Prema zaključku Općinskog suda u Sarajevu od 10. maja 2021. godine, Vijeće ministara BiH trebalo je na posao u roku od 15 dana vratiti šest osoba kojima je oštećen rodnopravni status. Vijeće ministara nije ispoštovalo ovaj rok koji se odnosi na rješavanje radnopravnog problema tužitelja i vraćanje u rad Adnana Abdagića, Abdulaha Kabaša, Zelihe Mahović, Ive Novak, Zinete Altumbabić i Derviša Sedića, zbog čega je Tegeltija dobio novačnu kaznu.

Birn je imao uvid u rješenje Općinskog suda u Sarajevu o izricanju novčane kazne od 500 konvertibilnih maraka (KM) predsjedavajućem Vijeću ministara BiH Zoranu Tegeltiji zbog nepostupanja po naredbi Suda po kojoj je trebao vratiti u rad navedene osobe, te obavijestiti Sud s dokazima o istom.

Tegeltija je, prema ovom rješenju, navedeni iznos kazne bio dužan uplatiti u roku od osam dana, u suprotnom će Sud naplatiti po službenoj dužnosti i ponovo izreći ovu novčanu kaznu.

Iz Općinskog suda BiH nisu odgovorili na upit BIRN-a BiH o ishodu izricanja kazne.

Vijeće ministara je jučer, 23. jula, zadužilo Pravobranilaštvo BiH da im dostavi detaljnu informaciju o preduzimanju radnji iz svoje nadležnosti u postupku po tužbi i samom izvršnom postupku u konkretnom predmetu, te predloži zaključke.

- Zadužuje se Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine da, u saradnji s Pravobranilaštvom Bosne i Hercegovine, nastavi daljnju korespondenciju i postupanje po predmetnom sudskom postupku - stoji u zaključku Vijeća ministara.

Time su zadužili Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH da ovaj zaključak proslijedi Općinskom sudu u Sarajevu radi upoznavanja, a kako je to u ranijem rješenju ovog suda navedeno.

Birn je ranije pisao o problemu Zinete Altumbabić, koja već dvije decenije nema riješen radni status, odnosno vodi se kao zaposlena ali ne prima platu, niti može otići na biro radi dobijanja zdravstvene zaštite.

Altumbabić je radila u instituciji Savezna uprava za kontrolu letenja, a od 1994. godine počinje raditi u Direkciji za civilnu avijaciju, koja je bila u nadležnosti Ministarstva saobraćaja.

Ona je, zbog promjena nadležnosti između državnih i entitetskih institucija nakon rata u BiH, izgubila pravo na rad, ali bez uručenog otkaza, zbog čega je i dvije decenije nakon toga bez posla i mogućnosti da ga nađe.

Altumbabić je 2004. godine tužila državu BiH i dobila presudu, ali do njenog izvršenja nije došlo, zbog čega je uputila i apelaciju Ustavnom sudu. Ustavni sud BiH je naložio predsjedniku Općinskog suda u Sarajevu da "odmah preduzme odgovarajuće mjere za okončanje postupka", dajući rok od tri mjeseca, čime je izvršenje trebalo biti još u novembru prošle godine.