Vlada Zeničko-dobojskog kantona nastavlja s projektima dobre prakse čiji je cilj zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, pa će i ove godine, kao i prethodne dvije, Ministarstvo za boračka pitanja ZDK izdvojiti 100.000 KM koje će udružiti sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i tako da će za ovu svrhu u ZDK-u u 2019. godini na raspolaganju biti 200.00 KM.

Vlada ZDK je na posljednjoj sjednici donijela zaključak o odobravanju učešća i izdvajanju sredstava te ovlastila ministra za boračka pitanja Fahrudina Čolakovića da potpiše sporazum o učešću Zeničko-dobojskog kantona sa Federalnim zavodom za zapošljavanje te Službom za zapošljavanje ZDK, kao nosiocima aktivnosti u tom kantonu.

 - Pored zapošljavanja kod poslodavaca, novina je da će djeca šehida i poginulih boraca od ove godine imati podršku da kroz program samozapošljavanja otvore vlastiti biznis. Na taj način se podstiče privredni rast u kantonu, tako da je riječ o obostranoj koristi. Želim da se zahvalim predstavnicima Federalnog zavoda za zapošljavanje za učešće u jednom ovakvom programu te naglasim da će Ministarstvo za boračka pitanja i Vlada, na čelu s premijerom Mirzom Ganićem, ostati posvećeni rješavanju egzistencijalnih pitanja boračke populacije - rekao je Čolaković.

Federalni zavod za zapošljavanje ovaj projekt u saradnji sa kantonima realizira od 2016. godine, a projekt se pokazao vrlo uspješnim, jer se kroz direktno zapošljavanje i putem javnog zagovaranja, promovišući pozitivnu praksu, u protekle četiri godine značajno smanjio broj nezaposlene djece šehida i poginulih boraca u FBiH, saopćeno je iz Pres-službe ZDK.