, novoj odluci o zaduženju koja je sada predložena i procjeni pada BDP-a za 3,5 posto, Vidović je kazala da se i dalje ne probija zakonski okvir u RS-u.

- I sa ovom ovom novom odlkukom o zaduženju ne probijamo zakonski okvir, što je dobro, jer su mnoge zemlje morale da mijenaju zakone o zaduženju, jer su najčešće morali da probiju zakone koji su bili na snazi - kazala je Vidović.

Ona je navela da je iz budžeta RS-a u Fond solidarnosti prebačeno 50 miliona KM i da je na računu tog fonda bilo oko 58 miliona KM. Osam miliona KM je uplaćeno od donacija pravnih i fizičkih lica i od radnika iz javne uprave koji su izdvajali postotak od martovske plaće.

- Trenutno je 12,7 miliona KM u Fondu, a ostalo je sve isplaćeno za obaveze prema privredi, zdravstvu i policiji. I u narednom periodu punit ćemo Fond solidarnosti i izvršićem sve naše obaveze - dodala je Vidović.

Ona je kazala danas i da odluka o eventulanoj pomoći medijima u ovom entitetu, može da bude donesena samo na sjednici Vlade RS-a, a precizirala je da to pitanje još nije razmatrano.

Ona je, komentarišući ranije najave lidera SNSD-a Milorada Dodika o podršci incijativi za pomoć medijima u RS-u, navela da bi taj novac trebalo da se isplati iz Fonda solidarnosti RS-a, kao što je to urađeno za zdravstvene radnike i policajce.

- Da li će je biti i kolika će biti, vidjet ćemo u naredenom periodu. Nismo to još razmatrali - rekla je Vidović.

Ona je istakla da po njenom mišljenju mediji treba da dobiju pomoć.

- Posao medija u ovom periodu je bio jako težak i mislim da su radnici u medijima bili izloženi isto kao i u drugim sektorima koji su dobili te naknade - zaključila je Vidović.