open-navfaktor-logo
search
Za 2019. godinu
Ured za reviziju institucija u FBiH objavio 89 izvještaja finansijskih revizija
Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršio je Plan revizije za 2019/2020. i objavio 89 izvještaja finansijskih revizija.
30.09.2020. u 17:04
get url
text

Obavljena je revizija: Izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za 2019., 23 korisnika Budžeta FBiH (od kojih je 19 obaveznih godišnjih revizija), pet kantona, 12 institucija kantona, dva grada, pet općina, 24 zavoda, fonda, agencije i javne ustanove i 17 preduzeća u kojima država ima vlasnički udjel od 50 posto plus jednu dionicu ili više. Revidirano je izvršenje budžeta FBiH u iznosu 2.194.567.162 KM, i ostalih subjekata u iznosu 5.702.286.501 KM.

Od 89 izvršenih revizija, 38 subjekata revidirano je prvi put, koji su imali ukupno izvršenje od 309.629.651 KM.

Za finansijske izvještaje dato je 35 pozitivnih mišljenja, 45 mišljenja s rezervom, osam negativnih i jedno suzdržano mišljenje.

Za usklađenost sa zakonima i drugim propisima dato je 11 pozitivnih mišljenja, 74 mišljenja s rezervom i četiri negativna mišljenja.

U 45 izvještaja skrenuta je pažnja na pitanja koja nisu uticala na data mišljenja, ali su važna za razumijevanje finansijskih izvještaja.

Revidiranim institucijama data je 1.521 preporuka radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i jačanja sistema internih kontrola.

Kod 41 subjekta izvršeno je praćenje primjene preporuka i analiza mjera preduzetih na osnovu tih preporuka, te je utvrđeno da je 48 posto preporuka potpuno je implementirano ili je implementacija u toku, 46 posto preporuka nije implementirano, a šest posto preporuka ocijenjeno je kao neprovodivo ili je bez ocjene zbog protoka vremena.

Zavodi, fondovi, agencije, općine i preduzeća u kojima država ima vlasnički udjel od 50 posto plus jednu dionicu ili više pokazuju najbolji stepen implementacije preporuka (63 posto), Federalni budžetski korisnici su na nivou prethodne godine (43 posto), dok kantoni pokazuju niži stepen implementacije (37 posto). Analiza i ocjena postupanja po preporukama nije vršena kod preostalih 48 subjekata kod kojih su revizije ili obavljane prvi put ili je proteklo više od 10 godina od prethodne revizije.

Jedna planirana revizija obustavljena je zbog nemogućnosti dobivanja revizorskih dokaza, o čemu je Ured obavijestio nadležne organe i institucije. Svi konačni izvještaji dostavljeni su revidiranim subjektima i drugim nadležnim institucijama, te objavljeni na internet-stranici Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja, u skladu sa INTOSAI-jevim Međunarodnim okvirom profesionalnih objava.

Naredna aktivnost u vezi s revizijskim izvještajima je obaveza revidiranih subjekata da u roku od 60 dana od dana prijema izvještaja dostave Uredu za reviziju odgovor o preduzetim radnjama radi prevazilaženja slabosti, neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani u revizorskim izvještajima.

U zavisnosti od obima, vrste i značaja utvrđenih nepravilnosti, Ured za reviziju će, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija u FBiH, dostaviti izvještaje nadležnim organima za provođenje zakona i drugim nadležnim institucijama. Imajući u vidu da je imenovana Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, predstavnici Ureda imat će aktivno učešće na raspravama koje će provoditi Komisija sa revidiranim subjektima.

U 2020. objavljena su dva izvještaja revizije učinka o praćenju realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka "Planiranje budžeta FBiH" i "Upravljanje smještajnim kapacitetima budžetskih korisnika FBiH". U skladu s Planom revizija, do kraja 2020. bit će objavljena još dva izvještaja revizije učinka, saopćeno je iz Ured za reviziju institucija u FBiH

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.