open-navfaktor-logo
search
Saopćenje
Hadžibajrić: Stambeno-poslovni objekat u Dženetića čikmi gradi se po zakonu
Nakon što su reagirali vijećnici Općinskog vijeća Stari Grad ukazujući na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na parceli na kojoj je u toku izgradnja stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma, investitora Općine Stari Grad i "Amko Komerc d.o.o." oglasio se i načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.
30.01.2021. u 11:44
get url
text

Njegovo saopćenje prenosimo u cijelosti.

- Projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma bb, koji je zajednička investicija Općine Stari Grad i Amko komerc d.o.o., od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, prvenstveno zbog iznošenja netačnih informacija i špekulacija od strane SDA u zakonitost naših postupaka. Prinuđen sam na ovaj način obavijestiti javnost da se svi postupci provode transparentno i u skladu sa zakonskim propisima, te da su svi akti koji su predloženi Općinskom vijeću na usvajanje pripremljeni od strane nadležnih općinskih službi i za iste je pribavljeno pozitivno mišljenje općinskog pravobranioca. Radi se o kompleksnoj temi koju ćemo kroz ovo saopćenje nastojati što jednostavnije pojasniti.

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je u junu, 2019. godine usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti za početak realizacije zajedničkog projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u okviru UP Kvadrant XII između Općine Stari Grad Sarajevo i TD“Marketi“ dd (Amko komerc d.o.o) i ostalih zainteresovanih strana. Zaduženi su Pravobranilaštvo Općine Stari Grad, te Služba za urbanizam i Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove da poduzmu sve potrebne aktivnosti s ciljem realizacije projekta.

Istovremeno, zaključkom je predviđen rok od 60 dana zainteresovanim stranama da riješe međusobne sporove, a u slučaju neispunjavanja prethodno navedenog Općinski načelnik ovlašten je da dovrši započetu proceduru u ime Općine Stari Grad sa vlasnikom parcele na kojoj se gradi poslovno-stambeni objekat, a sve na osnovu utvrđenog interesa Općine Stari Grad. (zaključak u prilogu) 

Svi akti koji su jučer stavljeni na dnevni red sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo po pitanju izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Dženetića čikma predloženi su shodno gore spomenutom zaključku.

Teme o kojima se dosta polemisalo u prethodnom periodu su jevrejska i vakufska imovina, te izdavanje odobrenja za građenje. S ciljem objektivnog informisanja javnosti smatram važnim odgovoriti na ta pitanja.

Među jučer predloženim aktima Općinskom vijeću nalazio se i prijedlog odluke o isplati naknade Malini Rašel i odluke o prihvatanju prijedloga ugovora o međusobnim odnosima Općine Stari Grad i Medžlisa IZ u BiH (obeštećenje vakufa).

VEZANI TEKST - Vijećnici SDA: Hadžibajrić nezakonito dao dozvolu za gradnju stambeno-poslovnog objekta, nije riješeno pitanje vlasništva

Naime, predloženo je da se M.R., isplati naknada u iznosu od 103.950 KM, a prema procjeni stalnog sudskog vještaka jer je prije provedenog postupka harmonizacije, imala upisano pravo korištenja na dijelu nekretnine na kojoj je planirana izgradnja stambeno-poslovnog objekta, ukupne površine 87m2.

Također, predloženo je da se Medžlisu IZ u Sarajevu predaju u vlasništvo dva buduća poslovna prostora ukupne površine cca 32m2, a na ime nekretnina površine 140m2 na kojima su prije provedenog postupka harmonizacije bili upisani Vakuf Hadži Mustafbega Džerzetića i Vakuf Hadži Sejdebega Dženetića, sa pravom korištenja. Ovakva transformacija vakufa bila bi u skladu sa zaključkom koje je donijelo Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH.

Zakonitost predloženih akata potvrdio je i v.d. općinskog pravobranioca Enes Smajlović koji je kazao da su svi akti po ovom pitanju koje je pregledao i dao pozitivno mišljenje u skladu sa zakonom. No, i pored toga, kao i značaja rješavanja ovih pitanja za Islamsku i Jevrejsku zajednicu u BiH, vijećnici SDA, SBB-a i Saveza za Stari Grad nisu podržali ove tačke i izjasnili su se kao suzdržani, dok su vijećnici NBL-a, NiP-a, SDP- a, Naše stranke, Platforme za progres i nezavisni vijećnik Jasmin Skorupan glasali ZA (odsutni su bili vijećnici Šejla Uzunović i Adi Zahiragić – u prilogu pregled poimeničnog izjašnjavanja vijećnika).

