open-navfaktor-logo
search
Komplikovan proces
Koji su uvjeti za ponovno stjecanje državljanstva BiH: Sve o postupku i posljedicama odricanja
U posljednjih nekoliko godina mnogi građani Bosne i Hercegovine su se odrekli svojeg državljanstva. Razlog za to može biti višestruk, uključujući ekonomske teškoće, nedostatak perspektive, želja za boljim životnim uvjetima ili zbog potrebe za putovanjem i radom u drugim zemljama. Međutim, rijetki su se predomislili te poželjeli vratiti državljanstvo Bosne i Hercegovine.
29.01.2023. u 07:53
get url
text

Odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine može imati negativne posljedice po pojedinca, kao što su ograničenja u putovanju, ograničenja u korištenju javnih usluga i ograničenja u radnom okruženju. Također, odricanje od državljanstva može utjecati i na društvo u cjelini jer se smanjuje broj građana koji su dio društva i imaju pravo glasa.

Međutim, postoji mogućnost ponovnog stjecanja državljanstva Bosne i Hercegovine za one koji su se ranije odrekli. Osobe koje su se odrekle državljanstva Bosne i Hercegovine mogu podnijeti zahtjev za ponovno stjecanje državljanstva kod nadležnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Formalno, prema informacijama nadležnih institucija, zahtjev mora sadržavati odgovarajuću dokumentaciju, uključujući dokaz o prethodnom državljanstvu Bosne i Hercegovine, dokaz o odricanju od državljanstva i druge potrebne dokumente. Odluka o ponovnom stjecanju državljanstva donosi ministarstvo i obavještava se osoba koja je podnijela zahtjev.

Prema informacijama Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, osoba kojoj je državljanstvo Federacije radi stjecanja ili zadržavanja državljanstva druge države prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno stjecanje državljanstva Federacije ako ispunjava sve uvjete koji se odnose na stjecanje državljanstva BiH i Federacije po osnovu naturalizacije.

Uvjeti za stjecanje državljanstva BiH po osnovu naturalizacije su:

a) da je napunio 18 godina,

b) da ima odobren stalni boravak na teritoriji BiH najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije,

c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Federacije,

d) da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranca sa teritorije BiH, odnosno FBiH od nadležnog organa uspostavljenog Ustavom BiH ili Ustavom FBiH i da je ova odluka još na snazi,

e) da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela sa umišljajem na vrijeme duže od tri godine u vremenu od osam godina prije podnošenja zahtjeva,

f) da se odrekne ili da mu na neki drugi način prestane ranije državljanstvo prije stjecanja državljanstva Federacije, osim ako bilateralnim sporazumom nije drugačije predviđeno. Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva na drugi način neće se zahtijevati ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati,

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne može razumno zahtijevati,

h) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost BiH i Federacije,

i) da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili je u stanju osigurati pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za svoje izdržavanje u skladu sa odgovarajućim propisom BiH,

k) da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak BiH i Federacije i

l) da ima važeću garanciju o stjecanju državljanstva BiH i FBiH.

Međutim, osobe koje su se ranije odrekle dražvljanstva BiH ne moraju imati navršenih 18 godina i odobren stalni boravak na teritoriji BiH, već zahtjev mogu predati i ako imaju odobren samo privremeni boravak na teritoriji BiH najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva. S tim da u momentu podnošenja zahtjeva osoba mora imati odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Federacije.

Za osobe koje imaju državljanstvo država sa kojima BiH ima zaključene ugovore o dvojnom državljanstvu (Republika Srbija, Republika Hrvatska i Kraljevina Švedska), a stječu državljanstvo Federacije po ovom osnovu, neće se zahtijevati da se odreknu svog ranijeg državljanstva.

Dakle, vraćanje državljanstva formalno uopće ne izgleda prekomplikovano. Međutim, kako to izgleda u praksi, objasnio nam je Azur Prnjavorac, advokat advokatske kancelarije Prnjavorac koja se specijalizovano bavi pitanjima državljanstva Bosne i Hercegovine već 30 godina.

- Taj proces je jako komplikovan, jako problematičan zbog čega se ljudi vrlo rijetko odlučuju na povrat bosanskog državljanstva. Vrlo rijetki se usuđuju na taj korak. Pazite, čak lice ako je državljanin Danske ili neke druge države koja je uvela dvojno državljanstvo, to lice uopće ne može da stekne mogućnost da vrati svoje bosansko državljanstvo dok se ne odrekne danskog državljanstva.

Naprimjer, stekli ste njemačko državljanstvo i želite da vratite naše domaće bosansko državljanstvo, znači nakon jedne godine boravka u BiH vi se morate odreći njemačkog državljanstva, zbog čega u praksi gotovo niko to i ne radi.

Upravo imam jednu stranku koja želi vratiti bosansko državljanstvo, čiji je slučaj u proceduri i to je postupak koji traje. Treba prvo prijaviti adresu pa treba sačekati godinu dana, nakon čega se radi Garancija za stjecanje državljanstva BiH. Nakon te procedure, npr. u Njemačkoj se radi procedura odricanja njemačkog državljanstva da bi se ponovo steklo bosansko. Ta procedura u Njemačkoj je jako skupa i dugotrajna te nakon nje osoba tek onda ima uvjet da stekne bosansko državljanstvo – pojasnio je za Faktor advokat Azur Prnjavorac.

Zabrinjavajuća činjenica koja iz ovog proizilazi jeste da se osobe u jednom dijelu ovog procesa nalaze bez ijednog državljanstva, dakle apatridi.

Međutim, Prnjavorac ističe da "sukladno Konvenciji o državljanstvu, takve solucije su zakonski regulisane tako da je ta neka godina dana prijelazni rok u kojem osoba može vratiti državljanstvo zemlje koje se mora odreći, ako joj ne bi bio odobren zahtjev za povrat bosnaskog državljanstva".

Dakle, važno je napomenuti da je odricanje od državljanstva konačna odluka i da ponovno stjecanje državljanstva nije garancija. Stoga, preporučuje se da se građani pažljivo i promišljeno odluče o odricanju od državljanstva jer to može imati dugoročne posljedice.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.