Objavom u Službenom glasniku BiH na snagu je stupila Odluka vijeća ministara BiH o odobravanju sredstava tekuće rezerve, kojom se 450.000 KM odobrava za 18 korisnika. Radi se uglavnom o župama, općinama, institucijama kulture… za razne projekte, u iznosima od 5.000 KM, pa sve do  110.000 KM, koliko je dobila Općina Sokolac za razvoju komunalne infrastrukture.  Sredstva su dodijeljenja kao tekući grantovi neprofitnim organizacijama ili kao kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti. 

Općina Lopare, za smotru domaćih proizvoda dobila je finansijsku podrška od 40.000 KM, koliko je dodijeljeno i Medžlisu Islamske zajednice Tešanj za sufinansiranje restauracije Čarši (Gazi Ferhad-begove) džamije i ponovnu izgradnju munare.

Sarajevske općine Hadžići, Novi Grad i Ilidža dobile su po 30.000 maraka. Za taj novac bit će realiziran projekt izgradnje sportskih ploha na području općine Hadžići, sanirano sportsko i dječije igralište u Novom Gradu ze izgrađene sportske plohe i dječije igralište u Nedžarićima, općina Ilidža.

Iznose od po 20.000 KM dobili su Župa Krista Kralja Čitluk (finansijska podrška za izgradnju nove župne crkve), Župa svetog Ilije proroka Stolac (finansijska podrška u realizaciji projekta u Stocu), Katolički školski centar "Ivan Pavao II" Bihać,(finansijska podrška u radu) te Župa svetog Ilije proroka Kandija (finansijska podrška za obnovu župne kuće i pastoralnog centra za mlađe župe Kandija).

Župa Glavosjeka svetog Ivana Krstitelja Odžak (finansijska podrška za obnovu župne kuće), Župa svetog Mihovila arkanđela – Prenj (finansijska podrška za izgradnju crkve) I Centar za kulturu Orašje (finansijska podrška za projekt izrade i postavljanja spomenika glumcu Ivi Gregureviću) dobili su po 15.000 KM.

Iznose od po 10.000 maraka dobili su Opća knjižnica Usora, i to kao finansijsku podršku za izgradnju ljetne čitaonice te Župa Svih svetih Livno, koja će sredstva uložiti za uređenje parkinga, dvorišta i okoliša crkve. Isti iznos namijenjen je i Osnovnoj školi "Kiseljak 1" iz Bilalovca za dogradnju učionica i izgradnju fiskulturne sale te Bošnjačkoj zajednici kulturi "Preporod" u BiH - Općinsko društvo Ilijaš, za sufinansiranje kulturne manifestacije i koncerta duhovne muzike.

Triatlon klub "Val" Livno dobio je finansijsku podršku za organiziranje manifestacije "Prvi livanjski polumaraton" u iznosu od 5.000.