Razlog za podnošenje inicijative je što gradovi i gradska vijeća propisuju različite komunalne takse za različite djelatnosti, sami procjenjujući koliko bi koja djelatost, koje od preduzeća, trebalo da doprinese općinskim budžetima.

VEZANI TEKST - Zaimović: Firme podnose tužbe Ustavnom sudu FBiH zbog komunalnih taksi, ovo se mora urediti

"Sam ću napraviti zakon" 

- Odgovor nisam dobio. Rekoše mi da je Ministarstvo pravde FBiH zakazalo, Ministarstvo finansija je poslalo izjašnjenje prema Vladi FBiH, ali potrebno je i izjašnjenje tog drugog ministarstva i oni to nisu uradili. U konačnici imaju 30 dana da se izjasne. Mene ne mora interesovati koje ministarstvo je zakazalo i ja ću, ukoliko u narednih nekoliko dana ne stigne izjašnjenje, sam napraviti zakon i uputiti ga u parlamentarnu proceduru - kategoričan je Zaimović.

Dodaje da ova neuređena oblast predstavlja pravnu nesigurnost za poslovne subjekte ako im neko sa lokalnog nivoa može propisati takse i time čak ugroziti njihovo poslovanje.

- To predstavlja pravnu nesigirnost za poslovanje i mislim da to treba obavezno urediti. Te takse koje propisuju općinska, odnosno, gradska vijeća, znaju biti od 100 KM do više desetaka hiljada KM - kazao je Zaimović.

Ranije je ukazao kako je Ustavni sud Federacija BiH u više desetaka presuda utvrdio da djelatnost ne može biti kriterij za utvrđivanje različite visine naknade za firmu jer se time krši ustavno pravo na jednakost pred zakonom.

Najgora situacija u Cazinu 

Razgovarali smo i sa Huseinom Rošićem, zastupnikom Zastupničkog doma FBiH.

- Što se tiče Unsko-sanskog kantona, on je po mom ličnom sudu najgore područje kada je riječ o komunalnim taksama, naknadama. Zakon je donesen 2012. ili 2013. godine, u mandatu premijera Hamdije Lipovače. Zakon je tada bio još rigidniji i imao je odredbe u kojima su ljudi koji trebaju registrirati vozila, bilo da se radi o pravnim ili fizičkim licima, morali imati izmirene sve komunalne naknade i takse da bi mogli dobiti potvrdu i sa njom registrirati motorno vozilo.

I zamislite kada su u pitanju pravna lica, kolika su to sredstva bila i po kojem osnovu se trebalo sve to naplaćivati. I onda u mandatu kada sam preuzeo vladu mi smo tu odredbu brisali, međutim, nismo mogli kompletan zakon staviti van snage jer nije bilo volje u Skupštini USK među zastupnicima - kazao nam je Rošić i dodaje:

- Sada imate situaciju šaroliku, najgori u tome je grad Cazin. On je u biti povećao komunalne usluge i naknadu i među najvišim su u Federaciji BiH. Manjkavost tog propisa je da općinska vijeća mogu po svom ličnom zahtjevu povećavati cijene komunalnih usluga, naknada. To treba to riješiti na nivou Federacije.

Zatražili smo i komentar Alme Kratine, zastupnice u Zastupničkom domu FBiH, koja je naglasila da je za to da se zakon o komunalnim uslugama donese na federalnom nivou.