open-navfaktor-logo
search
Ukinuta presuda
IZBiH: Poništena nagodba Grada Tuzla i Tuzla-Remonta kojom je otuđen Gazi Turali-begov vakuf
Ustavni sud prihvatio je apelaciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini (IZBiH) koja se odnosi na problem zaštite imovine vakufa Gazi Turali-begove džamije u Tuzli.
23.03.2022. u 08:24
get url
text

Ovom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nagodba između Grada Tuzle i Tuzla-Remonta kojom je otuđen vakuf Gazi Turali-begove džamije postaje pravno ništavna, saopćeno je iz Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ustavni sud BiH je u svojoj presudi utvrdio potvrdu prava na pravično suđenje iz člana II/3.e Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Također, Ustavni sud BiH je ukinuo presudu Kantonalnog suda u Tuzli iz 2020. godine te je istom sudu naredio da po hitnom postupku donese novu odluku koja bi bila u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Samo zemljište vakufa Gazi Turali-begove džamije, iako je kao nacionalizirano bilo pod zabranom prometovanja, 2015. je prometovano i od tad traje pravna borba s ciljem dokazivanja pravne ništavnosti nagodbe koju je Grad Tuzla sklopio i kojim je zemljište prometovano sadašnjem posjedniku. Odlukom Ustavnog suda BiH, nagodba između Grada Tuzle i Tuzla-Remonta iz 2015. postaje pravno ništavna.

Nekretnine oduzete u vrijeme agrarne reforme 1946.

Ustavni sud u presudi ukazuje da iz obrazloženja osporenih presuda proizlazi da su Islamskoj zajednici još 1946. godine u vrijeme agrarne reforme, na osnovu Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, bez ikakve naknade oduzete predmetne nekretnine i da su one, tokom godina, a uslijed raznih zakonskih izmjena i reformi, dobivale različit imovinski status od općenarodne imovine do, u konačnici, dijelom privatizirane imovine. Zbog navedenog, prema obrazloženju redovnih sudova, Islamska zajednica je još 1946. godine izgubila bilo kakvo pravo na predmetnim nekretninama, pa zbog toga nema nikakav pravni interes u vezi s tim nekretninama.

Nadalje, Ustavni sud zapaža da se Islamska zajednica obratila redovnim sudovima s tužbenim zahtjevom da se utvrdi ništavost sporazuma zaključenog između tuženih pozivajući se, pri tome, ne samo na način oduzimanja predmetnih nekretnina već i na odredbe člana 365. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH.

Ustavni sud primjećuje da je navedenim odredbama propisana zabrana prenosa, otuđivanja, zamjene, kao i drugog oblika raspolaganja, između ostalog, zemljišta ako su pribavljena u društveno/državno vlasništvo na osnovu Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji, a što je u konkretnom predmetu slučaj.

Ustavni sud u vezi s tim zapaža da su redovni sudovi u osporenim presudama istakli da su tuženi shodno navedenim zakonskim odredbama zaključenjem spornog sporazuma nezakonito i neovlašteno raspolagali predmetnim nekretninama, ali da zbog "nepostojanja pravnog interesa i ovlaštenja na strani Islamske zajednice" nisu utvrdili njegovu ništavost.

Ustavni sud ukazuje na specifičnost situacije u konkretnom predmetu, a koja proizlazi iz naprijed navedenih činjenica - oduzimanja prava vlasništva Islamskoj zajednici na predmetnim nekretninama shodno propisima koji su bili na snazi u vrijeme oduzimanja, kao i nedonošenja zakonske regulative u vezi s restitucijom (koja ne podrazumijeva samo fizičko vraćanje imovine već i mogućnost pravičnog obeštećenja ranijeg vlasnika) kojom bi nesporno bile obuhvaćene i predmetne nekretnine.

U vezi s navedenim, Ustavni sud ukazuje da su zbog okolnosti konkretnog predmeta redovni sudovi prije donošenja svojih odluka morali izvršiti odgovarajuću analizu proporcionalnosti između (ne)postojanja pravnog interesa Islamske zajednice kao apelantice i javnog interesa, odnosno vladavine prava, kao jednog od osnovnih načela za postojanje pravne sigurnosti svih subjekata prava. Međutim, u konkretnom slučaju takva analiza je izostala.

Postupajući na navedeni način, dakle, bez adekvatne analize u naprijed navedenom smislu, a istovremenim zaključcima da apelantica nema pravni interes u vezi s nekretninama koje su joj nekada oduzete, ali i da su tuženi u spornom sporazumu neovlašteno raspolagali predmetnim nekretninama, redovni sudovi su nesporno narušili navedena načela.

Upućen poziv da se onemoguće svi građevinski radovi

Zbog toga, Ustavni sud smatra da su navodi Islamske zajednice osnovani.

- Imajući u vidu sve navedeno, Ustavni sud smatra da je u konkretnom slučaju prekršeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije. Postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada su redovni sudovi zaključili da je raspolaganje predmetnim nekretninama od strane tuženih na osnovu sporazuma o sudskoj nagodbi nezakonito i neovlašteno, ali da apelantica nema pravni interes niti ovlaštenje za isticanje ništavosti tog sporazuma jer je apelantica oduzimanjem predmetnih nekretnina izgubila svako pravo na njima, a da pri tome redovni sudovi nisu izvršili odgovarajuću analizu u vezi s proporcionalnošću između apelanticinog pravnog interesa i javnog interesa vladavine prava - navodi se u presudi, saopćeno je iz Islamske zajednice u BiH.

Općinski sud u Tuzli u svom rješenju iz januara 2022. također je prihvatio zahtjev Islamske zajednice u BiH za upis zabilježbe o postojanju tužbe, odnosno spora, u relevenatne zemljišno-knjižne uloške koji se odnose na vakuf Gazi Turali-begove džamije. Islamska zajednica u BiH tužila je Grad Tuzlu, Tuzla-Remont i Bingo d.o.o. 

Iz Islamske zajednice još jednom su pozvali Grad Tuzlu da onemogući sve građevinske radove na zemljištu vakufa Gazi Turali-begove džamije te da, shodno sudskim nalazima, poduzme odgovarajuće pravne radnje.

- Smatramo da su se usvajanjem apelacije ispunili uslovi i za donošenje odluke od strane Općinskog suda u Tuzli kojom se zabranjuje daljnja gradnja na predmetnoj nekretnini. Svakako koristimo ovu priliku da najavimo da ćemo na bazi ove odluke Ustavnog suda BiH pokrenuti predmetni postupak pred Općinskim sudom u Tuzli - poručeno je iz Advokatske kancelarije "Elvir Čolak, Fuad Kačapor i dr. Sci. Esad Oruč", koja u ovom slučaju zastupa Islamsku zajednicu u BiH.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.