open-navfaktor-logo
search
Federalni revizori
Kako je Federalni zavod za javno zdravstvo nabavljao vakcine, kolika je plaća direktora, na šta se trošila reprezentacija?
Nedovoljna procjena kod nabavke vakcina za djecu, visina direktorske plaće, troškovi reprezentacije, samo su neke od oblasti u kojima su federalni revizori imali zamjerke, kada je riječ o radu Federalnog zavoda za javno zdravstvo u prošloj godini.
18.10.2022. u 07:48
get url
text

Direktorska plaća (Siniša Skočibušić) je u visini gotovo pet prosječnih plaća u Federaciji, a visinu diktira Upravni odbor Zavoda, umjesto da se isplaćuje prema Zakonu o plaćama i naknadama plaća u organima vlasti Federacije BiH.

Nije aktivirana bankarska garancija

- Ne možemo potvrditi da su osigurane potrebne količine vakcina za imunizaciju djece u FBiH u skladu s Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2021. godini. Dobavljač nije u roku isporučio ugovorene doze vakcina DTaP + IPV + Hib.

Od ugovorenih 59.000 isporučeno je 16.410 doza. Također, zbog nepoštivanja odredbi zaključenog ugovora Zavod nije aktivirao bankarske garancije i zaštitne klauzule - navode federalni revizori.

S druge strane, postoje vakcine koje su naručene više nego što to zahtijeva broj djece.

- Uvidom u Plan nabavki vakcina za period 2019-2021. godina ne možemo potvrditi da su potrebne količine sačinjene u skladu s kriterijima; npr. za BSG vakcinu planirane su količine od 82.000 doza koje se daju u jednoj dozi po rođenju djeteta, a u 2021. godini rođeno je samo 16.873 djece (2020. godine 17.211, 2019. godine 18.019).

S obzirom na to da se BSG vakcina pakuje u 20 doza po bočici i da se bočica otvara po davanju vakcine novorođenom djetetu, bez obzira na to koliko je djece rođeno, u zdravstvenoj ustanovi dolazi do rastura doza neupotrijebljenih vakcina. Također, stanje vakcina u skladištu na kraju godine ukazuje na to da planirane količine za 2021. godinu nisu odgovarale potrebama - stoji u revizorskom izvještaju.

Osvrnuli su se i na direktorsku plaću u Federalnom zavodu za javno zdravstvo.

Plaća više od 4.900 KM 

- Upravni odbor je Odlukom o utvrđivanju plaće direktora (Siniša Skočibušić) Zavoda za javno zdravstvo FBiH od 17.11.2021. do 31.12.2022. godine utvrdio plaću direktora u visini 4,95 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, odnosno u neto iznosu sa porezom na dohodak 4.940,10 KM (plaća prethodnog direktora za period 1.1.2021. do 26.5.2021. godine je isplaćivana u visini od 4,21 prosječne neto plaće u FBiH, tj. 3.894,25 KM).

Uvažavajući činjenicu da je Zavod budžetski korisnik, te da su plaće izabranih dužnosnika i rukovodećih državnih službenika na osnovu Zakona o plaćama i naknadama plaća u organima vlasti Federacije BiH određene u znatno manjem iznosu od plaće direktora, ne možemo potvrditi opravdanost utvrđenog iznosa plaće direktora Zavoda - navode federalni revizori.

Dodaju kako je najviša isplaćena neto plaća iznosi 4.850 KM, najniža 512 KM, a prosječna 1.370 KM.

- Donijeti Pravilnik o plaćama sa jasno definisanim koeficijentima za obračun i isplatu plaće, te preispitati opravdanost donošenja odluka o povećanju koeficijenata plaće po osnovu položajnog dodatka. Poduzeti aktivnosti na usklađivanju plaće direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH sa plaćama ostalih rukovodećih državnih službenika budžetskih korisnika - preporuka je revizora.

Navode kako su ugovori o djelu u prošloj godini zaključeni u iznosu od 46.287 KM i to za redovne poslove, a što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Službena putovanja u zemlji 

Zamjerke se odnose i na troškove reprezentacije.

- Troškovi reprezentacije Zavoda iskazani su u iznosu od 16.723 KM. Uvidom u dokumentaciju koja je služila kao osnova za knjiženje troškova reprezentacije konstatovali smo da su na ovoj poziciji, osim troškova reprezentacije, evidentirani i troškovi smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od najmanje 12.771 KM, čime su troškovi reprezentacije iskazani u znatno većem iznosu od stvarnog, što nije u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH - nevode federalni revizori.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.