Kaže tako Mijatović da tri godine ginu u Banjoj Luci za građansku državu. Prije toga, Mijatović je "ginuo" za sve ono za što se zalagao njegov dugogodišnji stranački šef Milorad Dodik, zahvaljujući kojem je uvijek bio na nekoj od visokih funkcija, a dogurao je sa entitetskog nivoa čak i do Vijeća ministara BiH 

A šta je bilo prije Mijatovića, "borca za građansku BiH"?

Bez suvišnih komentara, poredat ćemo sastave samo Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj su se od 1996. godine, pa sve do danas, iz Banje Luke i u Banjoj Luci, za građansku državu Bosnu i Hercegovinu borili i SDA-ovci, i SDP-ovci, i zastupnici Stranke za BiH.... Naravno, tu su i potpredsjednici Republike Srpske, kao i delegati u Vijeću naroda RS-a, ali i ministri Bošnjaci iz SDA u Vladi Republike Srpske. 

Saziv NSRS-a 19.10.1996-26.12.1997.

SDA - Mehmedalija Ahmić, Hasan Balić, Hasan Bećirović, Safet Bičo, Dževdo Delić, Mesud Dudaković, Miralem Dugalija, Fikret Mehmedagić, Elvedin Rizvan, Smail Salihbegović, Midhat Selimović, Besim Hamidović, Faruk Hadžirašidagić, Ismet Šepo

Savez za BiH – Nedžad Šašivarević, Temin Dedić

SDP – UBSD-MBO-HSS – Smail Ibrahimpašić, Tomislav Tomljanović

Sulejman Tihić 

Saziv NSRS-a 27.12.1997-19.10.1998.

Koalicija za BiH – Mehmedalija Ahmić, Safet Bičo, Hasan Bećirović, Mensud Jahić, Munib Jusufović, Ramo Kunto, Franjo Majdandžić, Aladin Mujkanović, Elvedin Rizvan, Smail Salihbegović, Midhat Selimović, Sulejman Tihić, Besim Hamidović, Faruk Hadžiradšidagić, Nedžad Šašivarević, Ismet Šepo.

SDP – Smail Ibrahimpašić, Mirsad Đapo, Vinko Knežević, Vedran Peštović.

Mirsad Đapo, dugogodišnji SDP-ovac

Saziv NSRS-a 19.10.1998-16.12.2000.

Koalicija za cjelovitu i demokratsku BiH - Hasan Bećirević, Safet Bičo, Dževad Gušić, Šuhreta Đuzel, Mensura Jahić, Munib Jusufović, Remzija Kadrić, Ramo Kunto, Aladin Mujkanović, Dževad Osmančević, Nedžmija Pelesić, Elvedin Rizvan, Tarik Sadović, Sulejman Tihić, Nedžad Šašivarević, Ahmet Aličić

SDP - Zekerijah Osmić, Vesna Seljubac

Saziv NSRS-a 16.12.2000-28.11-2002. 

SDA – Sead Čirkin, Adil Osmanović, Sulejman Tihić, Mensura Jahić, Dževad Gušić, Omer Branković

SDP – Remzo Suhonjić, Dževad Haznadarević, Vesna Seljubac, Zekerijah Osmić, Fatima Hodžić, Zlatan Karabegović

Stranka za BiH – Muharem Murselović, Dževad Osmančević, Remzija Kadrić, Rasim Halilagić

Saziv NSRS-a 28.11.2002-09.11.2006.

SDA – Sadik Ahmetović, Omer Branković, Senija Bubić, Šefket Hafizović, Tarik Sadović, Dževad Gušić, Murat Đuderija

Stranka za BiH – Milosava Jakovljević, Tomislav Memon, Muharem Murselović, Dževad Osmančević

SDP – Mehmed Kopić, Zekerijah Osmić, Slobodan Popović

Slobodan Popović, jedan od osnivača SDP-a 

Saziv NSRS-a 09.11.2006-14.11.2010.

SDA - Tarik Sadović, Šefket Hafizović, Zinajda Hošić, Ramiz Salkić

Stranka za BiH - Muharem Murselović, Šaban Sivić, Muniba Šabović, Adib Đozić, Mirsad Duratović

SDP - Mehmed Kopić

Saziv NSRS-a 25.11.2010-24.11.2014.

SDP - Amir Zahirović, Slobodan Popović, Behzad Čirkin

SDA – Senad Bratić, Ramiz Salkić

Saziv NSRS-a 24.11.2014. - ...

Koalicija Zajedno za BiH - Edin Ramić, Senad Bratić, Begija Smajić