open-navfaktor-logo
search
Vlada FBiH
Ne prihvataju se alternativni podizvođači ključne opreme za Blok 7
Pred Vladom Federacije BiH se danas našla informacija o poduzetim aktivnosti u vezi sa projektom izgradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla i prijedlog zaključaka. U informaciji stoji da predloženi podizvođač ključne opreme za Blok 7 (kotao, turbina i generator) ne zadovoljavava zahtjeve iz tendera i EPC ugovora, a što je Vlada FBiH i prihvatila.
14.07.2022. u 12:48
get url
text

Vlada Federacije BiH je prihvatila je prijedlog JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo da se odbije prijedlog novih alternativnih podizvođača ključne opreme, te da se uputi poziv EPC izvodaču da realizuje ugovor koji je potpisan 27.8.2014. godine sa pripadajućim aneksima 1 - 13, bez izmjene podizvođača.

Također je zadužila JP Elektroprivredu BiH da u slučaju nemogućnosti nastavka realizacije ugovora od EPC izvođača o tome obavijesti Vladu FBiH i zatraži saglasnost za raskid ugovora po ispunjenju svih formalno-pravnih uvjeta, a u cilju zaštite interesa JP EPBiH i Vlade FBiH. 

Kao što je od ranije poznato, General Electric (podizvođača ključne opreme – kotao, turbina i generator) je prestao sa proizvodnjom ove opreme. Od tada se traži alternativa.

- Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije od EPC izvođača za predložene alternativne podizvođače ključne opreme (kotao, turbina i generator) iz EPC ugovora za izgradnju Bloka 7 — 450 MW u TE Tuzla, stručni tim Elektroprivrede BiH smatra da predloženi podizvođač za projektovanje, izradu i ugradnju kotla SBWL trenutno ne zadovoljava zahtjeve iz tendera i EPC ugovora - navodi se u informaciji.

Dodaje se da ne posjeduje odgovarajuću referencu za korištenje goriva u prahu od lignita.

- K tome, tokom tehničkih pregovora, alternativni podizvođač nije dokazao da posjeduje znanja, sposobnosti i iskustvo da može realizovati tehničko-tehnološko prihvatljivo rješenje za kotao ložen na lignit u prahu, prema tehničkim specifikacijama i zahtjevima iz tendera i EPC ugovora - stoji u informaciji Elektroprivrede BiH.

Izgradnja Bloka 7 trebalo je da bude najveća poslijeratna investicija. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.