Slučaj pripadnice Oružanih snaga BiH Emele Mujanović primjer je očitog kršenja ljudskih prava i sloboda, prava na rad i egzistenciju, ocijenilla je zastupnica Stranke demokratske akcije (SDA) u Parlamentu Federacije BiH Kenela Zuko.

Prema njenim riječima, ponašanje prema ovoj vojnikinji protivno je međunarodnim konvencijama uključujući i Istanbulsku konvenciju čija je potpisnica i BIH.

- Zanimljivo je da i u ovom kao i u nekim ranijim slučajevima kršenja ljudskih prava i sloboda kao žrtvu imamo ženu muslimanku, a kao izgovor sekularni karakter države. Paradoksalno je da u zemljama na koje bi se mi u tome trebali ugledati ova problematika je riješena i nema prepreka za ovakav način oblačenja u državnoj službi i oružanim snagama jer način oblačenja ne može se tretirati kao isticanje vjerskih simbola - kaže Zuko.

Smatra da se ovo pitanje uz dobru volju može riješiti dosljednom primjenom međunarodnih konvencija kroz adekvatne izmjene zakonskih i podzakonskih akata uključujući i pravilnik o uniformi pripadnika OSBiH.

- Također, svjedoci smo da još nije potpisan ugovor između Islamske zajednice i države. I ovaj ugovor bi mogao pomoći u preveniranju sličnih poteškoća. Za njegovo je potpisivanje potrebno više spremnosti na kompromis i razumijevanja, na način da se muslimaskim vjernicima omogući upražnjavanje vjere, ali bez da se naruši i dovede u pitanje sekularni karakter države. Od nadležnih institucija, kao i nevladinog sektora, a posebno ženskih i gender udruženja i organizacija očekujemo više sluha i razumijevanja za ovo pitanje - poručila je federalna zastupnica Kenela Zuko.