open-navfaktor-logo
search
Sa devet zahtjeva
Osobe sa invaliditetom 3. decembra protestuju ispred Vlade FBiH zbog diskriminatornog nacrta zakona
Osoba sa invaliditetom koja koristi ortopedsko pomagalo prve kategorije, dakle 100 posto nepokretna, ima primanja u visini do 403 KM još od 2009. godine. Mnogim osobama sa invaliditetom su to jedina mjesečna primanja i to ne samo njima nego i cijelom domaćinstvu, koje zbog brige oko osobe sa invaliditetom obično ne radi.
01.12.2022. u 22:10
get url
text
osobe sa invaliditetom
osobe sa invaliditetom

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Unija osoba i organizacija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine je najavila proteste ispred Vlade FBiH kao vid borbe za unapređenje položaja i jednakosti prava osoba sa invaliditetom.

Kako navode, glavni razlog organizovanja protesta je to što je u Parlamentu FBiH usvojen i u Vladi FBiH predložen niz zakona koji idu na štetu osoba sa invaliditetom, a to su: Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, Zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom, Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, zbog čega će 3. decembra Vladi FBiH predati devet zahtjeva. 

1. Hitno povlačenje iz procedure Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom iz parlamentarne procedure, a zbog sljedećih razloga:

- Članovi 7, 8. i 11. kojima nije definisano uvođenje u pravo na ličnu invalidninu za osobe sa neratnim invaliditetom 60 posto, 70 posto i 80 posto;

- Član 10. koji onemogućava istovremeno ostvarivanje prava osoba sa neratnim invaliditetom na penziju i na ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć, te ortopedski dodatak;

- Član 13. kojim se onemogućava da osobe sa autizmom, mentalnim i intelektualnim invaliditetom ostvare pravo na I grupu 100 posto tuđe njege i pomoći:

2. Da Vlada Federacije BiH hitno stupi u pregovore sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH, u cilju izrade novog nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, koji bi bio usvojen najkasnije do 1. maja 2023. godine u oba Doma Parlamenta FBiH.

3. Uvesti kao osnovicu za obračun ličnih invalidnina i naknade za pomoć i njegu drugog lica, 50 posto prosječne plaće u Federaciji BiH i osigurati usklađivanje rasta osnovice koja bi pratila rast BDP-a i potrošačkih cijena.

4. Isplata jednokratne pomoći na području Federacije BiH za osobe sa neratnim invaliditetom 60 posto, 70 posto, 80 posto, 90 posto i 100 posto najkasnije do kraja januara 2023. godine, na način da se linearno isplate sljedeći iznosi jednokratne pomoći:

- Osobama sa 100 postotinim invaliditetom da se isplati 1.080 KM, sa 90 postotnim invaliditetom 972 KM, sa 80 postotnim invaliditetom 864 KM, sa 70 postotnim invaliditetom 756 KM te sa 60 postotnim invaliditetom 648 KM – ističu iz Unije te dodaju:

5. Zahtijevamo da Vlada FBiH u saradnji sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH predloži nacrt Zakona o Registru djece sa poteškoćama u razvoju i Registru osoba sa neratnim invaliditetom i objavi Registar u toku 2023. godine.

6. Osnivanje Ureda pravobranilaštva za djecu sa poteškoćama u razvoju i osobe sa neratnim invaliditetom pri Vladi FBiH, uz uvjet da u Uredu budu zaposlene osobe sa neratnim invaliditetom sa najmanje 60 posto oštećenja organizma.

7. Zahtijevamo da Vlada FBiH u saradnji sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH predloži Nacrt Zakona o ortopedskim pomagalima, na način da se ostvarivanje prava na ortopedska pomagala definišu na nivou Federacije BiH i izjednače sve osobe sa invaliditetom na cijelom području FBiH (RVI, CŽR, osobe sa neratnim invaliditetom), što se tiče prava na ortopedska pomagala.

8. Zahtijevamo hitno uvođenje u pravo roditelja koji su predali zahtjev i dobili Rješenja Centara za socijalni rad po Zakonu o roditeljima njegovateljima u FBiH do kraja 2022. godine. Do kraja 2023. godine sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH definirati i implementirati izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH posebno u smislu zarade, koja bi trebalo da bude u iznosu prosječne plaće u FBiH.

9. Do kraja 2023. godine sa predstavnicima Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH definisati i implementirati izmjene i dopune Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH (kvalitetnije rješenje prava na dječiji dodatak itd.).

Predsjednik Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom FBiH je kazao da je Nacrt Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom, kojeg čine sporni članovi kojima se diskriminira ova populacija, Vlada FBiH donijela u oktobru.  

- Jedan od glavnih razloga zbog kojih organizujemo proteste jeste povlačenje Nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom iz parlamentarne procedure. Taj nacrt je Vlada donijela još u oktobru i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Nacrt zakona sadrži osim nabrojanih nedostataka i druge nedostatke koje je potrebno izmijeniti – kazao je Adnan Dervišević, predsjednik Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom FBiH.

Iz Unije ističu da im je Članom 10. Nacrta Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom uveden imovinski cenzus, a u kojem stoji:

(1) Pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak po odredbama ovog zakona ne može koristiti lice ukoliko to pravo koristi ili može koristiti po drugim propisima (propisima o pravima boraca, civilnim žrtvama rata, propisima PIO/MIO - lična invalidnina po ovom zakonu - naknada za fizičku onesposobljenost).
(2) Ukoliko lice sa invaliditetom već koristi ova prava po nekom drugom propisu, nema mogućnost odabira da to pravo koristi po odredbama ovog zakona, iako je povoljnije.
(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana pravo povoljnijeg izbora prava ima:
a) lice koje koristi ili ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na mjesečno lično novčano primanje po drugom propisu, u odnosu na ličnu invalidninu po ovom propisu;
b) lice koje će po osnovu tjelesnog oštećenja uslijed eksplozije zaostalog ratnog materijala, ispuniti uvjete za ostvarivanje povoljnijeg prava po drugom propisu, u odnosu na sva prava koja koristi ili može koristiti po ovom propisu.

Predsjednik Dervišević pojašnjava da je prije godinu i po izrađen Registar djece sa poteškoćama u razvoju, ali da on nikada nije objavljen.

- Nisu se mogli usaglasiti, nisu mogli povezati razna ministarstva kako bi Registar konačno ugledao svjetlo dana. Za djecu i osobe sa invaliditetom je to jako važno, da znamo koliko nas ima i kako ne bi došlo do bilo kakve manipulacije sa brojevima – naglašava Dervišević pojašnjavajući da redovno rade na poboljšanju stanja osoba sa invaliditetom, ali da za to resorni ministar Vesko Drljača nema sluha:

- Mi smo u ranijim kontaktima sa Vladom FBiH imali neku malu, više telefonsku saradnju i upućivali smo razne inicijative da se poboljša stanje, posebno osobama i djeci sa neratnim invaliditetom. Međutim, naišli smo na zatvorena vrata resornog ministra i ministrastva – objašnjava Dervišević.

Unija osoba i organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH će održati protest ispred Vlade FBiH 3. decembra sa početkom, kako kažu, simbolično minut do dvanaest (11:59 sati).

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.