open-navfaktor-logo
search
Vijeće EU
Dan Preda: Za put ka EU potrebne vlasti koje su u stanju provoditi reforme
Vremena za gubljenje više nema, podvukao je Dan Preda
01.06.2019. u 08:38
get url
text

Vijeće Evropske unije moglo bi na zasjedanju na jesen donijeti odluku o tome da li će se Bosni i Hercegovini dodijeliti kandidatski status, ali nerealno je očekivati da se rasprava o tome organizira u junu, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Cristian Dan Preda.

Vijeće će razmatrati Mišljenje Evropske komisije dato za BiH u okviru "Paketa proširenja za 2019. godinu" za zemlje zapadnog Balkana i Tursku kojeg je ove sedmice prezentirao evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn na vanrednoj sjednici Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.

Dan Preda napominje da će Vijeće odlučivati i o narednim koracima za BiH te je pozvao predstavnike vlasti u BiH da ozbiljno počnu s radom na ispunjavanju kriterija i obaveza koje su pobrojane u izvještaju Evropske komisije sadržanom na više od 180 stranica.

- Brzina kojom će se država dobiti status kandidata ovisi o brzini kojom će se provesti potrebne reforme, a vremena za gubljenje više nema - podvukao je Dan Preda.

Kako je istaknuo, objavljivanje godišnjeg paketa proširenja uvijek je prilika da se diskutira između predstavnika Evropske unije i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima te da se preispita napredak ili nedostatak napretka na putu ka EU, ali i donesu potrebni zaključci u pogledu mjera i prioriteta koje treba poduzeti.

Ovogodišnji izvještaj jasno identificira područja na kojima je potrebno provoditi reforme poput vladavine prava, temeljnih prava, jačanju demokratskih institucija, uključujući reformu javne uprave, kao i jačanje privrednog razvoja i konkurentnosti te daje ključne prioritete u procesu pridruživanja.

U dokumentu je naglašeno da su neke zemlje odlučno krenule u provođenje reformi u krucijalnim oblastima kao što je vladavina prava i temeljna ljudska prava, ali je i rečeno da će zemlje koje su do sada napravile najviše progresa, ukoliko ne nastave s reformama, zaostajati na putu ka EU.

Posebno su prepoznati napori koje su učinile Sjeverna Makedonija i Albanija zbog čega je Evropska komisija predložila otvaranje pregovora o pristupanju te Dan Preda napominje da EU mora održati obećanja dato ovim zemljama jer u protivnom može se dovesti u pitanje vjerodostojnost EU.

U slučaju BiH precizno je navedeno gdje država stoji kada su u pitanju svako od poglavlja Pravne stečevine EU (Acquis), a to je nešto što ranije nikada nije urađeno, tvrdi Dan Preda, ali će biti vrlo korisno u narednim fazama na putu BiH ka EU.

Pojašnjavajući važnost objavljenog Mišljenja Evropske komisije, naglasio je da zapravo Komisija razmatrala aplikaciju BiH za članstvo u EU u odnosnu na kriterije, a stav je bazirala na odgovorima datim na Upitnik, izvještajima eksperata i posmatračkih misija.

- Veoma je pozitivna stvar to što je BiH dobila ovakav pregled jer je na taj način stvorena jasna slika kojim oblastima je potrebno posvetiti se i koje su to oblasti prioriteti - pojasnio je izvjestitelj Evropskog parlamenta za BiH.

Mišljenja je da su i građani i vlasti u BiH svjesni stanja u pravosuđu, ekonomskom sistemu, ljudskim pravima, obrazovanju, ali postoji i svijest o stepenu korupcije koja je raširena i utiče na svakodnevni život građana.

Uz Mišljenje Evropske komisije data je i neka vrstu plana puta BiH za buduće djelovanje, a Dan Preda ističe da će vlasti morati uložiti znatne napore da bi to i implementirale i zadovoljile potrebne kriterije.

Izvjestitelj za BiH osvrnuo se i na činjenicu da ni nakon osam mjeseci od održanih općih parlamentarnih izbora u BiH vlast na svim nivoima još nije formirana, a i Komisija je preporučila Vijeću EU da razmotri mišljenje nakon formiranja vlada u BiH.

- Jasno je da postoji veza između formiranja vlasti i budućih koraka kada je u pitanju dodjeljivanje statusa kandidata za državu. Inače, kako bi 28 zemalja članica EU moglo donijeti takvu odluku, a izborni rezultati još nisu implementirani i BiH nema vladu? - upitao je Dan Preda.

Podsjetio je da još u februaru upozoreno na tu činjenicu kada je Evropskom parlamentu prezentiran njegov izvještaj za BiH u kojem je navedeno da su održavanje kredibilnih i slobodnih izbora te implementacija izbornih rezultata od ključnog značaja za bilo koju zemlju koja želi biti članicom EU.

Naposljetku, dodaje Dan Preda, postoji vrlo praktično objašnjenje za taj zahtjev budući da ukoliko država želi da napreduje na svom putu ka EU, potrebne su joj formirane funkcionalne vlasti koje su u stanju provoditi reforme.

Nakon što je Evropska komisija objavila svoje mišljenje pred BiH sada je otvaranje nove faze u kojoj isključivu odgovornost imaju vlasti u BiH, tvrdi Dan Preda, zbog čega je od izuzetne važnosti da vlasti ozbiljno shvate ove reforme te postignu konsenzus o različitim prioritetima.

- Neke od njih, posebno onih koje se ti ču ustavnih pitanja, demokratije i funkcionalnosti države, bit će teško provesti i konsenzus svih političkih aktera bit će ključan za napredak - istaknuo je.

Iznio je mišljenje da će vlasti u BiH morati predložiti neku vrstu plana djelovanja kako bi riješili identificirane prioritete u mišljenju Komisije.

Na kraju intervjua za Fenu izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Cristian Dan Preda zaključio je da će biti vrlo važno usvajanje nacionalnog plana za usklađivanje zakona i propisa s pravnom stečevinom EU što je zapravo bila obveza predviđena Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, ali nikada nije realizirana.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.