open-navfaktor-logo
search
Transferi
Koliko novca kantoni dobijaju iz budžeta FBiH i na šta se on troši?
Svake godine se iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine izdvaja novac za kantone, pa se ta praska nastavlja i u ovoj godini. Naime, premijer FBiH Fadil Novalić je najavio da će u 2022. godini ukupan transfer prema kantonima iznositi 200 miliona, čime im se pruža prilika da povise naknade određenim kategorijama stanovništva, naprimjer porodiljama.
19.01.2022. u 20:56
get url
text
Finansije, ilustracija
Finansije, ilustracija

Ipak, uprkos izdvajanjima iz budžeta iz većine kantona se može čuti kako nemaju novca za povećanje naknada. Zbog svega, u kantonima smo zatražili objašnjenje koliko su proteklih godina dobili novca iz budžeta FBiH, u šta su ih utrošili i da li su za utrošeno morali podnijeti izvještaje Federalnoj vladi.

Za zdravstvo 2,5 miliona KM u USK 

- U 2019. godini Vlada FBiH doznačila je Unsko-sanskom kantonu 4.000.000 KM miliona finansijske pomoći utvrđene za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog stanja sigurnosti u USK, na osnovu zaključka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Novac je raspoređen na sektor zdravstva i unutrašnjih poslova, preciznije 2,5 miliona za zdravstvo i 1,5 za sigurnost, odnosno MUP-u USK.

Novac za zdravstva preraspoređen je Kantonalnoj bolnici u Bihaću i domovima zdravlja angažiranim u pružanju pomoći migrantskoj populaciji. Od sredstava za oblast sigurnosti, 1.197.799,53 KM je i danas na računu Vlade USK rezervisano za potrebe MUP. Detaljan izvještaj proslijeđen je Ministarstvu finansija Federacije - rekao nam je Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.

U 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo finansija isplatilo je USK podršku od po 23,903,093 KM na ime pomoći kantonima u sanaciji posljedica nastalih usljed pandemije koronavirusa.

- Radi se o sredstvima koja su raspoređena na sve kantone. Novac iz 2020. godine odnosi se na kreditni aranžman (RFI instrument brzog finansiranja) BiH i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Ovaj novac će vraćati svi nivoi vlasti nakon određenog grace perioda. Novac za 2021. godinu nije dio kreditnog aranžmana države BiH i MMF-a. To su sredstva države BiH koja su povučena na osnovu kvote koje BiH ima kod MMF-a. Ni FBiH niti kantoni u ovom slučaju ne snose troškove. Naime, 23 miliona iz 2020. su također opravdana kod Federalnog ministarstva finansija dok se 23 miliona iz 2021. godine u potpunosti prenose u budžet za 2022. - objašnjava Ružnić.

Goražde dobilo 2020. godine 4,1 miliona KM 

Upitali smo da li je Vlada FBiH tražila povratnu informaciju, izvještaj u šta je kanton utrošio novac.

- Vlada Unsko-sanskog kantona je tražila od Vlade Federacije BiH preciziranje namjene ovih sredstava. Nakon što smo dobili upute, urađeni su i dostavljeni izvještaji o utrošku - kazao je Ružnić.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goraže Aida Obuća nam je navela koliko je ovaj kanton dobio novca iz budžeta FBiH od 2017. godine do danas.

- Iz Budžeta FBiH doznačavana su sredstva BPK Goražde, te je 2017. godine doznačeno 2.440.000,00 KM, u 2018. godini 2.000.000,00 KM, u 2019. godini 3.000.000,00 KM, u 2020. godini 4.152.192,00 KM, a u 2021. godini 4.152.192,00 KM. Vlada Federacije BiH je svojom odlukom odredila da se u 2020. godini sredstva doznačavaju za sanaciju posljedica nastalih proglašenjem pandemije COVID-19, a u 2021. godini za provođenje strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, te za infrastrukturne projekte - navodi Obuća i dodaje:

- U toku 2020. i 2021. godine je u skladu sa odlukama Vlada Federacije BiH, prije doznačavanja sredstava, zaključivan odgovarajući ugovor o dodjeli kojim se BPK Goražde obavezao dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. Bosansko-podrinjski kanton Goražde, naravno, pravovremeno dostavlja izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić kaže da je ZDK 2020. i 2021. godine dobio po 31.878.226,00 KM, dakle ukupno oko 63,7 miliona KM podrške iz budžeta FBiH iz RFI aranžmana brze finansijske pomoći sa MMF-om.

Novac je otišao za plaće, naknade, materijalne troškove 

- Odlukom Vlade FBiH, novac je dodijeljen na ime pomoći u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašenja pandemije  koronavirusa. To su, prema odluci Vlade FBiH, 2020. godine bili izdaci nastali izvršenjem kantonalnih budžeta, kako redovni troškovi korisnika - plaće i naknade, materijalni troškovi i slično, kao i pomoć iz budžeta prema privrednicima i stanovništvu. Prošle godine podrška je bila namijenjena za provođenje strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije, kao i infrastrukturne projekte - navodi Bašić.

Kaže kako je Vlada ZDK protekle dvije godine realizirala niz programa i projekata sanacije posljedica pandemije koronavirusa u svim oblastima.

- Zahvaljujući sredstvima iz budžeta ZDK, a u značajnoj mjeri i navedenoj finansijskoj podršci Vlade FBiH, uspjeli smo realizirati važne projekte jačanja, prije svega, sektora zdravstva, koji je najsnažnije osjetio udar pandemije, ali i programe podrške i pomoći privredi, poljoprivredi i boračkoj zaštiti - govori Bašić.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.