Zakon su predložili Saša Magazinović (SDP), Jasmin Emrić (A-SDA) i Šemsudin Mehmedović (SDA) i pojasnili da tretira opasnosti koje predstavljaju osobe koje putuju u inostranstvo u svrhu počinjenja krivičnih djela terorizma te tretira i pitanje informatičkih prijetnji.

Kako je kazao zastupnik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Nikola Lovrinović podržat će zakon u prvom čitanju, ali je pozvao predlagače da do drugog čitanja osiguraju mišljenje Vijeća ministara BiH o tome.

Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Snježana Novaković Bursać kaže da uvažava namjeru za institucionalnu i kvalitetniju borbu protiv terorizma, ali je dodala da je dužnost zakonodavnog tijela da se sistemi dorađuju, a ne da se pravi dodatna konfuzija.

Napominje da je za SNSD-e problem u ovom prijedlogu to što tretira krivična djela koja su već definirana entitetskim zakonima što bi ostavilo prostor za preširoko tumačenje.

Zastupnica Stranke demokratske akcije (SDA) Alma Čolo kazala je da se ovim ne stvara nikakav konfuzija jer se tačno zna gdje se primjenjuje zakon iako BiH ima četiri sistema i to je razlog za diskriminaciju građana BiH u zavisnosti od krivično-pravnog sistema.

Podvukla je da je država ovlaštena za ovo i da su to zamjerke i iz Evropske unije zbog čega nema zabrinutosti da je u pitanju prijenos nadležnosti.

Zastupnici su podsjetili da je o ovom zakonskom rješenju već postojao konsenzus u prošlom sazivu parlamenta i da on nije usvojen samo zato što je predložen pred kraj mandata.

Nakon rasprave o ovoj tački dnevnog reda predsjedavajući Doma Nebojša Radmanović (SNSD) prekinuo je sjednicu i najavio njen drugi nastavak za sutra, 20. maja.