U predstavi učestvuju solisti i ansambl Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo.

Predstava će na YouTube kanalu biti dostupna i dan poslije, 23. aprila od 13 do 17 sati.

Riječ koreografa:

"Prošlog ljeta, prvi put sam došao u Sarajevo. Bio sam fasciniran harmonijom različitih zdanja, džamijama, sinagogama, crkvama. Napunili su mi srce iskrena otvorenost i toplota ljudi, uprkos turbulentnoj i teškoj prošlosti koju su imali. U životu sam se godinama susretao s različitim kulturama koje žive jedne pored drugih i uzajamno se prihvataju. Zar ne možemo svi jednog dana prezreti historijski različite dogme i savladati bojazan i nepovjerenje od “drugačijih”? Inspiracija za moj novi balet dolazi s ovom nadom, iako sadašnjost, sudeći prema onome šta se dešava danas u svijetu, dokazuje suprotno: neiskrenost, konzervatizam i netolerancija kao da nemaju kraja. Dobio sam predivan CD, po imenu Mare nostrum (Naše more), na kojem sjajni Jordi Savall, sa svojim inspirativnim ansamblom muzičara i pjevača, izvodi različite stare melodije i pjesme, sve tri monoteističke religije Mediterana.

Ove davne melodije, tako različitog porijekla i tako harmonične kada su zajedno, na ovaj ili onaj način, duboko nas pokreću i dodiruju naša srca. Muzička podloga uz već izabranu, su dijelovi muzike kompozitora XVIII stoljeća (Pergolesi, Gluck, Kühnel). Ova muzika, prema mom mišljenju, po svojoj atmosferi i zvuku upotpunjuje muziku Mare nostrum i odgovara dramaturgiji baleta. Ono što ćemo čuti kao savremeni zvuk i što čini vezu među baletnim scenama je muzika švicarskog kompozitora Waltera Fähndricha. Kao što je rekao Amin Maalouf: “Ako bismo željeli vratiti nadu ovom dezorijentiranom čovječanstvu, moramo otići dalje od pukog dijaloga kultura i uvjerenja, te ići prema dijalogu duša. Uostalom nije li to od postanka svijeta bio glavni cilj umjetnosti”. S ovom željom i ovim mislima sam stvorio balet Mare nostrum, koji posvećujem, sa velikim zadovoljstvom, gradu Sarajevu."