open-navfaktor-logo
search
Zastupničko pitanje
Ko je odgovoran što se objekti igara na sreću nalaze u blizini školskih i vjerskih objekata, šta je sa izmjenama zakona
Registar svih kladionica na području FBiH je u Federalnom ministarstvu finansija, koje shodno odredbama Zakona o igrama na sreću, izdaje odobrenje za rad kladionicama.
AUTOR: Autor: E.D.-Š.
12.04.2024. u 18:37
get url
text
Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija
FOTO: Faktor
Federalni zastupnik Sanel Kajan (DF) u okviru zastupničkih pitanja na jednoj od sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zatražio je da mu se odgovori ko je odgovoran što su objekti igara na sreću u blizini školskih i vjerskih objekata i zašto nema neophodnih izmjena Zakona o igrama na sreću.
Federalno ministarstvo finansija nadležno za izmjene Zakona o igrama na sreću 
Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove navode kako su "zaključkom Vlade Federacije BiH od 10.06.2019. godine, svi federalni, kantonalni i općinski organi, bili zaduženi da na terenu, osiguraju kontrolu primjene Zakona o igrama na sreću, u dijelu kojim je propisana udaljenost (najmanje 100 metara) objekata i uplatnih mjesta priređivača igara na sre6u od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola, te da o tome informiraju Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana".
Objašnjavaju kako je Federalno ministastvo finansija obrađivač Zakona o igrama na sreću i nadležan je za njegove izmjene i dopune.
- lmajući u vidu formulaciju teksta zaključka Vlade FBiH, kojim nije stavljen akcenat po kojem je zakonu (starom ili novom) priređivač igara na sreću dobio odobrenje, Federalna uprava je sačinila akti i proslijedila ga gradonačelnicima u Federaciji BiH, kojim je zatražila tačne podatke o udaljenosti svih uplatnih mjesta od škola i vjerskih objekata, dakle neovisno po kojem su zakonu o igrama na sreću, kladionice dobile odobrenje za rad - rekli su u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.
Dodaju kako je Uprava na sebe preuzela realizaciju zaključka Vlade FBiH iako nije nadležna za nadzor po Zakonu o igrama na sreću.
Udaljenost kladionice ne smije biti manja od 100 metara od vjerskih objekata i škola 
Komunicirala je sa svim općinama / gradovima u cilju traženja informacija u vezi sa mjestima gdje su locirana uplatna mjesta / objekti priređivača igara na sreću.
Federalnoj upravi su direktno ili posredstvom Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, dostavljana izjašnjenja svih općina u Federaciji BiH u vremenskom periodu od jula do oktobra 2019. godine.
Stupanjem na snagu novog Zakona o igrama na sreću Federacije BiH, 2015. godine, došlo je do izmjena kada su u pitanju uvjeti za priređivanje igara na sreću-klađenja.
- Novo uplatno mjesto koje priređivač može otvoriti na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva finansija, ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 100 metara od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola.
Po dobijanju povratnih informacija, sačinili smo tabelaran prikaz samo onih općina / gradova, u kojima smo prema izvještaju konstatovali da postoji uplatno mjesto ili više njih koji odstupaju od zakonom dozvoljene udaljenosti - naveli su iz FUZIP-a.
Ukazuju kako je registar svih kladionica na području FBiH je u Federalnom ministarstvu finansija, koje shodno odredbama Zakona o igrama na sreću, izdaje odobrenje za rad kladionicama.
Porezna uprava kontrolira kontrolira priređivače igara na sreću 
Navode kako odsjek za katastar, u okviru općinske administracije, radi stvarni premjer udaljenosti i posjeduje podatke samo za ona pravna lica koja su se i obratila toj službi za izdavanje potvrde.
Pojašnjavaju kako poslove inspekcijskog nadzora obavljaju inspektori Porezne uprave, a ne općinske službe.
- Porezna uprava vrši direktan nadzor nad priređivačima igara na sreću putem računarskog sistema za online nadzor koji je povezan sa Centralnim računarskim sistemom (serverom) priređivača. Porezna uprava će svake godine, najkasnije do 31. marta dostaviti Odboru za ekonomsku i finansijsku politiku Zastupničkog doma, te Odboru za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Paralmenta Federacije BiH, prikazano po kantonima, tabelarni izvještaj s podacima o izvršenim kontrolama, sankcijama, propisanim i naplaćenim kaznama, kao i o neregistrovanim piređivačima igara na sreću te naplati prihoda od njih.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.