open-navfaktor-logo
search
Velika Kladuša
Šta sve piše u krivičnoj prijavi protiv Fikreta Abdića: Troše se milioni KM po odlukama vijeća koje nisu donesene
Vijećnici Općinskog vijeća Velike Kladuše dopunili su krivičnu prijavu protiv velikokladuškog načelnika Fikreta Abdića jer su u Službenom glasniku Velike Kladuše objavljeni akti Općinskog vijeća koje pak ovo vijeće nije ni razmatralo ni donijelo. Time je, prema prijavi, omogućeno neovlašteno i protivzakonito trošenje višemilionskih iznosa iz budžeta i bogaćenje pojedincima i firmama.
08.03.2023. u 21:58
get url
text
Općinsko vijeće Velike Kladuše
Općinsko vijeće Velike Kladuše

VEZANI TEKST - Osumnjičen načelnik Fikret Abdić: Završen pretres zgrade Općine Velika Kladuša, saslušani svjedoci, izuzeti predmeti

Prvu prijavu je 15 vijećnika nove većine podnijelo protiv Abdića, te Emine Ćehić kao zamjenice predsjedavajućeg vijeća i Alena Didovića kao stručnog savjetnika za normativno-pravne poslove Općinskog vijeća. Prijava je podnesena zbog opstruiranja novoizabrane predsjedavajuće vijeća Bisenije Mušedinović da preuzme dužnost i jer je Abdić donio interni pravilnik kojim je uzeo pečat Općinskog vijeća.

Zbog ovoga su prije nekoliko dana pretresene prostorije Općine Velika Kladuša te izuzeta određena dokumentacija i pečat, a istraga se nastavlja. Iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona su kao osumnjičenog naveli Abdića.

Sada je krivična prijava dopunjena upravo zbog korištenja pečata Općinskog vijeća i posljedica koje nastaju, te su vijećnici proširili prijavu na "krivotvorenje isprave" i "ovjeravanje neistinitog sadržaja".

Kako navode, Abdić, Ćehić i Didović su u Službenom glasniku objavili nekoliko odluka, zaključaka i drugih akata "koje je navodno donijelo vijeće", a zapravo ih vijeće nije donijelo.

Između ostalog su u Službenog glasniku objavljeni Zaključak kojim se ne potvrđuje zaključak Općinskog vijeća o neusvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje Općine za 2023, zatim objavljen je sam ovaj program, te Zaključak kojim se ne potvrđuje zaključak vijeća o neusvajanju Odluke o ovlaštenju organizacije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnoti, te je objavljena i ova odluka.

- Na taj način su prisvojili ovlaštenja i nadležnosti Općinskog vijeća te tako omogućili neovlašteno i protivzakonito trošenje budžetskih novčanih sredstava i neovlašteno bogaćenje fizičkim i pravnim licima, a sve na štetu Općine u iznosu od više miliona KM – navedeno je u dopuni krivične prijave.

Naime, Općinsko vijeće nije usvojilo Program zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu niti odluku u vezi s davanjem stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti. Po zakonu, načelnik ima pravo u roku od tri dana tražiti da se ovo preispita, a vijeće u roku od 30 dana obavještava načelnika o svojoj odluci.

VEZANI TEKST - Abdić novoj predsjedavajućoj Vijeća uzeo pečat, vijećnik dobio prijetnje smrću, ignoriše inspekciju...

No Ćehić je sazvala sjednicu Općinskog vijeća na kojoj pak nije bilo kvoruma pa nije ni održana.

- Zanemarujući činjenicu da sjednica nije održana, pa prema tome na istoj nije niti donesena bilo koja odluka ili zaljučak Vijeća, prijavljena lica ipak u Službenom glasniku objavljuju odluke koje Vijeće nije ni razmatralo ni donijelo – istakli su vijećnici u prijavi.

Nadalje su naveli da, s obzirom na to da se Vijeće nije sastalo po zahtjevu načelnika za preispitivanje donesenih zaključaka i odluka, ti akti se ne primjenjuju, što znači da se ne primjenjuje zaključak o neusvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje ni zaključak o neusvajanju odluke koja se tiče davanja urbanističkih saglasnosti.

- Međutim, to nikako ne može značiti da su akti koje Vijeće nije donijelo doneseni niti se bilo kojom pravnom metodom tumačenja pravnih normi može do takvog zaključka doći. Tako naprimjer ako je Vijeće donijelo zaključak kojim se ne usvaja Program zajedničke komunalne potrošnje za 2023. pa je zatraženo njegovo preispitivanje prilikom kojeg takav zaključak nije potvrđen, bilo da sjednica nije održana, bilo da nije dobio potreban broj glasova, takav zaključak nije na snazi i ne primjenjuje se. Što znači da Općinsko vijeće može ponovo razmatrati predloženi Program zajedničke potrošnje i o njemu odlučivati jer nije donesen, a nikako da je po automatizmu program usvojen, to jeste donesen – istakli su vijećnici.

U krivičnoj prijavi je navedeno da je ovakvim djelovanjem direktno načelniku Abdiću omogućeno "da nezakonito raspolaže sredstvima predviđenim u Programu zajedničke komunalne potrošnje u iznosu od 2,6 miliona KM, te sredsvima predviđenim u odluci o privremenom finansiranju za 2023. u visini od 1,8 miliona KM".

- Isto tako Odlukom o ovlaštenju organizacije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti omogućava se Institutu za građevinarstvo IG Banja Luka neosnovano i nezakonito bogaćenje na način da se isti ovlašćuje da daje stručnu ocjenu u predetima formiranim po zahtjevu za izdavanje uranističke saglasnosti na području Općine Velika Kladuša. Stručna ocjena se naplaćuje po cjenovniku kojeg je Institut dostavio. Prostim množenjem broja zahtjeva za cijenom koštanja stručne ocjene utvrđene u cjenovniku može se doći do iznosa od više stotina hiljada KM u korist Instituta, a na štetu građana Općine i budžeta Općine – navedeno je u dopunjenoj krivičnoj prijavi.

Krivična protiv Fikreta Abdića

Krivična prijava protiv Fikreta Abdića

Dio iz krivične prijave

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.