Gradsko vijeće Sarajeva donijelo je Odluku o ustupanju korištenja prostora u upravnoj zgradi DPO-a na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, u ulici Hamdija Kreševljaković br.8 a zauzvrat, Grad dobija zgradu "Vječna vatra". Gradonačelnik jw ovlašten da sa Vladom FBiH-Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH potpiše Sporazum o prijenosu prava korištenja prostora .

 U slučaju da u roku od osam mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke između budućih korisnika ne bude izvršena primopredaja objekata zgrade DPO-a i zgrade "Vječna vatra", odnosno ne bude započeto faktičko preseljenje administracija ova Odluka se smatra opozvanom, prestaje da važi i neće proizvoditi pravna dejstva.

Skupština Kantona Sarajevo je 1999. godine ustupila prostor na korištenje Gradskoj upravi, ali je veći dio prostora pripadao Vladi Federacije BiH. Vijećnik Samir Falić smatra da Grad Sarajeva nema zakonskog osnova za ustupanje zgrade DPO, jer je istu dobio od Kantona Sarajevo, stoga je predložio da najprije treba ispitati pravo vlasništva, pa tek onda pristupiti pitpisivanju sporazuma o prijenosu.

Vlada i Grad ne prometuju pravo vlasništva, već korištenje, pojasnio je predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić i naglasio da je vlasnik svega država BiH. Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka je najavio da velike planova za zgradu "Vječna vatra", koja po nekim procjenama vrijedi više od 32 miliona KM, u kojoj će biti smještena velika galerija,  turistički biro. to će biti simbol i reprezent grada Sarajeva.