Kako se dosta polemisalo i o izdatom odobrenju za građenje, naglašavamo da je isto izdato u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju KS. I Općina Stari Grad Sarajevo i Amko komerc d.o.o. su u momentu izdavanja odobrenja za građenje imali utvrđeno pravo vlasništva na predmetnom zemljištu, sa udjelima 1/1, a što je dokaz o pravu građenja, odnosno riješenim imovinsko-pravnim odnosima (Zakon o prostornom uređenju KS). Naglašavamo da odluke o kojima se jučer raspravljalo nisu bile uslov za izdavanje odobrenja za građenje, te nema mjesta špekulacijama da se radi o nezakonitom rješenju. One su potrebne radi uknjižbe i uplanjenja budućeg objekta, odnosno konačne realizacije projekta.

U vrlo detaljnom pojašnjenju ovih prijedloga na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove Adela Plakalo, istakla je da nema mjesta sumnjama u zakonitost ovih akata, te naglasila ekonomski značaj i isplativost projekta. Otklonjena je svaka sumnja po pitanju medijskih špekulacija o gubitku naknade za rentu i skloništa koje je suinvestitor Amko komerc d.o.o. bio dužan uplatiti Općini Stari Grad, te potvrđeno da je po pitanju rente isti uplatio 229.423,90 KM, te 18.866 KM naknade za sklonište u budžet Općine Stari Grad Sarajevo.

Ovdje posebno moramo naglasiti ekonomsku opravdanost i vrijednost projekta planiranih poslovnih prostora u ulici Dženetića čikma bb. Naime, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke tržišna vrijednost neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad iznosi 546.300 KM, dok vrijednost planiranih poslovnih prostora iznosi 1.240.056 KM. Dakle, ovim projektom Općina Stari Grad ne prodaje, niti poklanja svoju imovinu. Naprotiv, ostaje vlasnik iste, te je uvećava sa cca pola miliona maraka na 1,2 miliona konvertibilnih maraka, a u budućnosti će se ostvarivati i dodatna dobit kroz zakup poslovnih prostora.

I pored svih odgovora i pojašnjenja koje su vijećnici Općinskog vijeća dobili po ovom pitanju, predloženi akti: Prijedlog odluke o isplati naknade Malini Rašel, Prijedlog Odluke kojom se prihvata prijedlog ugovora o međusobnim odnosima između Općine Stari Grad Sarajevo i Medžlisa IZ u BiH, Prijedlog odluke o neposrednoj zamjeni suvlasničkih dijelova nekretnina između Općine Stari Grad Sarajevo i Amko komerc d.o.o. Sarajevo nisu dobili 2/3 većinu i nisu usvojeni (pregled poimeničnog izjašnjavanja vijećnika).

Ovakvo izjašnjavanje vijećnika stranke SDA ne čudi, imajući u vidu da opstruiraju većinu odluka čiji je predlagač općinski načelnik, ne obazirući se na interes šire društvene zajednice. Ali, iznenađuje njihovo ponašanje kada se rješavaju pitanja imovine vjerskih  zajednica, Islamske zajednice u BiH i Jevrejske zajednice kojima će trebati objašnjavati svoje postupke, posebno imajući u vidu historijske činjenice kao što je stradanje Jevreja tokom holokausta. Njihove tvrdnje u nezakonitost donesenih akata u ovom postupku i sumnje na jučer predložene akte koje su iznijeli putem medija, su u najmanju ruku čudne, s obzirom da se nisu izjasnili protiv njih, već su bili suzdržani. To pokazuje da i sami sumnjaju u osnovanost svojih tvrdnji i nedosljednost.

Radeći i dalje s ciljem unapređenja ove lokalne zajednice, povećanja vrijednosti imovine Općine Stari Grad, a prije svega ostvarivanja boljih uslova za život naših građana, nastavit ćemo aktivnosti na realizaciji ovog projekta u skladu sa zakonskim propisima i na način da niko ne bude oštećen po pitanju prava na imovinu. Istovremeno, pozivam općinske vijećnike da i oni rade u interesu svih građana, ali i Općine Stari Grad Sarajevo.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.