open-navfaktor-logo
search
Ministar u Vladi KS
Katica o sigurnosnoj situaciji u KS: Naša policija sva krivična djela rasvijetli, ali sudovi, država, društvene mreže...
Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica izjavio je da je cilj MUP-a Kantona Sarajevo transparentno zapošljavanje novih, kvalitetnih kadrova u redovima policije, nabavka nove opreme i materijalno-tehničkih sredstava, te jačanje sigurnosti, posebno u oblasti saobraćaja.
11.02.2024. u 10:01
get url
text
Admir Katica, MUP KS, ministar
Admir Katica, MUP KS, ministar

- Želimo da imamo modernu, dobru policiju koja će odgovarati demokratskim standardima u ovoj oblasti - poručio je Katica.

Kaže da je MUP Kantona Sarajevo pokrenuo brojne aktivnosti u prethodnim godinama na povećanju sigurnosti građana u oblasti saobraćaja. Ipak, nemili događaji iz prethodnog perioda sa smrtnim ishodom, pokazuju da je potrebno sinhronizovano i multisektorsko djelovanje na smanjenju recidivizma, kao i izricanje odvraćajućih kazni za prekršioce kako bi se postigli bolji rezultati.

- Mi smo pokrenuli brojne aktivnosti po pitanju povećanja sigurnosti u oblasti saobraćaja u prethodnom periodu, a posebno je to važno zato što tu stradaju ljudi koji su potpuno nevini, koji učestvuju u saobraćaju i stradaju u saobraćaju. Angažovali smo Semira Šuta, bivšeg policijskog komesara u Zeničko-dobojskom kantonu koji je imao značajne rezultate po pitanju sigurnosti saobraćaja, te formirali radnu grupu, a oni su kreirali dokument koji se zove Smjernice za poboljšanje sigurnosti u saobraćaju. Mogu reći da od kreiranja tog dokumenta imamo potpuno novi pristup policije po tom pitanju, potpuno drugačiji taktičko-metodološki pristup, prisustvo policije u većem broju, ali prisustvo policije na onih mjestima na kojima se očekuje veći broj prekršaja koji mogu ugroziti živote ljudi - rekao je Katica.

Kaže da kad se desi teško ubistvo, "kada izgubimo mlad život, ne možemo biti zadovoljni ni sa čim, a kamoli sigurnosnom situacijom".

- Objektivno gledajući imamo određene statističke podatke, trendove koje pratimo, koji se odnose na različite vrste krivičnih djela, kriminalitet i mogu reći da imamo pomaka u tom smislu. Naša policija sva krivična djela koja se dese u potpunosti rasvijetli -rekao je Katica.

Kazao je da su svi izvršioci krivičnih djela u kratkom roku identifikovani i predati nadležnom tužiocu koji dalje upravlja istragom i pokreće krivični postupak, dok sud presuđuje. Međutim, kao veliki problem se javlja povratništvo u vršenju krivičnih djela.

- Imamo stalno ljude koji su već prošli kroz sistem. Policija ih je već lišila slobode zbog nekog krivičnog djela, tužilac ih je tužio, sud je presudio. Negdje su izležavali kaznu i umjesto da sve to kroz šta su prošli ima svoju svrhu, da ti ljudi dolaze resocijalizirani ponovo u društvo i ne čine krivična djela, oni su zapravo u dvije trećine naših krivičnih djela počinioci. To je problem kojem se država mora više posvetiti. Nije to samo problem policije. Postoje rješenja u drugim državama poput probacijskih oficira, posebnih službi u okvirima ministarstava pravde koje bi trebale voditi računa o tim povratnicima u vršenju krivičnih djela - rekao je Katica.

Kaže da su policijski organi u Kantonu Sarajevu počeli su sa oduzimanjem automobila osobama koje imaju više hiljada maraka neplaćenih kazni u saobraćaju. Ističe da je oduzimanje vozila nova praksa i osnovna metoda koju upotrebljavaju za borbu protiv delinkvenata koji svoje vozilo upotrebljavaju kao sredstvo izvršenja ubistva.

- Jedan od problema saobraćajne delinkvencije jeste normativne prirode i mi smo uputili inicijative prema nivou Federacije BiH, ali i državnom nivou. Na nivou Federacije to je Ministarstvo pravde, jer mislimo da se treba izmijeniti Zakon o prekršajima Federacije BiH i da se predvidi metod da ljudi koji imaju po 15.000, 30.000 KM kazni, da se to zaista i naplati, da ta mjera bude efikasna, a ne da imamo situaciju gdje je ta mjera potpuno neefikasna jer ljudi ne plaćaju novčane kazne, a nastavljaju upravljati vozilima u saobraćaju. Ta novčana kazna nije ostvarila svoju svrhu, nije nekoga odvratila da više ne vrši saobraćajni prekršaj. Nažalost, saobraćajnim delinkventima to nije problem - poručio je Katica.

