U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u ovim sarajevskim ulicama: Porodice Foht, Koševska, Petrakijina, Marija Mikulića, Bakije sokak, Vlakovo, Nahorevska, Kobilja glava, Safvet-bega Bašagića, Grličića brdo, Sedrenik čikma, Mihrivode, Trg heroja, Goraždanska, Dumača, Barica, Muje Šejte, Braće Begić, Vrbanjuša, Baruthana, Aganovića sokak, Obhodža, Ferida Srnje, Stari drum i Grada Bobovca.

-Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima - kažu u Vodovodu.