Na konkretnom primjeru objašnjava da ako su sada 700 KM doprinosi na plaće od 1.000 KM, primjenom zakona porezi će biti 580 KM. Naglašava da nova zakonska rješenja neće ići u prilog poslodavcima koji su dosadašnju legislativu koristili da smanje troškove poslovanja nauštrb radnika.

Savez samostalnih sindikata BiH jučer se oglasio saopćenjem u kojem su naveli da pozivaju Vladu kao predlagača spomenutih zakona da ih vrati na dodatno usaglašavanje. "Prijedlozima zakona će de facto doći do ukidanja toplog obroka, naknada za prijevoz i regres čime će se izvršiti dodatni udar na džepove radnika. S obzirom na to da, ukoliko ne dođe do potpisivanja Općeg kolektivnog ugovora i granskih kolektivnih ugovora, koji su propisivali obavezu poslodavcima za isplatu spomenutih naknada, više neće postojati zakonska obaveza poslodavaca da isplaćuju naknade i sasvim je opravdano očekivati da će doći do njihovog ukidanja. Ovim će biti naročito pogođen realni sektor, u prvom redu radnici kod privatnih poslodavaca, posebno tamo gdje nema ni sindikata", naveli su u Savezu samostalnih sindikata. 

Ove, ali i druge nejasnoće u vezi sa zakonskim rješenjima koji se tiču doprinosa i poreza na dohodak objašnjava premijer FBiH Fadil Novalić. 

Da li će poslodavci osjetiti olakšanje usljed smanjenja porezne stope sa 41,5 na 33,5 posto?

- Naravno i to čak i sa povećanom poreskom osnovicom. Prema našim računicama, troškovi poslovanja će se smanjiti svim poslodavcima, koji su radnicima isplaćivali manje od jedne trećine neto plaće u neoporezivim naknadama. Trećina u neoporezivim naknadama je, po meni, taj neki maksimalni iznos koji je radnik mogao dobijati kao topli obrok i regres. Sve preko toga je već bila zloupotreba zakona. Olakšanja neće, dakle, osjetiti samo oni privrednici koji su poslovali u sivoj zoni.

Poslodavci tvrde da oni neće osjetiti nikakve olakšice, te da će najviše namete imati radnici sa plaćama do 700 KM, uprkos uvođenju nulte stope, a da će određene benefite opet imati oni uposlenici sa plaćama od 1.000 KM i više. Da li je to istina?

- Upravo je obrnuto. Oni koji zarađuju do 700 KM bit će u potpunosti oslobođeni poreza. Takvih osoba ima u Federaciji oko 55 posto. Zatim, stopa od deset posto je predviđena za dohotke između 700 i 1.500 te 20 posto za dohotke više od 1.500 KM. Pojednostavljeno, ukoliko naprimjer neko ima plaću od 1.600 KM, ta osoba za prvih 700 KM ne plaća porez, na razliku od 700 do 1.500 KM plaća deset posto poreza, a na razliku iznad 1.500 KM plaća 20 posto poreza. Zakon štiti dakle radnike koji zarađuju najmanje.

Ako su sada nameti na plaću od 1.000 KM nekih 700 KM, koliki će ti nameti biti provedbom ova dva zakona?

- Oko 580 KM.

Da li je tačno da se sa izmjenama zakona o doprinosima i poreza na plaću faktički ukida topli obrok i naknada za prijevoz te regres, a o čemu se oglasio i Savez samostalnih sindikata BiH? Oni posebno napominju da će to pogoditi radnike u realnom sektoru.

- Topli obrok, prijevoz, regres nisu predmet zakonskih odredaba tako da Vlada niti je može ukidati niti uvoditi zakonima. To su kategorije koje se reguliraju kolektivnim ugovorima, a Vlada nije njihov potpisnik. Upravo je svojim potpisom na posljednji Opći kolektivni ugovor Ismet Bajramović radnicima ukinuo naknadu za prijevoz, jer je ovu naknadu koja je bila obavezujuća stavio u kategoriju koja ovisi o slobodnom izboru poslodavca. Dalje, Sindikat bi trebao biti svjestan da se topli obroci i regresi u realnom sektoru isplaćuju vrlo rijetko, osim ako ih poslodavci ne koriste da plate niže poreze. Više od 100.000 radnika, koji primaju najniže plaće, nikako nije imalo topli obrok. Dakle, poslodavcima će ovi radnici automatski postati jeftiniji, te se otvara prostor za povećanje plaća, s obzirom na to da stepen konkurentnosti raste.

Da li se izmjenama ova dva zakona zapravo stvorio samo nautralan efekat i da se radi samo o blagom punjenju budžeta? Poslodavci naglašavaju da izmjene ne predstavljaju nikakav vjetar u leđa privredi, a što bi bilo prijeko potrebno.

- Ne bih sad trpao u isti koš sve poslodavce. Ja sam u više navrata napomenuo da ova zakonska rješenja ne idu u prilog svima. Ne idu u prilog onima koji su dosadašnju legislativu koristili da smanje troškove poslovanja nauštrb radnika. Postoje u BiH preduzeća, i to čak i velika preduzeća, koja su, naprimjer, isplaćivale plaću u visini od 400 KM pa još 550 KM u formi toplog obroka i drugih naknada. Oni su sigurno nezadovoljni novim zakonima i meni je to nezadovoljstvo očekivano.

Na kraju radnici se pribojavaju da će oni primjenama ova dva zakona najviše biti oštećeni?

- Radnici će ovim zakonima biti isključivo na dobitku i to iz više razloga. Prije svega, ja sam uvjeren da nijedan radnik u Federaciji ne želi da radi u sivoj zoni pa da mu dio plaće bude isplaćivan u obliku toplog obroka pa da kasnije, zbog tog sakrivenog dohotka, dobija manju penziju. Osim toga, redovno ponavljam da zahvaljujući ranijim reformama imamo prilično uređen sistem radno-pravnog zakonodavstva, tako da pokušaji određenih poslodavaca, ukoliko istih bude, da prenesu kompletan porezni teret na radnika, neće biti lako provodivi. Da vas podsjetim, Vlada Federacije već duže vrijeme provodi mjere iz oblasti borbe protiv sive ekonomije i poreske evazije. Naša Poreska uprava je danas efikasna i dobro organizovana. Bez problema će razotkriti sve zloupotrebe. Ne strahujem dakle od toga da će poslodavci prijavljiati radnike na minimalac, a dio plaće isplaćivati "na ruke".

 VEZANI TEKST - Kurić o stavu Sindikata BiH: Kad su to radnici u realnom sektoru imali regres?!