Dodao je da je druga inicijativa upućena Ministarstvu prometa i komunikacija BiH o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama.

- Tražimo osnovne promjene. Prva je da se predvidi obijesna vožnja, da se ona jasno normira, ili tu ili u Krivičnom zakonu FBiH. Da se normira kao poseban oblik kriminaliteta. S druge strane, da se predvidi trajno oduzimanje vozila kao mjera koja je propisana tim zakonom kako bi policija sa tim pravim instrumentarijem bila mnogo efikasnija i siguran sam da bismo imali puno bolje stanje sigurnosti u saobraćaju. Treći aspekt na kojem radimo ove godine je pitanje postavljanja stacionarnih i mobilnih radarskih uređaja. Opredijelili smo 1,5 miliona KM za tu svrhu. Želim da glavnu saobraćajnicu u Kantonu Sarajevo potpuno pokrijemo stacionarnim radarskim uređajima, jer se pokazalo da je to metod koji odvraća ljude od činjenja saobraćajnih prekršaja -  rekao je Katica.

Smatra da policija treba pojačati sistem komunikacije sa javnošću, i agresivnije prezentirati rezultate rada, posebno po pitanju oduzimanja vozila, borbe protiv saobraćajnih delinkvenata, te da kontinuirano obavještavaju javnost.

- U prošloj godini smo oduzeli 82 vozila i Uprava policije sad ima problem smještanja tih vozila. Proširujemo kapacitete za smještaj tih vozila koja su privremeno oduzeta i to je zaista jedan vrlo zahtjevan zadatak za nas, kazao je Katica, dodavši da je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom pokrenula inicijativu prema entitetskom parlamentu da se sredstva koja su oduzeta u krivičnom postupku mogu dodijeliti upravo organima koji se bore protiv kriminaliteta.

U brojnim ubistvima, nesrećama i prestupništvima učestvuju uglavnom mladi ljudi, a često i maloljetnici. U tom kontekstu, Katica je podsjetio da su prema statističkim podacima 2009. godine zabilježena 574 kriminalna događaja u kojima su učestvovali maloljetnici.

- U 2023. godini imamo 53 takva slučaja u kojima su učestvovali maloljetnici. Dakle, vidite da je više od 10 puta smanjen broj događaja u kojima učestvovali maloljetnici. Još važnije, 10 puta je smanjen taj recidivizam kod maloljetnika. Zašto je to tako? U našim školama imamo dva pravilnika koja imaju za zadatak da utvrđuju devijantno ponašanje u tim ranim fazama. Kada nastavnik kod maloljetnika primijeti određenu vrstu devijantnog ponašanja, on prema tom pravilniku ima tačno opisane korake šta treba preduzeti - uključiti psihologa, pedagoga, uključiti centar za socijalni rad, eventualno policiju, psihijatra. Sve je predviđeno tim pravilnikom i ja vjerujem da je to najbolji način za prevenciju maloljetničke delinkvencije, vršnjačkog nasilja, ali i kriminaliteta uopće nekad u budućnosti - rekao je Katica.

Kao veliki problem istakao je i društvene mreže u kojima se, kako je kazao, generira ogromna količina nasilja.

- To nasilje čini mi se u posljednje vrijeme počinje da se prelijeva u realni svijet, rekao je Katica istakavši da se protiv takve vrste nasilja moraju boriti na adekvatniji način.

Osvrnuo se i na prisustvo zloupotrebe droga protiv čega se MUP KS, kako je kazao, strateški bori.

- Imamo određene informacije da se "uzburkalo tlo" nakon našeg usvajanja Strategije za borbu protiv zloupotrebe droga. Mi smo formirali radnu grupu eksperata iz svih oblasti, ljude koji su čitav život bavili barbom protiv zloupotrebe droga. Kreirali smo dokument, strategiju i tim koji će nadzirati provođenje te strategije. Želimo da sve provedemo i to multiresorski, zajedno sa ministarstvom odgoja, zdravstva, rada, socijalne politike, posebno sa policijom, jer policija je tu važna. Dakle, ta strategija ima svoja tri dijela: jedan je smanjiti ponudu droga na tržištu; drugi je smanjiti potražnju za drogama i treći je da smanjimo, da saniramo štetu koja je nastupila kod određenih lica, rekao je Katica.

