Navedeno je da se podrška studentima svela na gotovo klasično kreditiranje i da Fond nije osigurao drugu vrsta prihoda. Ukinut je grant Fondu, pa studenti u FBiH u aktuelnoj godini nisu mogli ni konkurisati za zajmove.

VEZANI TEKST - Da li će studenti u FBiH i dalje imati pravo na zajmove od 2.500 KM, kako je radio Fond?

Žao nam je zbog studenata 

- Vlada Federacije BiH donijela je zaključak da će poslove Fonda za studentske zajmove FBiH preuzeti Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Kao takav, Fond je prestao s radom 31.12.2020. godine, a obaveza naplate ranije datih zajmova ostaje na Ministarstvu, koji je pravni sljednik u dijelu nastavka obavljanja djelatnosti Fonda. Svemu ovome je prethodilo ukidanje granta Fondu, a koji je Vlada FBiH dodjeljivala preko nadležnog ministarstva, te se zajam studentima nije ni mogao nuditi za aktuelnu akademsku godinu, odnosno nije ni raspisivan Javni poziv za dodjelu zajma u akademskoj godini 2020/21. Žao nam je zbog svih studenata kojima je pomoć za studiranje bila uskraćena zbog krize uzrokovane pandemijom virusom COVID-19 - kazali su nam u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

Podsjećaju da su prvobitno samo studenti sa izvrsnim rezultatima bili oslobođeni od vraćanja zajma.

- Kasnije je tadašnji Upravni odbor svojom Odlukom o raspisivanju posljednjeg Javnog poziva, za akademsku 2019/2020. godinu (donesena na sjednici dana 26.9.2019. g.) odlučio da promijeni kriterije za povrat studentskih zajmova, s ciljem da se što više prilagodi studentima, da motiviše studente koji imaju i malo niži prosjek ocjena da konkurišu za dodjelu zajma - kazali su nam u Ministarstvu.

Studentski zajmovi su iznosili 2.500 KM.

Ko je sve bio oslobođen vraćanja zajma 

- Kriteriji su bili da se korisnici zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine koji u redovnom roku završe upisane studije na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH s općim prosjekom ocjena tokom studija 9,50–10,00 (4,63–5,00) oslobađaju obaveze povrata dodijeljenih sredstava u cijelosti. Oni s općim prosjekom ocjena tokom studija 9,00–9,49 (4,25–4,62) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od 70 posto. Oni s općim prosjekom ocjena tokom studija 8,50–8,99 (3,87–4,24) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od 40 posto, a svi ostali studenti su dužni izvršiti povrat dobijenog zajma u cijelosti u skladu sa ugovorom i Javnim pozivom. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, koje je preuzelo dalje vođenje aktivnosti Fonda, trebat će za sve korisnike tih zajmova utvrđivati status vraćanja/oslobađanja zajma, kao i pratiti redovnost vraćanja zajmova - rečeno nam je.