open-navfaktor-logo
search
Izvor zabrinutosti
Spremna nova strategija BiH: Koliko smo napredovali u borbi protiv korupcije u zadnje dvije godine
Akcioni plan za provedbu Strategije predvidio je 67 aktivnosti, koja obuhavataju usvajanje određenih zakona, javne objave registara...
AUTOR: Autor: M. R. S.
30.03.2024. u 21:32
get url
text
Ilustracija
Ilustracija
Pripremljena je nova strategija za borbu protiv korupcije, za period od 2024. do 2028. godine, a u protekle dvije godine, od prethodne strategije, nije zabilježen neki napredak.
U ranijoj Strategiji za borbu protiv korupcije, koja obuhvata period od 2022. do 2024. godine, bilo je naglašeno da je u Bosni i Hercegovini, i pored dosad poduzetih mjera, vjerovatnoća otkrivanja i kažnjavanja korupcije veoma niska, što ovu nezakonitu djelatnost i dalje čini veoma isplativom.
- Veoma je malo izrečenih presuda za koruptivna djela visoke korupcije – pisalo je.
Tadašnja strategija je citirala dio izvještaja Evropske komisije o BiH za 2021. godinu u kojem se navodi da ni nosioci pravosudnih funkcija ni politički lideri nisu preduzeli mjere u borbi protiv pojavnih oblika korupcije uopće i aktivno su opstruirali napredak, te da je uočeno selektivno i netransparentno postupanje pravosuđa u slučajevima korupcije za koje vlada veliki interes javnosti, uz pritiske i zastrašivanja, što predstavlja veliki izvor zabrinutosti.
U novoj strategiji, koju je u proceduru uputila Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, piše da se Bosna i Hercegovina suočava sa široko rasprostranjenom korupcijom. I ovdje se navodi izvještaj Evropske komisije, ovaj put za 2023. godinu, u kojem također piše, između ostalog, da "selektivno i netransparentno postupanje pravosuđa u predmetima korupcije za koje vlada veliki interes javnosti, uz pritiske i zastrašivanja, predstavlja veliki izvor zabrinutosti".
- Zakonodavstvo na nivou cijele države je neusklađeno. U izvještajnom periodu je bilo podignutih optužnica za korupciju na visokom nivou, ali su zbog operativne neefikasnosti i političkog uplitanja rezultati na sprječavanju i suzbijanju korupcije (uključujući onu na visokom nivou) i dalje zanemarivi – kazali su iz Evropske komisije.
- Ono što se može nedvojbeno uočiti jeste, da je zajednički sadržilac svih prethodnih izvještaja EK odsustvo napretka u oblasti borbe protiv korupcije u BiH – stoji u novoj strategiji.
Koliko smo napredovali pokazuju podaci pomenuti u strategiji, da se BiH prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. nalazi na 108. mjestu od ukupno 180 zemalja, zatim u 2023. godini, prema indeksu World Justice Projecta, Bosna i Hercegovina je u vladavini prava pala na 75. mjesto među 142 zemlje, što je najlošiji rezultat od 2015. godine...
- Najčešća slabost u pogledu borbe protiv korupcije ogleda se u naporima da se poduzmu aktivnosti protiv učesnika u korupciji, nakon što je koruptivna aktivnost već urađena i napravila štetu – piše u novoj strategiji.
Zato je naglasak na jačanju propisa i institucija, na odgovorno upravljanje javnim finansijama, efikasno upravljanje sukobom interesa.
Potrebno je usvajanje zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, o zaštiti lica koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH, o transparentnosti vlasništva nad medijima, o oduzimanju i upravljanju imovinom, o finansiranju političkih stranaka u BiH.
Nadalje, pažnja je usmjerena na procesuiranjem počinilaca, gdje se važnim smatra da se, osim kadrovskih i materijalno-tehničkih jačanja policijskih i drugih tijela za borbu protiv korupcije, kontinuirano provode obuke u oblasti otkrivanja i dokazivanja koruptivnih djela, unaprijede postupanja po revizorskim izvještajima.
Akcioni plan za provedbu strategije predvidio je 67 aktivnosti. Neke od njih su usvajanje pomenutih zakona, javna objava podataka iz izjava o imovinskom stanju, javna dostupnost registra primljenih poklona. U planu je, ali od 2025. godine, da budu javno dostupne odluke o dodjeli novca iz budžeta BiH organizacijama civilng društva i udruženjima, kao i firmama, dok od 2028. godine je predviđeno da budu popunjena policijska, pravosudna i druga tijela i da bude unaprijeđeno postupanje po revizorskim izvještajima koji često obiluju ukazanim nepravilnostima.
Kompletan prijedlog Strategije za borbu protiv korupcije 2024-2028. možete pročitati na ovom linku.
POVEZANO
2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.