Zatim je uslijedilo razmatranje predloženog dnevnog reda, koji gradski vijećnici nisu usvojili i sjednica nije održana. Za dnevni red glasalo je 14 vijećnika i nedostajao je samo jedan glas da se dnevni red usvoji. Protiv usvajanja dnevnog reda bili su vijećnici Naše stranke, Nezavisne bosanskohercegovačke liste i Naroda i pravde.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić predložio je dnevni red na kojem se između ostalog trebalo raspravljati o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća Sarajevo za 2019. godinu koja iznosi 887.665 maraka.