Zvizdić je ocijenio da period od 2015. do 2018. godine, prema svim relevantnim pokazateljima i izjavama meritornih evropskih dužnosnika, predstavlja najuspješnije razdoblje na putu BiH prema članstvu u EU.

- Bilo je to vrijeme kada su institucije BiH, posebno Vijeće ministara BiH, pokazale puni kredibilitet u realizaciji prioriteta sa tadašnje evropske agende za BiH. Stupio je na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, usvojena je, a onda u velikoj mjeri i implementirana Ekonomska reformska agenda za BiH, predata je aplikacija za članstvo BiH u EU, uspostavljen je efikasan Mehanizam koordinacije EU integracija, usvojene su desetine cjelodržavnih strategija: za transport, energetiku, okoliš i ruralni razvoj, poljoprivredu, integralno upravljanje granicom, za borbu protiv korupcije i terorizma, itd. BiH je skinuta sa "sive liste“ Moneyvala i FATF-a za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, i konačno, i najvažnije, uspješno smo odgovorili na Upitnik EK sa skoro četiri hiljade pitanja, što je bio jedan od najzahtjevnijih i najtežih dijelova procesa evropskih integracija BiH, jer je obuhvatao sve segmente političkog, pravnog, ekonomskog, socijalnog, društvenog i administrativnog života u BiH - naveo je.

Dakle, naglasio je Zvizdić, to je bilo vrijeme kada ste sa ponosom u ime BiH mogli govoriti o ostvarenom napretku BiH na putu EU integracija. Sve navedeno je omogućilo da BiH pređe u narednu fazu integracija i dobije Mišljenje EK sa jasno definisanim mjerama i prioritetima čijom će realizacijom biti stvoreni uvjeti za otvaranje pregovora.

U međuvremenu, stari saziv Vijeća ministara BiH je u oktobru prošle godine usvojio i Akcioni plan sa 729 mjera i aktivnosti za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije.

- Nažalost, proces EU integracija je od tada pa do danas bio u jednoj vrsti ciljane SNSD-ove blokade, a ono što je probudilo tračak otimizma jesu zadnji zaključci Predsjedništva BiH i početak rada ad hoc Političke grupe za EU integracije, čime su ponovo pokrenuti procesi koji bi u ovome mandatu, uz zadržavanje pozitivne političke volje, mogli dovesti do dobivanja kandidatskog statusa, a u narednom i do otvaranja pregovora - kazao je.

Kao ključne prepreke za brži napredak BiH na putu EU integracija Zvizdić smatra složenost ustavno-političkog sistema BiH i nepostojanje „evropske klauzule“ u procesu odlučivanja o svim pitanjima EU integracija BiH. Kao posljedicu imamo institucionalnu blokadu, ciljane opstrukcije, bezrazložno duge i komplikovane procedure postizanja konsenzusa, i kada jeste i kada nije potreban.

- Uz sve navedeno, na sceni je i nedovoljno razumijevanje procesa EU integracija od strane pojedinih partija i nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti koji vode procese, kao i sve izraženija tenencija zanemarivanja i izbjegavanja činjenice da se ne može pregovarati o suštini normativa, standarda i direktiva EU, odnosno o preuzimanju pravne stečevine EU, nego samo o dinamici i najefikasnijim modelima njihove implementacije. Svjedoci smo da se još uvijek dio političara, ministara i zastupnika, posebno iz bh. entiteta RS, ponaša kao da BiH prima EU, a ne obratno. Oni EU institucijama postavljaju uvjete ili traže vanproceduralne izuzetke, što je praksa koju predstavnici EU instutucija već dugo tolerišu i mislim da je vrijeme da je prekinu i da poznatim kočničarima EU integracija jasno stave do znanja da se utvrđena pravila igre ne mogu kršiti bez sankcija i posljedica - rekao je Zvizdić.

Pritom napominje da kočničare EU integracija BiH, posebno one koji to rade javno, ali i one koji to rade tajno i na perfidniji način, nije teško prepoznati.

