open-navfaktor-logo
search
Zastupnički dom
Parlament BiH: Obavljena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, slijedi glasanje
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.
24.07.2023. u 18:28
get url
text

Ministar pravde BiH Davor Bunoza je, u obraćanju zastupnicima, podsjetio da su posljednje izmjene ovog zakona izvršene 2008. godine, te je praksa ukazala na nužnost izmjena i dopuna niza zakonskih odredbi koje zahtijevaju ozbiljnu reformu.

Prema njegovim riječima, radi se o zakonu koji predstavlja jedna od prioriteta koje je Evropska komisija postavila pred BiH na putu ka EU.

Naveo je da se predloženi zakon temelji na načelima integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija, kao i načela dvostepenosti pri odlučivanju.

- Ima 19 značajnih novina u ovome zakonu. Prva novina, onemogućuje se članu VSTV-a napredovanje godinu dana od prestanka mandata na upražnjenu poziciju. Propisana je i odgovornost članova VSTV-a, njihovo razrješenje, kao i način razrješenja članova VSTV-a - naveo je ministar Bunoza.

Propisuje se sukob interesa

Prema njegovim riječima, propisuje se sukob interesa članova VSTV-a i postupanje članova VSTV-a kada se nalaze u sukobu interesa.

- Prilikom glasovanja, članovi VSTV-a ne mogu više biti suzdržani. Potom, veći je zahtjev za obrazloženje odluke o imenovanju sudija, tužilaca, uz javnu objavu na internetskoj stranici VSTV-a. Dosad se takva odluka objavljivala u prostorijama VSTV-a, tako da će sada to biti dostupno svima - kazao je ministar Bunoza.

Naveo je i to da kandidati koji nisu zadovoljni imaju pravo na efektivan pravni lijek, tužbu sa kratkim rokom za rješavanje pred nadležnim sudom. Propisana je i stegovna odgovornost članova VSTV-a, kao i poseban disciplinski postupak za članove VSTV-a.

Ministar Bunoza kaže i da je jasnije definirana zabrana obavljanja nespojivih dužnosti sudija i tužilaca, jasnije je definirana visina dodatne aktivnosti koju mogu obavljati sudije i tužioci izvan radnog vremena i jasnije je definirana naknada po osnovu dodatnih aktivnosti koja ne smije prelaziti 40 posto godišnje neto plaće.

- Propisana je mogućnost predsjednika suda ili glavnog tužioca da zatraži mišljenje od VSTV-a o aktivnostima sudije i tužioca. Detaljnije je reguliran postupak prikupljanja izvještaja o imovini. Imovinski izvještaji se objavljuju na interenetskoj stranici VSTV-a, dostupni su javnosti. Osniva se odjel za provođenje postupka po izvještajma, takozvani odjel za integritet pri Sekretarijatu VSTV-a, koji vrši provjeru dostavljenih izvještaja. Propisuje se postupak dodatne provjere izvještaja, ako prilikom usporedbe dostavljenih podataka postoji nesrazmjer između finansijskog priliva i odliva ili u drugim situacijama ako postoji potreba za provjeru – kazao je ministar pravde BiH.

Izrazio je nadu da će zastupnici podržati ovaj zakon, navodeći kako on puno bolje regulira ovu materiju od onoga što trenutno imamo.  

Dobili odgovarajuće pismo međunarodne zajednice

Zastupnik Saša Magazinović (SDP BiH) je kazao da, kao i u slučaju Prijedloga zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH o kojem su danas diskutovali, "i ovdje smo dobili odgovarajuće pismo predstavnika međunarodne zajednice, koje je vrlo kritično prema zakonu".

- Budući da je zakon u prvom čitanju i da bi se eventualno mogao ispravljati, potrebno ga je usvojiti u prvom čitanju. Mi ćemo ga podržati pa ćemo vidjeti šta će se dešavati u amandmanskoj fazi - naveo je Magazinović.   

Zastupnik Mladen Bosić (SDS) je kazao da je 2017. godine Zastupnički dom PSBiH imao posebnu sjednicu sa temom stanje u pravosuđu u BiH.

- Svi zastupnici su se složili da je pravosuđe u BiH veliki problem, da je bolesno, da je uzrok anarhije u državnom sistemu, da je uzrok enormne korupcije koju, kao institucija koja je zadužena da sprečava, ne reaguje, pogotovo oko visoko pozicioniranih funkcionera, krupne korupcije. Zaključak je bio da se zaduži Ministarstvo pravde da u roku od tri mjeseca predloži novi zakon o VSTV-u koji će naći način da se uhvati ukoštac sa ovim problemima - kazao je Bosić.

Prema njegovim riječima, prošlo je pet godina, "i mi na stolu imamo zakon o VSTV-u koji neće riješiti ni jedan problem o kojem smo raspravljali".

Bosić smatra da ovaj zakon nije sistemske prirode, ne rješava politički utjecaj na VSTV, ne daje rješenje kako se osloboditi onih koji su nedvosmisleno korumpirani, a vrše visoke funkcije u pravosuđu.  

Zastupnici su obavili raspravu i o prestalim tačkama dnevnog reda, a nakon kraće pauze će uslijediti glasanje o svakoj od njih.       

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.