open-navfaktor-logo
search
Revizorski izvještaj
Evo kolike su direktorske plaće u Kreki i dugovanja za doprinose, kako se točio dizel
Javne nabavke koje nisu sprovedene u skladu sa zakonom, neizmirene obaveze za doprinose koje su više od 75 miliona KM, neplaćanje PDV-a, zloupotrebe dizel goriva, samo su neke od zamjerki revizora Ureda za reviziju institucija u FBiH Zavisnog društva rudnici Kreka u Tuzli. Finansijski izvještaj se odnosi na 2018. godinu.
02.12.2021. u 07:18
get url
text
Rudnici Kreka
Rudnici Kreka

Federalni revizori su, primjera radi, utvrdili da je Zavisno društvo rudnici Kreka u 2018. godini u okviru "ostalih usluga" koje se odnose na angažiranje tuđe mehanzacije i radne snage planiralo 12.968.960 KM, a da za te troškove nisu data obrazloženja o stvarnim potrebama, niti je navedeno na kojim lokacijama su potrebna angažiranja.

Dugovanja za doprinose, PDV, koncesije 

- Ova sredstva su planirana u jednom iznosu, a nisu data obrazloženja o opravdanosti i efektima koji se očekuju. Na osnovu navedenog ne možemo potvrditi da je Plan poslovanja sačinjen detaljno i na realnim osnovama, imajući u vidu složenu finansijsku situaciju u kojoj se Društvo nalazi - naveli su tada federalni revizori.

U Izvještaju se navodi kako postupci javnih nabavki nisu provedeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u dijelu sačinjavanja tenderske dokumentacije.

- To se odnosi na nabavke usluga angažovanja mehanizacije u iznosu od 9.144.734 KM i radnika u iznosu od 2.111.667 KM za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti Društva - pojašnjavaju revizori.

U revizorskom izvještaju je u više navrata navedeno da Kreka od 2012. do 2017. godine nije uplaćivala radnicima doprinose za penziono, a tu su i dugovanja za zdravstveno.

- Društvo nije izmirilo obaveze za doprinose za isplaćene plaće iz perioda 2012-2017. godina u iznosu od 75.678.151 KM. Nisu izmirene obaveze po osnovu PDV-a od 5.686.345 KM, kao i obaveze za koncesije u iznosu od 11.958.156 KM (od čega se na 2018. godinu odnosi 1.148.534 KM). Plan poslovanja za period 2018-2020. godina nije sačinjen na osnovu detaljnih smjernica vladajućeg društva i u skladu sa članom 24. Zakona o javnim preduzećima u FBiH. Godišnji popis imovine nije izvršen u skladu Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH - navode revizori.

Revizori su naveli da Društvo nije donijelo interne procedure za kontrolu i praćenje utroška goriva, niti su utvrđeni normativi za potrošnju goriva čime bi se omogućio adekvatan nadzor nad potrošnjom goriva.

Točenje dizela prije i poslije protokomjera 

Za neposrednu proizvodnju je u 2018. godini utrošeno gorivo u vrijednosti od 2.957.756 KM. Korišteno je za bagere, buldožere, rovokopače, utovarivače, gredere i drugu mehanizaciju. Gorivo se skladišti na benzinskim pumpama koje
se nalaze u krugu organizacionih jedinica za eksploataciju uglja (Mramor, Dubrave i Šikulje), s tim da Mramor sipa gorivo i za putnička vozila cijelog društva.

- Iako je osiguran način praćenja sipanja goriva, Društvo nema interni akt kojim bi se jasno definisale procedure kontrole utroška goriva. Uprava Društva je prepoznala problem i u 2018. godini formiran je tim čiji je zadatak bio izvršiti kontrolu potrošnje nafte u radu mehanizacije na rudnicima i izrada uputstva za distribuciju i praćenje potrošnje nafte. Konstatovano je da su uočili razlike u potrošnji nafte po satu za istu mehanizaciju na dva rudnika. Na rudniku Dubrave prosječna potrošnja nafte za buldožer kretala se od 32 do 34 l/h, dok je na rudniku Šikulje potrošnja nafte za istu mašinu bila od 37 do 45 l/h. Nakon što je na rudniku Šikulje instaliran protokomjer, prosječna potrošnja je bila od 32 do 34 l/h - naveli su federalni revizori.

Dodali su kako se da zaključiti da Društvo nije donijelo interne procedure za kontrolu i praćenje utroška goriva, niti su utvrđeni normativi za potrošnju goriva čime bi se omogućio adekvatan nadzor nad potrošnjom goriva.

U Izvještaju su se dotakli i plaća uposlenika.

- Kada je riječ o plaći direktora Kreke, ona je utvrđena u visini od četiri prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH i ujedno je najveća plaća u Društvu od 4.186 KM sa minulim radom. Plaća izvršnih direktora iznosi 3,7 prosječnih plaća isplaćenih u Federaciji BiH. Najniža plaća isplaćena u Društvu iznosi 535 KM, a prosječna plaća je 1.024 KM - naveli su.

Za službena putovanja u 2018. godini potrošeno je 46.639 KM i najvećim dijelom se odnose na troškove dnevnica na službenom putovanju u inostranstvu od 20.770 KM, na upotrebu vlastitog automobila na službenom putovanju od 6.767 KM i dnevnice na službenom putovanju u zemlji od 6.472 KM.

Mjesečna naknada predsjedniku Nadzornog odbora 

Troškovi naknada članovima odbora iskazani su u iznosu od 35.329 KM i odnose se na isplate naknada za tri člana Nadzornog odbora. Naknade su utvrđene ugovorima o angažmanu, po kojim predsjedniku Nadzornog odbora mjesečna naknada iznosi jednu prosječnu plaću u FBiH (sada je 1.000 KM), članovima je umanjena za 20 posto u odnosu na predsjednika.

Revizori su skrenuli pažnju da je Društvo u 2018. godini iskazalo gubitak od 25.381.637 KM, dok je u 2017. godini gubitak iznosio 13.446.097 KM.

U rudniku Kreka 31. 12. 2018. godine je bilo 2.431 zaposlenih. Najviše je uposlenih sa srednjom školom, KV radnika je bilo 853, VSS 258... Od ukupnog broja zaposlenih, 577 je invalida i to 42 invalida rata i 535 invalida rada.

 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.