VEZANI TEKST - Zastupnički dom FBiH danas o minimalnoj plaći, kao i o funkcionisanju BHRT-a

Odlučili su da se o tome izjašnjavaju na prvoj vanrednoj sjednici.

- Nakon sastanka sa predstavnicima klubova, zaključili smo da se ti zakonu u paketu razmatraju na sljedećoj vanrednoj sjednici. Razlog je što je predloženi zakon o minimalnoj plaći u koliziji sa Zakonom o radu FBiH - obrazložio je Mirsad Zaimović, predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH.