VEZANI TEKST - Vijećnici mogu samo nagađati kako javna preduzeća Velike Kladuše troše novac

Novu većinu čini 15 vijećnika SDA, NES-a, Naše stranke, SDP-a, DNZ-a - Krajiška stranka i Klub nezavisnih vijećnika koji su za predsjedavajuću Vijeća izabrali Biseniju Mušedinović (SDA) s obzirom na to da je ovo mjesto duže bilo upražnjeno nakon smrti Admila Mulalića.

Tada su počeli problemi i opstrukcije, a vijećnik Rifat Dolić (DNZ) dobio je ovaj mjesec prijetnje smrću koje je prijavio.

- Imenovanje predsjedavajuće se nije sviđalo dosad vladajućoj Abdićevoj Laburističkoj stranci i Abdiću i uz pomoć svojih u službama uskratio pečat predsjedavajućoj i zabranio objavu rješenja o njenom imenovanju – kazao je Amir Purić, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Velika Kladuša.

Načelnik Fikret Abdić je od Općinskog vijeća, između ostalog, zatražio preispitivanje odluke o imenovanju predsjedavajuće, a potom je u Službenom glasniku Općine Velika Kladuša objavljen zaključak da se ne potvrđuje odluka o izboru predsjedavajuće.

Zaključak je potpisala Emina Ćehić, vijećnica Laburističke stranke i zamjenica predsjedavajućeg Vijeća, uz obrazloženje da je načelnik tražio preispitivanje odluke o imenovanju, ali Vijeće se o tome nije očitovalo.

Službeni glasnik Velike Kladuše

Službeni glasnik Općine

Da to nije u skladu sa propisima pokazalo je mišljenje koje su vijećnici nove većine nedavno dobili kao odgovor od kantonalnog i od federalnog Ministarstva pravde da načelnik ne može pravno tražiti preispitivanje pojedinačnih akata koji se odnose na imenovanje rukovodstva Vijeća i njegovih radnih tijela.

- Također, dva dana prije ove sjednice Općinskog vijeća, znajući šta će biti na sjednici, načelnik je donio Pravilnik po kojem pečatom rukuje, koristi ga i stara se o njemu osoba koju odredi načelnik. Izuzeo je pečat na nezakonit način. Tako da su sada kod njega, odnosno nekoga od njegovih službi, dva pečata, Općine i Općinskog vijeća – rekao je Purić.

Istakao je da je i u ovom slučaju Ministarstvo pravde dalo mišljenje da, pozivajući se na Zakon o pečatu Unsko-sanskog kantona, pečatom Općinskog vijeća treba rukovati rukovodilac Vijeća, odnosno predsjedavajući ili osoba koju odredi. A zakon je akt iznad pravilnika.

Mišljenje Ministarstva pravde FBiH

Mišljenje Ministarstva pravde FBiH 

S druge strane, kazao je Purić, u Službenom glasniku Abdić objavljuje akte koje niko nije izglasao zloupotrebljavajući Zakon o principima lokalne samouprave.

- Naprimjer, tražio je da se preispita zaključak Vijeća da se ne usvoji Program zajedničke komunalne potrošnje. Vijeće nije održalo sjednicu i u Službenom glasniku je objavljeno da se ne potvrđuje taj zaključak. A tim programom Abdić javnom preduzeću, čiji je direktor šef Kluba vijećnika Laburističke stranke, prebacuje 2,6 miliona KM. Abdić je tražio da se preispita zaključak Vijeća o neprihvatanju programa, a novu predsjedavajuću sprječava da sazove sjednicu – dodao je Purić.

Novoimenovana predsjedavajuća Općinskog vijeća Velike Kladuše Bisenija Mušedinović istakla je da je kontaktirala glavnog kantonalnog inspektora i da je inspektor zatražio da joj se pečat hitno stavi na raspolaganje, kao i da joj se izda rješenje o imenovanju.

- Načelnik mi je osporio pravo da obavljam svoj posao. Pečat je i dalje negdje u općinskom organu uprave, ne znam kod koga. Kontaktirali smo nadležne institucije, Tužilaštvo USK, čekamo reakciju. Ovo je zaista nezamisliv primjer blokade rada vijeća. Iduće korake ćemo usaglasiti nas 15 i ići dalje ka državnim institucijama. Mi smo pozvali i načelnika i vijećnike na komunikaciju, da radimo i donosimo odluke u interesu građana, ali smo naišli na blokade i opstrukcije. Ne znam koje opravdanje mogu imati pred građanima – naglasila je Mušedinović.

Vijećnik Rifat Dolić kazao je da je pečat kod načelnika i njegovih ađutanata i da sve ovo što se sada dešava u Velikoj Kladuši nije viđeno nigdje u poslijeratnoj BiH.

- Koriste sva nedozvoljena sredstva jer dozvoljenih nemaju na raspolaganju. Ostat će tako do zadnje marke. Posebno zabrinjava inertnost državnih organa. Godinama se budžet Općine troši nezakonito i netransparentno. Mi smo sve prijavili svima. Uputili smo zahtjev za ocjenu zakonitosti postupanja načelnika, 15 vijećnika je protiv njega podnijelo krivičnu prijavu koju stalno nadopunjavamo – dodao je Dolić.

Kao rezultat formiranja nove većine Dolić, kazao je, dobija najsvirepije prijetnje sa slovenačkog broja mobitela.

- Dugo sam u politici, dobijao sam razne prijetnje, ali ovo su direktne prijetnje po život, da će mi glavu odnijeti, zaklati. Obje prijetnje sam dobio ovaj mjesec i prijavio. Navodno traže, angažovan je Interpol. Iz policije sam dobio usmenu informaciju da tužilac ovo nije okarakterisao kao krivično djelo – rekao je Dolić.

Naveo je još jedan detalj koji ilustrira odnos načelnika prema većini u Vijeću, a to je da su 23. februara željeli svečano obilježiti Dan Općine, ali im Abdić nije dozvolio korištenje općinske vijećnice u te svrhe pa su ga obilježili ispred zgrade Općine. Nije im dozvoljeno ni svečano obilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti BiH u Općinskoj vijećnici.

Načelniku Velike Kladuše uputili smo pitanja zašto mu je sporno imenovanje nove predsjedavajuće Vijeća, gdje je pečat i kako odgovara na optužbe nove većine. Odgovor je stigao iz njegovog kabineta, ali ne konkretan.

- Donosilac spornih odluka nije bio općinski načelnik, već Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša. U skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH, načelniku je ostavljena mogućnost da zatraži preispitivanje svih akata za koje se utvrdi sumnja da su nezakoniti ili štetni po interese lokalne zajednice. Nakon što je radno tijelo Vijeća, odnosno Komisija za statut i propise, upozorila općinskog načelnika da Odluka o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja, te Odluka o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća nisu provedene u skladu sa zakonom, općinski načelnik je od vijećnika zatražio da preispitaju svoju odluku.

Sve ostala dešavanja koja su uslijedila u Općinskom vijeću nisu u nadležnosti općinskog načelnika, stoga Vas za sve daljnje informacije upućujemo na adresu Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša - odgovor je iz Abdićevog kabineta.

Na pitanja o prijavi vijećnika, iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona su odgovorili da su formirali predmet te da "aktivno poduzimaju istražne radnje".

Istovremeno su naveli da nemaju zaprimljenu prijavu/prijave o prijetnjama vijećniku Rifatu Doliću.