- Čim neko započne rečenicu „da je za EU integracije BiH, ali ...“, to je kočničar. Bilo kakvo postavljanje uvjeta u procesu EU integracija za koje se unaprijed zna da ih EU institucije neće prihvatiti, jer su u suprotnosti sa njihovim pravilima i procedurama, namjerni je pokušaj blokade evropske budućnosti BiH. Potrebno je istaknuti da je SDA, kao državotvorna stranka opredijeljena za evropsku budućnost BiH, jedina među vladajućim i najvećim parlamentarnim strankama, bezuvjetno prihvatila realizaciju svih 14 prioriteta iz Mišljenja EK. HDZ i SNSD realizaciju prioriteta iz Mišljenja EK prihvataju sa zadrškom i selektivno, posebno realizaciju presude Sjedić-Finci, uspostavu pravosudnog tijela, odnosno Vrhovnog suda BiH kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini; uklanjanje prava veta u procesu donošenja odluka, u skladu s acquisem, garantovanje slobode izražavanja medija i zaštita novinara, osiguravanje finansijske održivosti sistema javnih RTV servisa i driugo - rekao je Zvizdić.

Što se tiče motiva kočničara, Zvizdić kaže da su oni su brojni, ali dva su ključna: strah od uspostavljanja vladavine prava i nastojanje da se sačuva fikcija da će ulaskom BiH u EU, entiteti ili kantoni imati „poseban i prepoznatljiv“ status.

- To se naravno, neće dogoditi. Nosilac suvereniteta, teritorijalnog integriteta i međunarodnopravnog subjektiviteta je država Bosna i Hercegovina i samim tim članstvo u EU, sa svim pravima i obavezama, će samo i isključivo pripasti državi BiH - naglasio je.

Komentirajući rezultate ovosedmičnog samita EU - zapadni Baljan, Zvizdić kaže da je jedna od najvažnijih poruka Samita i Zagrebačke deklaracije da proširenje EU na prostor jugoistočne Evrope, odnosno Zapadnog Balkana i dalje ostaje jedan od najvažnijih ciljeva EU. Zbog toga su BiH, kao i druge zemlje u regionu Zapadnog Balkana, dobile vrlo izdašnu finansijsku pomoć za saniranje posljedica pandemije, a naglašena je i potreba nastavka strateške komunikacije što znači da evropska perspektiva BiH ostaje aktuelna i realna.

- Prioritetni zadatak nadležnih institucija BiH je da do kraja 2020 godine pokažu, ne deklarativnu, nego konkretnu i nedvosmislenu evropsku orijentaciju i kredibilitet u provedbi prioriteta iz Mišljenja EK za BiH, kako bi BiH dobila kandidatski status čime bi nam bio omogućen pristup brojnim, i vrlo izdašnim fondovima. Optimista sam da to možemo postići, jer će u drugoj polovini 2020. Vijećem EU predsjedavati Njemačka kao veliki prijatelj BiH i zagovornik proširenja EU, kao i zbog činjenice da kandidatski status možemo učiniti dostupnim i realnim brzom finalizacijom nekoliko već započetih mjera i aktivnosti kao što su osiguranje funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, održavanjem lokalnih izbora u Mostaru, izmjenama Zakona o javnim nabavkama i donošenjem novog Zakona o sukobu interesa u institucijam BiH, koji je već sačinjen u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH; usvajanjem Strategije za reformu javne uprave u RS, koju su Vijeće ministara BiH, FBiH i BD već ranije usvojili te ubrzavanjem dinamike izrade i usvajanja izmjena Zakona o VSTV-u. I na kraju, želim iskoristiti priliku da svim antifašistima čestitam Dan pobjede nad fašizmom, da proevropski orijentiranim građanima BiH čestitam Dan Evrope, uz poruku da je BiH bila, jeste i ostaće antifašistička, multietnička, građanska, demokratska i evropska država - poručio je Zvizdić u razgovoru za Fenu.