open-navfaktor-logo
search
Ko je odgovoran
Šta je Inspekcija FBiH utvrdila na Marijinom Dvoru, šta je potrebno da se ruševine uklone
Dio zgrade stare Električne centrale Hiseta u Sarajevu urušio se prije deset dana.
15.03.2023. u 15:02
get url
text

U tom periodu općinske, gradske, kantonalne, entitetske i državne vlasti pebacuju jedna drugoj odgovornost.

Jedino u veti sa čime su se uspjele dogovoriti za deset dana je da trakama ograde ruševnu zgradu i blokiraju dvije saobraćajne trake u centru grada te kreiraju ogromne gužve na što su danas sve upozorili iz Centrotransa.

VEZANI TEKST - Zašto još nije uklonjeno ruglo u centru Sarajeva i što gradonačelnica pominje regulacione planove za "nekog privrednika"

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić uputio je jučer na adrese Faruka Kapidžića, člana Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Josipa Martića, federalnog ministra prostornog uređenja, i Anisa Ajdinovića, direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, zahtjev za hitno poduzimanje mjera i radnji radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i ugrožavanje imovine na lokalitetu Električne centrale Hiseta na Marijinom Dvoru.

- Osim što postoji opravdana bojazan od daljeg obrušavanja, objekat predstavlja direktnu opasnost po živote i zdravlje ljudi i imovinu. Također, djelovanjem Federalne inspekcije za ceste osiguran je dio saobraćajnice čime je onemogućeno odvijanje saobraćaja u dvije trake u najfrekventnijoj saobraćajnici u Sarajevu.

Složit ćete se da je nezadovoljstvo građana opravdano, te da kao državni organi različitih nivoa vlasti imamo obavezu da pristupimo hitnom rješavanju ovog ozbiljnog problema. Važeći propisi koji se odnose na zaštitu nacionalnih spomenika isključuju djelovanje općinskih organa, odnosno takvi objekti su pod posebnim pravnim režimom, te su stavljeni u nadležnost Federacije BiH, a svako samostalno djelovanje Općine Centar predstavljalo bi protivpravno djelovanje podložno krivično-pravnom sankcionisanju. Stoga, molim da hitno poduzmete mjere i radnje iz okvira svoje nadležnosti radi rješavanja ovog problema, osiguranja objekta i uspostavljanja normalnog odvijanja saobraćaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Za svu moguću pomoć u realizaciji ovih aktivnosti Općina Centar vam stoji na raspolaganju - navodi se, između ostalog, u zahtjevu načelnika Srđana Mandića.

Nadležni iz Federalne uprave za inspekcijske poslove za Faktor su pojasnili šta su uradili po pitanju Električne centrale Hiseta.

- Nakon što je dana 5.3.2023. godine došlo do urušavanja južnog dijela zapadnog krila objekta nacionalnog spomenika Električna centrala u Hisetama, federalni građevinski inspektor je dana 6.3.2023. godine izvršio inspekcijski nadzor u kojem je konstatovano da je urušen dio objekta u širini od cca 30 m na gornjem do cca 20 m na donjem dijelu objekta. Objekat je u dosta lošem fizičkom stanju, a federalni građevinski inspektor je u više navrata u proteklom periodu postupao i nalagao mjere za osiguranje građevine od obrušavanja.

Posljednja takva mjera izrečena je 8.12.2022. godine, a subjekt nadzora je u više navrata poduzimao izrečene mjere, u cilju sanacije i sprečavanja daljih oštećenja. Nakon posljednjeg rješenja izdatog krajem prošle godine, a zbog kontinuiranog urušavanja dijelova zgrade, subjekat nadzora je samoinicijativno naručio izradu Elaborata o statičko-konstruktivnoj sigurnosti objekta, kojim je utvrđeno da je, u odnosu na postojeće stanje, jedino rješenje kojim se može osigurati sigurnost građana i imovine potpuno uklanjanje postojećih zidnih struktura do kote postojećeg terena, uz uvjet da se sačuva i uskladi postojeća zdrava opeka koja bi se u narednoj fazi koristila u slučaju potrebe. U stručnom nalazu je takokođer konstatovano da postavljanje zaštitnih skela nije rješenje za postizanje stabilnosti visokih konzolnih zidova, s obzirom na to da se radi o nestabilnoj strukturi – ističu iz Federalne uprava za inspekcijske poslove.

VEZANI TEKST - Kapidžić: Svaki objekat, bio nacionalni spomenik ili ne, a ugrožava sigurnost ljudi, mora biti uklonjen ili saniran

Dodaju da je shodno članu 93. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH ("Službene novine FBiH", broj: 92/2021), federalni građevinski inspektor po službenoj dužnosti rješenjem naređuje investitoru da o svom trošku izvrši uklanjanje građevine ili njenog dijela ili posljedica izvršenih zahvata u prostoru i uspostavi prvobitno stanje ako se utvrdi da je slijed dotrajalosti ili većih oštećenja neposredno ugrožena stabilnost građevine ili njenog dijela, te ona predstavlja opasnost za susjedne građevine i život ljudi, a ta se opasnost ne može na drugi način otkloniti.

- Ukoliko se radi o građevini koja je u obuhvatu nacionalnog spomenika, prije njenog uklanjanja se moraju provesti sve hitne mjere zaštite i procedura u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu oblast zaštite spomenika, a naročito nacionalnih spomenika. Napominjemo da status nacionalnog spomenika dodjeljuje Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, te da se na nacionalne spomenike primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka pomenute Komisije.

Shodno članu 5. Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika na prostoru u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene odlukom Komisije izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja u skladu s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH. Shodno tome, a imajući u vidu da je pomenuto Ministarstvo u ranijim sličnim situacijama nalagalo poduzimanje mjera na osiguranju, a nipošto uklanjanju objekta u obuhvatu nacionalnog spomenika, federalni građevinski inspektor će, radi osiguravanja zakonitosti u provođenju postupka nad građevinom u obuhvatu nacionalnog spomenika, prije izricanja rješenja o uklanjanju objekta sačekati stav Federalnog ministarstva prostornog uređenja – rekli su nam iz FUZIP-a.

VEZANI TEKST - Sreća spasila građane od tragedije, urušio se dio zgrade električne centrale na Marijinom Dvoru

Osim federalnog građevinskog inspektora, inspekcijski nadzor su 6.3.2023. godine također izvršili i federalni inspektori za ceste.

- Oni su utvrdili da urušavanje objekta ugrožava nesmetano i sigurno odvijanje cestovnog saobraćaja i predstavlja realnu opasnost po zdravlje i živote svih učesnika u saobraćaju. Radi poduzimanja u javnom interesu hitnih mjera koje se ne mogu odgađati jer je u pitanju neposredna ugroženost javne ceste i ugroženost sigurnosti učesnika u saobraćaju, postupajući federalni inspektori za ceste donijeli su rješenje o privremenoj zabrani odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja na dijelu magistralne ceste uz objekat – kazali su nam iz iz Federalne uprava za inspekcijske poslove.

Podsjetimo, iz kompanije The Place, naveli su da su oni postali vlasnici stare Električne centrale Hiseta još 2015. godine kada je objekat već bio potpuno devastiran i teško oštećen usljed ratnih dejstava početkom devedestih godina, a naknadno usljed prirodnih faktora dodatno je nepovratno uništen.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.