Smatra da kazneni sudovi u BiH treba da provode kaznenu politiku koja će biti u funkciji zaštite društva i koja će odvraćati ljude da ne čine krivična djela.

Ministar unutrašnjih poslova KS osvrnuo se i na situaciju s migrantima koji, kako je kazao, ne predstavljaju sigurnosnu prijetnju u kantonu.

- Mi nemamo zabilježenih takvih krivičnih djela. Nekad ranije smo imali zaista jedno teško krivično djelo koje se desilo od strane imigranata, ali to je nekako incidentno ponašanje. Način na koji pratimo i ono što dobivamo sa terena, a podsjetiću vas da imamo posebnog povjerenika za pitanje migracija koji za nas u Vladi Kantona Sarajeva, pribavlja te podatke. Dakle, nisu sigurnosna prijetnja u smislu činjenja velikog broja krivičnih djela. Na području Kantona Sarajeva na dnevnom nivou ih ima u prosjeku hiljadu“, kazao je Katica, navodeći da su 80 posto migranata samci koji se zadržavaju u Sarajevu u prosjeku sedam dana.

Najavio je da će 21. i 22. februara MUP KS u suorganizaciji sa OSCE-om u BiH organizovati edukaciju na kojoj će tematizirati pitanje integracije migranata u bh. društvo .

Govoreći o budućim planovima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Katica je kazao da su po njemu najvažniji ljudski resursi. Istakao je da su pokazali transparentnost pri zapošljavanju novog policijskog kadra i da su tom pitanju veoma posvećeni.

- Zaštitili smo našu proceduru koja je potpuno fer, poštena, transparentna i zaštitili je potpuno od mogućih utjecaja sa strane, od moguće korupcije. Uveli smo softverska rješenje, polaganje pismenih ispita elektronskim putem, pod šiframa za svakog kandidata i uz videonadzor, kazao je Katica.

Dodao je da su 2023. primili 195 policijskih službenika i da je u toku konkurs za još 250 policajaca koji imaju stručno obrazovanje za obavljanje ovog vida posla, kao i 30 mlađih inspektora.

- Dakle, to je aspekt s kojim smo potpuno zadovoljni i u nekoj smo vrsti ofanzive po pitanju ljudskih resursa. Planiramo do kraja 2025. da imamo do 700 novih ljudi u našim redovima i nećemo na tome stati“, kazao je Katica dodajući da će mladi kadar promijeniti "krvnu sliku“ Uprave policije MUP-a KS, jer će na terenu biti više mladih ljudi koji će ulijevati sigurnost građanima.

Drugi prioritet MUP-a je opremanje policije sa odgovarajućim sredstvima.

- Nedavno smo potpisali kolektivni ugovor po kojem naša policija ima najbolja primanja u regionu, rekao je Katica, dodajući da se aktivno radi i na nabavci nove opreme i uniformi.

Kao treći prioritet rada MUP-a KS u ovom mandatu su infrastrukturni projekti, odnosno pitanje smještaja i poboljšanja uslova u kojima policijski službenici rade.

- Mi trenutno radimo u starim zgradama koje nisu uslovne za rad policije. To smo utvrdili na početku ovog mandata da se mora mijenjati i zaista smo preduzeli korake, rekao je Katica.

Naveo je da sa Zavodom za izgradnju KS rade na projektu izgradnje nove zgrade MUP-a KS u ulici Kolodvorska.

- To moderno, novo sjedište policije će biti uvod u mnogo efikasniju policiju. Ona mora da ima operativni centar. Imaće vezu i sa novim sistemom adaptivnog upravljanja saobraćaja na raskrsnicama, nekih 156 koje će biti pokrivene videonazorom, rekao je Katica, navodeći da ne izostaju ni pomaci na drugim lokacijama policije u kantonu.

Govoreći o međunarodnoj saradnji MUP-a KS sa ostalim zemljama, agencijama i organizacijama, Katica je rekao da su ostvarili dobru saradnju sa TIKA-om i Ambasadom Turske, te nije izostavio ni podršku Ambasade SAD-a u BiH, Ambasade Velike Britanije, te delegacije Evropske unije.

- Želimo da imamo modernu, dobru policiju koja će odgovarati demokratskim standardima u ovoj oblasti. Mogu reći zaista da sam zadovoljan sa tom saradnjom, poručio je Katica.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.