open-navfaktor-logo
search
Revizija
Tri bh. institucije najlošije ocijenjene: (Ne)zakonito zapošljavanje i problematični tenderi
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH kršila je propise kada je bez konkursa zaposlila jednu osobu na određeno vrijeme, a potom je ta osoba primljena zastalno, što je, prema ocjeni državnih revizora, i bio konačan cilj nepoštivanja zakona.
05.08.2021. u 08:22
get url
text

- Angažman na određeno vrijeme realizovan je bez prethodno provedene konkursne procedure propisane Zakonom o radu u institucijama BiH, zaključivanjem ugovora o radu u trajanju od tri mjeseca, u kontinuitetu tokom godine i bez prekida između ugovora.

Imajući u vidu činjenicu da su sa istim zaposlenikom na sličan način zaključeni ugovori o radu na određeno i u 2019. godini, može se konstatovati da je kršenje propisa o provođenju konkursne procedure i produžavanjem ugovora o radu na određeno, bez prekida u toku godine, vršeno u cilju stvaranja uvjeta za prijem u stalni radni odnos, što je i realizovano u 2021. godini – piše u izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH.

VEZANI TEKST - Komisije i ugovori o djelu "pojeli" 2,8 miliona KM: Zaposlenik ministarstva u odborima zaradio 31.530 KM

Ovo je samo jedna od uočenih nepravilnosti u prošlogodišnjem radu 74 državne institucije koje je kontrolisao Ured za reviziju.

Nijedna od ove 74 institucije nije dobila negativno mišljenje, a osam ih je dobilo mišljenje sa rezervom. 

Ipak, među najlošije ocijenjenim ovaj put su upravo Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, te Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH i Granična policija BiH. Za njih je iskazana rezerva zbog (ne)usklađenosti poslovanja sa zakonima i propisima.

Kada je riječ o ostalim zamjerkama na rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, revizija je utvrdila nedostatke i kod javnih nabavki jer su gorivo i usluge interneta nabavljali i nakon isteka sporazuma sa dobavljačem, a da nije sklopljen novi.

Zabilježeno je i da su dva člana Komisije dobila regres prije nego što su dobili rješenja o korištenju godišnjeg odmora, kao i to da na putnim nalozima za upotrebu privatnih vozila u službene svrhe nije bilo dokaza o udaljenosti i cijeni goriva.

- Za jedno službeno vozilo je plaćena putarina putem TAG uređaja u mjesecu u kome u putnom nalogu nije evidentirano korištenje tog vozila – piše u izvještaju.

I Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH imala je praksu zapošljavanja na određeno vrijeme bez konkursa, što "predstavlja netransparentan način zapošljavanja".

- Radi se o dvije uposlenice koje su bile angažirane i prethodnih godina i s kojima se sklapaju ugovori o radu u trajanju od tri mjeseca, uzastopno i bez prekida. Na mjestu tehničkog sekretara direktora angažirana je uposlenica od decembra 2019. godine, dok je druga uposlenica tokom cijele 2020. bila uposlena na mjestu referenta specijaliste za informatičke poslove. Ova osoba je i od decembra 2017. godine bila angažirana na mjestu referenta za operativno-tehničke poslove – istakli su revizori.

U izvještaju o Graničnoj policiji, osnovna zamjerka državnih revizora data je zbog javnih nabavki, prvenstveno jer nije osigurana pravična konkurencija prilikom nabavke vozila.

Radilo se o kupovini 26 kombija i dva teretna vozila za prijevoz pasa, gdje je kao najbolji ponuđač izabrana firma M.R.M Ljubuški koja je ponudila 1,6 miliona KM (bez PDV-a) za kombije, te 68.000 KM (bez PDV-a) za dva caddyja.

VEZANI TEKST - Revizija Ministarstva civilnih poslova BiH: Ko je sam sebe častio o trošku države

- Iako je Granična policija tokom analize tržišta, a prije pokretanja javne nabavke, tražila ponude firmi koje vrše distribuciju različitih marki vozila (Mercedes, Ford, Citroen, VW), tehničke karakteristike vozila u tenderskoj dokumentaciji su definisane tako da su se na tender mogli javiti samo ponuđači koji vrše distribuciju VW vozila – ističu revizori.

Naglasili su da je u posljednjih osam godina, skoro pa isključivo, u Graničnoj policiji BiH vršena nabavka vozila marke VW.

- Tome treba dodati i podatak da je dobavljač za nabavku vozila uglavnom bila kompanija M.R.M. Ljubuški – piše u izvještaju.

Isporuka vozila, prema informacijama dobijenim tokom revizije, još nije izvršena zbog problema sa pandemijom.

Revizori su imali zamjerku i zbog nabavke tonera i ketridža za Graničnu policiju jer je među odabranim dobavljačima bio onaj s kojim je ranije raskinut ugovor zbog neizvršenja obaveza. Konstatovali su da je za nabavku uniformi izabran ponuđač koji nije u potpunosti ispunjavao uvjete iz tendera.

Navedeno je i da Granična policija BiH i dalje u potpunosti ne poštuje Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.