Jednu od najznačajnijih historijskih ličnosti Sarajeva Gazi Husrev-bega, ove subote glumac Aldin Omerović oživjet će na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Zajedno sa kolegama: Emirom Fejzićem, Vedranom Đekićem, Merimom Lepić-Redžepović, Ejlom Bavčić-Tarakčija, Erminom Sijamijom, Monom Muratović, Mehmedom Porčom, Aleksandrom Seksanom, Damirom Kusturom, Hasijom Borić-Stojić, Riadom Ljutovićem, Alenom Muratovićem… kroz predstavu "Gazi Husrev-beže ili Bukalgije", vratit će nas u vrijeme u kojem je živio plemić bosanskohercegovačkog porijekla.

Plemić koji je, uz dva kraća prekida, bio namjesnik otomanske imperije u Bosni u periodu od 1521. do 1541. godine, čovjeka koji je bio izuzetan vojni strateg, i koji je, prema mišljenju stručnjaka, jedan od najznačajnijih bosanskih vladara, ktitor i neimar koji je bitno utjecao na sveukupni razvoj Bosne i Hercegovine, a naročito grada Sarajeva.

Ipak, opaska dramaturga Hasana Džafića, da autor teksta Džemaludin Latić nije "upao u zamku" pisanja hvalospjeva čovjeku koji je po mnogo čemu "ušao u legendu" i postao paradigma "idealnog vladara"; njegov dramski tekst na idejnom planu nije opterećen ideološkim balastom, koji uvijek ide na uštrb umjetničke vrijednosti. Također je izbjegao bilo kakvu politizaciju. (To ne znači da tekst ne korespondira sa sadašnjim vremenom.)

- Pažljivim odabirom i kombiniranjem fikcije i fakcije i njihovom umjetničkom obradom Latić je historijskim tokovima i njihovim sudionicima dao širi krug univerzalnih značenja, utisak općih istina koje nadilaze vrijeme o kojem drama govori. Historijske događaje i ličnosti Latić je vješto upotrijebio u funkciji oslikavanja ljudskih osobina i oblika društvenih ponašanja, svojstvenih i prošlosti i sadašnjosti. Likovima u svom dramskom tekstu, pa i legendarnom Husrev-begu, dao je izvjesne općeljudske odlike i na taj način omogućio identifikaciju sa njima ili, pak, distanciranje od njih - pojasnio je Džafić.

Latić naglašava da je dramski tekst za predstavu "Gazi Husrev-beže ili Bukalgije" napisao u znak zahvalnosti najvećem vakifu, dobrotvoru Bosne i Hercegovine.

- Želja mi je bila napisati dramu koja je aktuelna i koja bi mogla biti značajna i za Grad Sarajevo - dodao je Latić.

Režiju za predstavu potpisala je Tanja Miletić-Oručević. Autorica scenografije je Sabina Trnka, autorica kostimografije Lejla Hodžić, autor muzike Atilla Aksoy. Premijera je zakazana za 27. oktobar, prva repriza je 7. novembra, a druga 8. novembra.