Federalno ministarstvo finansija. na čijem čelu je ministrica Jelka Milićević, povodom upita Faktor o štrajku upozorenja uposlenika Porezne uprave FBiH, objašnjava da zahtjev Sindikalne organizacije za usklađivanjem plaća u iznosu od 30 posto za sve zaposlene PU nije realan.

- Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH kao posebnim zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i ovlaštenja poreznih inspektora propisana je mogućnost ostvarivanja dodatka na plaću po osnovi posebnih uvjeta rada u visini do 20 posto. Zahtjev Sindikalne organizacije za usklađivanjem plaća u iznosu od 30 posto za sve zaposlene PU nije realan niti provediv s obzirom da se osnovica za plaću utvrđuje za sve federalne budžetske korisnike - navode u odgovoru iz Ministarstva finansija FBiH.

Pojašnjavajući situaciju s zapošljavanjem u PU FBiH, s obzirom da je prema navodima Sindikalne organizacije, 450 radnih mjesta nepopunjeno, podvlače da je tokom 2017. i 2018. godine, postupajući po zahtjevima Porezne uprave, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH dala suglasnost za popunu ukupno 117 radnih mjesta u Poreznoj upravi FBiH.

Dodaju kako su inače prava državnih službenika i namještenika u organima uprave u Federaciji BiH, pa samim tim i prava državnih službenika i namještenika Porezne uprave Federacije BiH, važećim propisima na jedinstven način uređena na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

- S obzirom da je riječ o Sindikalnoj organizaciji Porezne uprave FBiH za vođenje mirovnih pregovora su nadležni Vlada Federacije BiH i rukovodstvo Porezne uprave Federacije BiH, a Federalno ministarstvo finansija se može uključiti u pregovore u dijelu razmatranja načina rješavanja pitanja iz svoje nadležnosti - odgovorili su iz Minmistarstva finansija FBiH.