open-navfaktor-logo
search
Uputili prijavu
TIBiH: Teniske terene u Banjoj Luci grade bez tendera, predsjednik Teniskog saveza RS-a u sukobu interesa
Transparency International u Bosni i Hercegovini uputio je prijavu Agenciji za javne nabavke BiH zbog izbjegavanja provođenja tendera za izgradnju teniskih terena u Banjoj Luci, koji se grade za potrebe turnira "Srpska open".
03.03.2023. u 10:20
get url
text

Sredstva za izgradnju ovog kompleksa koja, po informacijama iz medija, iznose više od 20 miliona KM osigurali su Grad Banja Luka i Vlada RS-a, ali se izbjeglo raspisivanje tendera tako što je novac prebačen u vidu granta Teniskom savezu RS-a. 

Tako je Teniski savez bez ikakvog javnog nadmetanja trošio milionska javna sredstva, birao izvođače radova pod uvjetima i cijenama koje nisu transparentne, iako se Zakon o javnim nabavkama mora primjenjivati i za ugovore koji se subvencionišu javnim novcem sa više od 50 posto. U ovom slučaju gotovo sva sredstva izdvojena za ovaj projekat su javna, a član 7. Zakona propisuje da se on primjenjuje i za ugovore koje ugovorni organ direktno subvencioniše sa više od 50 posto, ako ti ugovori uključuju radove na objektima namijenjenim za sport.  

Zaobilaženje direktne primjene Zakona

S obzirom na to da je Grad Banjaluka izdvojio većinu sredstava, bio je dužan da osigura poštovanje odredbi ovog zakona u slučajevima kada subvencionisani ugovor dodjeljuje neko drugo fizičko ili pravno lice. Po mišljenju TIBiH, Grad Banja Luka je putem Teniskog saveza RS-a pokušao da zaobiđe direktnu primjenu Zakona ispuštajući iz vida da je ovdje riječ o subvencionisanim ugovorima.

Da se Zakon morao primijeniti potvrđuje i nedavno objavljeno mišljenje Agencije za javne nabavke BiH. 

- Član 7. Zakona definiše subvencionirane ugovore na način da u stavu (1) navodi da se odredbe ovog zakona primjenjuju i za ugovore koje ugovorni organ direktno subvencionira sa više od 50 posto ako: a) ti ugovori uključuju radove u smislu Aneksa I. ovog zakona b) ti ugovori uključuju radove na bolnicama, objektima namijenjenim za sport, rekreaciju i odmor, školskim i univerzitetskim zgradama i zgradama koje se koriste u administrativne svrhe.

Kada govorimo o radovima i uslugama koje su vezane za navedene radove tekst odredbe člana 7. Zakona je sasvim jasan i očito je da se Zakon primjenjuje samo u slučaju da ugovorni organ navedene nabavke subvencionira sa više od 50 posto - navodi se u mišljenju Agencije. 

S obzirom na to da se ovaj posao finansira gotovo u cijelom iznosu javnim sredstvima evidentno je da se morao primjenjivati Zakon pa je TIBiH tražio od Agencije za javne nabavke da provede monitoring ovog postupka, zatraži izjašnjenje odgovornih, a u slučaju da se utvrdi kršenje zakona Agencija ima nadležnost da pokrene prekršajni postupak ili uputi prijave nadležnim tužilaštvima. 

TIBIH smatra da se radi o praksi koja je vrlo opasna jer bi u slučaju da ova praksa postane pravilo i drugi ugovorni organi preko raznih udruženja i fondacija na ovaj način mogli zaobilaziti primjenu Zakona o javnim nabavkama.

Svakako treba podsjetiti da u slučaju nabavke koja se mora provesti hitno, postoje zakonske mogućnosti za dodjelu ugovora po ubrzanim procedurama.  

Predsjednik Teniskog saveza RS-a prijavljen zbog sukoba interesa 

Zbog istog slučaja Transparency International u BiH uputio je i prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa Bosne i Hercegovine protiv predsjednika Teniskog saveza RS-a Draška Milinovića koji je ujedno i direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH što se po Zakonu o sprečavanju sukoba interesa smatra izvršnom funkcijom. 

TIBiH podsjeća da je nosiocima izvršnih funkcija na BiH nivou po ovom zakonu izričito zabranjeno da obavljaju dužnost ovlaštenih lica u fondacijama i udruženjima koja se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti u iznosu većem od 10.000 KM godišnje, odnosno u iznosu većem od 50.000 KM godišnje u fondacijama i udruženjima iz oblasti kulture i sporta.  

S obzirom na to da je Teniski savez RS-a za ovaj projekat dobio milionska sredstva iz entitetskog i budžeta Grada Banja Luka evidentno je da se predsjednik ovog saveza Draško Milinović nalazi u sukobu interesa, saopćio je TIBiH.  

Pored njega kao član upravnog odbora na internet stranici Teniskog saveza RS-a navodi se i aktuelni ministar unutrašnjih poslova RS-a Siniša Karan, a TIBiH podsjeća da Zakon o sprečavanju sukoba interesa RS-a zabranjuje izabranim zvaničnicima da budu članovi organa udruženja ili fondacija koja se finansiraju iz budžeta RS-a ili jedinice lokalne samouprave u ukupnom godišnjem iznosu većem od 100.000 KM. 

TIBiH smatra da je izuzetno loša praksa da politika kontroliše sportska udruženja i saveze koji se finansiraju javnim novcem posebno kada se u njih imenuju javni funkcioneri kojima su zakonom zabranjene situacije u kojma svoje funkcije mogu koristiti za ostvarivanje ličnih interesa. 

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.