open-navfaktor-logo
search
Revizorski izvještaj
Ovako se u Federalnoj direkciji robnih rezervi kupovala pšenica, popunjavali putni nalozi, trošio novac reprezentacije...
Federalna direkcija robnih rezervi u prošloj godini je platila pšenicu za 102.024 KM više od procijenjene vrijednosti, umjesto da se poništi postupak. Zloupotrebe službenih vozila u smislu nedostajanja evidencija o vremenu polaska i dolaska sa službenog puta, točenju goriva neradnim danom. Zatim, izdaci za usluge reprezentacije od 6.045 KM, gdje je više računa izdato izvan radnog vremena Direkcije i u dane vikenda..., samo su neke od zamjerki federalnih revizora u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalne direkcije robnih rezervi.
13.12.2021. u 20:31
get url
text
Robne rezerve, ilustracija
Robne rezerve, ilustracija

Direkcija u 2020. godini nije Vladi FBiH predložila prijedlog srednjoročnog programa federalnih robnih rezervi od pet godina, niti je u prethodnom periodu Vlada FBiH na prijedlog Direkcije donijela srednjoročni program, iako je takvo nešto prevažno.

Bez prijedloga intervencija na tržištu

- Samim tim nisu određeni vrsta, količina i vrijednost federalnih robnih rezervi. Zatim, njihov teritorijalni razmještaj, količina roba za obnavljanje, najmanja količina robe (po vrstama) koja mora biti stalno na raspolaganju za potrebe snabdijevanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća većeg obima i rata, broj dana snabdijevanja ovim količinama, te uvjeti pod kojima se određene vrste i količine federalnih robnih rezervi povjeravaju na skladištenje. Ovo naglašavamo jer je srednjoročni program osnov za izradu godišnjeg programa koji je Direkcija obavezna predložiti Vladi FBiH na usvajanje. Nije bilo prijedloga intervencija na tržištu, niti je Vlada FBiH u 2020. godini donosila odluke o intervenisanju na tržištu - navode federalni revizori.

Izvještaj o radu Direkcije za 2020. godinu u kome je i realizacija robnih rezervi, Vlada FBiH je usvojila zaključkom od 21. januara 2021. godine. Navedeno je da povećanje zaliha robnih rezervi nije ostvareno u planiranom obimu i količini.

- Uzrok niske realizacije planiranih nabavki je kašnjenje u donošenju Plana javnih nabavki i pokretanje postupaka nabavki, kako je navedeno, zato što Direkcija nije planirala nabavku robnih rezervi u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa jer nisu znali do kada će trajati i za šta se eventualno predviđena sredstva mogu prenamijeniti - navode revizori.

Uvidom u obračun plaća i naknada plaća za mjesec april, septembar i decembar 2020. godine, konstatovano je da obračun plaće nije u potpunosti u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

Gdje se parkiraju službena vozila po završetku radnih zadataka? 

Izdaci za usluge prijevoza i goriva iznosili su 8.344 KM.

- Uvidom u izdate naloge za korištenje službenih automobila konstatovali smo da nisu u potpunosti popunjeni. Nedostaje evidencija o vremenu polaska i dolaska sa službenog puta, podaci o pređenom putu, točenje goriva neradnim danom kada u evidencijama ne postoje podaci o službenom putu. Ne možemo potvrditi da se sva vozila po završetku radnog vremena, radnih zadataka, parkiraju na mjesta predviđena za parkiranje službenih vozila Direkcije - ukazuju federalni revizori.

Izdaci za rad u komisijama se najvećim dijelom odnose na isplate naknada članovima Savjeta Direkcije za održanih 12 sjednica (17.520 KM). Preostali iznos izdataka za rad u komisijama (7.440 KM), odnosi se na naknade članovima komisija za provođenje postupaka javnih nabavki, Komisije za provođenje redovnog popisa, Komisije za otpis i rashodovanje osnovnih sredstava i sitnog inventara, Komisije za izradu liste kategorija registraturne građe i Komisije za provođenje disciplinskog postupka.

- Smatramo da su poslovi provođenja javnih nabavki, popisa, otpisa i rashodovanja sredstava i inventara, redovni poslovi iz nadležnosti Direkcije, za koje zaposlenici primaju redovnu plaću. S obzirom na to da su imenovani članovi komisija većinom zaposlenici Direkcije, konstatovali smo da obračun i isplata naknada po osnovu angažmana u komisijama nisu imali tretman plaće, kako je to propisano odredbama Zakona o porezu na dohodak - stoji u izvještaju.

Osvrnuli su se i na troškove reprezentacije (iće i piće) u Direkciji.

- Izdaci za usluge reprezentacije iskazani su u iznosu od 6.045 KM. Uvidom u račune dobavljača, konstatovali smo kako je više računa izdato izvan redovnog radnog vremena Direkcije i u dane vikenda, te da nisu sačinjeni izvještaji o svrsi korištenja eksterne reprezentacije, što nije u skladu sa Uredbom o reprezentaciji i poklonima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama i Pravilnikom o reprezentaciji i poklonima Direkcije - navodi se i dodaje kako su troškovi reprezentacije isplaćivani na blagajni.

Pšenica plaćena 702 hiljade KM

Zamjerke stoje i kod nabavka merkantilne pšenice u 2020. godini, koja je sa PDV-om trebala biti plaćena 599.976 KM, međutim kupljena je za 702.000 KM.

- Otvoreni međunarodni postupak nabavke merkantilne pšenice u količini od 1.500.000 kg pokrenut je Odlukom o pokretanju otvorenog postupka, 17. augusta 2020. godine. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 512.800 KM, bez PDV-a (599.976 KM sa PDV-om). Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da je Komisija 27. oktobra 2020. godine sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kome je konstatovala da su za nabavku pristigle dvije ponude, te s obzirom na to da su oba ponuđača dostavila ponude sa cijenom iznad procijenjene vrijednosti od kojih je jedna 702.000 KM, a druga 710.775 KM, predložila direktoru da donese odluku o poništenju postupka. Međutim, direktor je 29. oktobra 2020. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, obrazlažući donošenje ove odluke, da je predmet nabavke roba berzanskog sezonskog karaktera, te da zbog stabilnosti tržišta pšeničnog brašna u BiH, prihvata ponudu povoljnijeg ponuđača. Kupoprodajni ugovor sa dobavljačem Poljoprivrednik d.o.o. Derventa u vrijednosti 702.000 KM zaključen je 24. novembra 2020. godine. U skladu sa ugovorom robu je trebalo isporučiti u roku od 15 dana od potpisivanja, a Potvrda o uskladištenju robe robnih rezervi skladištar je sačinio 16. decembra 2020. godine - navodi se u revizorskom izvještaju i dodaje:

- Ne možemo potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora za nabavku pšenice iznad procijenjene vrijednosti u iznosu od 102.024 KM.

Direkcijom rukovodi Tončo Bavrka, koji je imenovan za direktora 19. augusta 2008. godine.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.