Vizire su u ime Ambasade SAD u BiH uručili predstavnik ambasade, Salman Khan i pomoćnik vojnog atašea SAD-a u BiH, major Joshua Magnusson.

Zaštitne vizire preuzeli su pripadnici Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške (brTP) Oružanih snaga BiH.

Preuzeta su zaštitna sredstva za deminiranje u vidu donacije, a oni će pomoći u kvalitetnijoj zaštiti izvršilaca u procesu deminiranja.

Deminerski viziri su akreditovani od strane BH MAC-a i mogu se odmah koristiti u procesu deminiranja na deminerskim radilištima.

Deminerski bataljon brTP OS BiH će, preuzimanjem vizira, nastaviti sa procesom deminiranja punim kapacitetom sa 34 manuelna tima, što znači da će njima moći opremiti 18 manuelnih timova.