open-navfaktor-logo
search
Uputili saopćenje
Federalnim revizorima onemogućeno da izvrše reviziju u Union banci, obavijestili tužilaštva
Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH onemogućeno je obavljanje finansijske revizije "Union banke" Sarajevo za 2022. godinu koja je predviđena Planom revizije za 2022/2023. godinu.
07.02.2023. u 18:49
get url
text

Prethodna revizija Banke bila je najavljena za 9. januar 2023. te je, shodno najavi, revizorski tim boravio u sjedištu Banke, ali Uprava nije omogućila obavljanje revizije, odnosno nije stavila na raspolaganje traženu dokumentaciju.

Saopćeno je to iz Ureda za reviziju institucija u FBiH povodom privremenog obustavljanja planirane finansijske revizije "Union banke" d.d. Sarajevo za 2022. godinu.

Kako iz Ureda navode, Banka je uvrštena u Plan revizije uvažavajući da je u 97 posto vlasništvu Vlade Federacije BiH, odnosno Federalnog ministarstva finansija, te da je Ured nije ranije revidirao.

Istovremeno podsjećaju da, prema Uredbi o vršenju ovlasti u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, Vlada FBiH putem Federalnog ministarstva finansija vrši ovlasti: evidentiranja, upravnog nadzora i nadzora općih akata, praćenja rada i monitoringa.

- Uprava Banke obavijestila je Ured za reviziju da, po njihovom mišljenju, Banka ne spada pod revidirane institucije u skladu s članom 11. Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH, te se obratila Agenciji za bankarstvo FBiH i Federalnom ministarstvu finansija radi dobivanja njihovog mišljenja - navodi se.

Banka je, također, dostavila Uredu za reviziju odgovor Federalnog ministarstva finansija, u kojem je navedeno da tražena dokumentacija nije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da je Banka predmet supervizije Agencije za bankarstvo, zbog čega "ostaje upitna potreba za revizijom od Ureda za reviziju".

U vezi s tim, iz Ureda za reviziju navode da tumačenje odredbi Zakona o reviziji nije u nadležnosti Banke niti Federalnog ministarstva finansija, "koji su doveli u pitanje izvršenje planirane revizije i narušili operativnu nezavisnost Ureda za reviziju".

- Prema Zakonu o reviziji, Ured za reviziju je u vršenju svojih dužnosti i nadležnosti nezavisan i ne podliježe upravljanju ili kontroli bilo koje druge osobe ili institucije. Propisana je i procedura donošenja godišnjeg plana revizija, te je predviđeno da se u slučaju sukoba ovog i odredbi drugog zakona primjenjuju odredbe Zakona o reviziji - pojašnjavaju iz Ureda.

Također, referiraju se i na Meksičku deklaraciju o nezavisnosti vrhovnih revizijskih institucija, prema kojoj revizijske institucije ne podliježu usmjeravanju ili miješanju zakonodavne ili izvršne vlasti u izboru predmeta revizije.

Napominju da i u Limskoj deklaraciji o smjernicama za pravila revizije jasno definisano da ekspanzija ekonomskih aktivnosti vlade često rezultira uspostavljanjem preduzeća u skladu s privatnim pravom.

- Ova preduzeća će – ako vlada ima značajan udjel u njima – naročito tamo gdje ima većinski udjel – ili gdje ima dominirajući uticaj – također biti predmetom revizije vrhovne revizijske institucije - preciziraju.

Usto, podsjećaju da je zbog nastalog ograničenja djelokruga revizije, odnosno nemogućnosti pristupa dokumentaciji Banke, obaviješteno kantonalno i federalno tužilaštvo, Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, Vlada FBiH i Federalno ministarstvo finansija.

- Također, u skladu sa Zakonom o reviziji, Ured za reviziju izdao je prekršajni nalog pravnom licu "Union banka" d.d., a po dobivanju ličnih podataka odgovornih osoba izdat će se i prekršajni nalozi članovima Uprave zbog ograničavanja ovlaštenja Uredu za reviziju za prikupljanje informacija i dokumentacije - navodi se u saopćenju.

Iz Ureda za reviziju ističu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u dva navrata dostavilo Informaciju da za članove Uprave banke nije u mogućnosti dostaviti lične podatke jer kroz evidenciju prebivališta – boravišta građana (baza IDEEA) MUP-a Kantona Sarajevo prolazi više osoba sa navedenim imenima.

VEZANI TEKST - Federalni ured nemoćan: Obustavljena revizija u Naftnim terminalima FBiH u Pločama

- Imajući u vidu nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, neshvatljivo je da se nisu mogle dobiti tražene informacije, zbog čega je upućen dopis lično ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo radi dobivanja traženih podataka - navodi se.

Iz Ureda nadalje navode da "Vlada FBiH, iako je bila obaviještena o nemogućnosti obavljanja revizije 'Union banke', nije poduzela ništa u okviru svojih nadležnosti, ali je u međuvremenu donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru 'Union banke' d.d. Sarajevo za ponovno imenovanje dva člana Uprave Banke koji su onemogućili Uredu za reviziju obavljanje poslova iz nadležnosti".

- Budući da nakon poduzetih mjera Uredu za reviziju i dalje nije omogućeno izvršenje revizije, generalni revizor je 3. 2. 2023. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije 'Union banke' d.d. Sarajevo. O donesenom Zaključku obaviješteni su Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, Vlada FBiH, Federalno ministarstvo finansija, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i 'Union banka' d.d. Sarajevo - navodi se u saopćenju.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.