Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donesene su odluke o: rasporedu novca iz tekućeg granta "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini"; rasporedu novca namijenjenog za tekući grant "Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini"; rasporedu novca iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini"; rasporedu novca za projekte iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja", i rasporedu novca za projekte iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za novac iz fonda H2020".

Za podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH osiguran je grant vrijedan 117 hiljada KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova za 23 projekta u ovoj oblasti u rasponu od tri do 15 hiljada KM. Grant vrijedan 50 hiljada KM bit će utrošen za sufinansiranje šest projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH, i to četiri za prevenciju HIV-a, jedan za prevenciju tuberkuloze i jedan za HIV i tuberkulozu zajedno.    

Ukupno je za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH u 2020. godini raspoloživo 3.097.000,00 KM, a bit će podržano 200 projekata u ovoj oblasti. Ukupno 390 hiljada KM raspoloživo je za projekte u okviru granta "Međunarodna kulturna saradnja" za podršku 47 projekata.

Tekućim grantom "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za novac iz fonda H2020" bit će podržana 44 projekta, ukupno vrijedna 443.770.00 KM. Sve odluke će biti objavljene u "Službenom glasniku BiH", saopćilo je Vijeće ministara BiH.