open-navfaktor-logo
search
Uništavanje biosistema
Iz FUZIP-a kažu da pomor ribe ostaje misterija jer je industrijske zagađivače teško otkriti
Veliki pomor ribe u rijekama Bosne i Hercegovine je zabilježen i prošle godine. U većini slučajeva nije otkriven uzrok uništavanja biosistema u rijekama niti počinlac jer, kako kažu iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP), privrednici otpadne vode ispuštaju noću, a mali je broj federalnih vodnih inspektora.
20.01.2023. u 07:44
get url
text

U skladu sa Zakonom o vodama, Federalna vodna inspekcija je nadležna za vršenje inspekcijskog nadzora za vode I kategorije (neposredni sliv Save, podsliv Une sa Glinom i Koranom, podsliv Vrbasa, podsliv Bosne, podsliv Drine, bazen Neretve, bazene Krke i Cetine i obalno more). Za vode II kategorije nadležni su kantonalni, gradski i općinski organi uprave.

- Tokom 2022. godine, Federalna vodna inspekcija zaprimila je četiri dojave o incidentima na vodama i vodnom dobru rijeka Bosne i Neretve. Do pomora ribe je došlo u jednom od četiri incidenta (rijeka Neretva), a usljed zagađenosti otpadnih voda koje je u vodotok rijeke ispustio neidentifikovani privredni subjekt (namjenska industrija). U konkretnom slučaju, postupajući inspektor je poduzeo sve zakonom propisane mjere, te su svim subjektima u industrijskoj zoni naložene upravne mjere za regulisanje odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda - kazali su za Faktor iz FUZIP-a.

VEZANI TEKST - Pomor ribe u bh. rijekama često bez ustanovljenog uzroka

Nemogućnost identifikacije subjekta koji je počinio prekršaj je relativno čest slučaj s kojim se susreću federalni vodni inspektori.

- Česta je pojava ispuštanja otpadnih voda noću ili u periodima dana ili na lokacijama s malom vjerovatnoćom da će se pojaviti svjedoci. Nadalje, Federalni vodni inspektorat ima nadležnost za vode prve kategorije na području cijele FBiH, te zbog malog broja izvršilaca – federalnih vodnih inspektora, nije u mogućnosti uvijek stići na mjesto događaja neposredno nakon ispuštanja / uočavanja zagađenja. O incidentnima su također obaviješteni nadležni policijski organi, te agencije za vodno područje. Federalni vodni inspektori su u dva slučaja identificirali počinitelje, prema kojima su poduzete upravne i kaznene mjere. U dva slučaja su počinioci, nažalost, ostali nepoznati jer nije mogao biti utvrđen izvor zagađenja - objasnili su iz FUZIP. 

Kako kažu, u konkretnom slučaju u kojem je došlo do pomora ribe, incident se desio u industrijskoj zoni namjenske industrije u kojoj tri firme koriste istu mrežu za ispuštanje otpadnih voda s približno istim komponentama, zbog čega se ne može sa sigurnošću utvrditi ko je počinilac, s obzirom na to da su sva tri subjekta potencijalni počinioci.

- Iako sva tri privredna subjekta imaju postrojenja za tretman otpadnih voda (koja su očito neefikasna), zbog nove Uredbe o ispuštanju otpadnih voda nisu obavezni uskladiti otpadne vode s graničnim vrijednostima prije decembra 2023. godine, odnosno roka propisanog spomenutom uredbom. Mjere za regulisanje odvođenja i pročišćavanja otpadnih voda se, između ostalog, odnose na razdvajanje sve tri vrste kanalizacija (fekalna, oborinska i tehnološka) po firmama u mjeri u kojoj uvjeti iz Uredbe to omogućavaju. U starim vojnim postrojenjima iz bivše države postojao je samo jedan odvod za otpadnu vodu, koji sada koristi veliki broj privrednih subjekata (po deset ili čak dvadeset) - pojasnili su iz FUZIP-a. 

Kako dalje navode, specifični ciljevi djelovanja Federalnog vodnog inspektorata u 2022. godini bili su usmjereni na smanjenje nezakonitog korištenja, zahvatanja i ispuštanja voda, sprečavanje devastacije vodotoka, postizanje kvalitetnijeg održavanja vodnih objekata, sprečavanje nezakonitog vađenja materijala iz vodotoka i povećanje izmirivanja obaveza obračunavanja i plaćanja posebnih vodnih naknada.

Prioriteti djelovanja vodne inspekcije u toku 2022. godine bili su industrijski zagađivači, hidroenergetska postrojenja, subjekti koji zahvataju i ispuštaju veće količine vode, objekti za odbranu od poplava u vlasništvu FBiH, te objekti s prekograničnim utjecajima na okoliš. Ipak, aktivnosti u vezi s incidentima na vodama imale su apsolutni prioritet.

- Ističemo da je Federalni vodni inspektorat u toku 2022. godine donio i dva rješenja o zabrani rada privrednim subjektima koji nisu posjedovali vodnu dozvolu. Između ostalog, u inspekcijskim nadzorima je uočena i pojava da ispuštanje otpadnih voda iz industrijskih objekata i naselja (koje su uglavnom netretirane i sadrže povećane koncentracije opasnih i štetnih materija) u toku ljeta i jeseni kada su vodostaji rijeka uglavnom niski, dovode do vanrednih zagađenja, odnosno mjestimičnog štetnog djelovanja na staništa biljnih i životinjskih vrsta u vodotoku.

Ipak se može konstatovati da vanredna i incidentna zagađenja nisu značajnijeg intenziteta, odnosno nemaju veće posljedice po biljni i životinjski svijet u vodotoku, te nije bilo potrebe za uvođenjem dodatnih mjera od Agencija za vode niti
vodne inspekcije. U toku 2022. godine, Federalni vodni inspektorat je izvršio ukupno 682 inspekcijska nadzora, u okviru kojih su izdata 124 prekršajna naloga s finansijskim teretom od 407.700,00 KM. Donesena su i ukupno 204 rešenja o otklanjanju nedostataka, te dva (2) rješenja o zabrani rada - istakli su iz FUZIP-a. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.