- Podsjetit ću sve na devetu Božiju zapovijest koja kaže – "ne svjedoči lažno na bližnjega svoga". Ako ne iznosimo laži, nećemo se ni bojati kazni koje su u ovom zakonu. Ako bismo se vodili devetom Božijom zapovješću, onda nam ne bi ni trebao zakon i ne bismo morali uređivati sistem – kazala je Ijačić.

Dodala je da ne treba dozvoliti da laž bude svakodnevna pojava.

- Došli smo u situaciju da tonemo u blato, da slušamo neistine i to mora da se mijenja. Moramo da govorimo više istine i da se vodimo devetom Božijom zapovijesti – zaključila je Ijačić.