open-navfaktor-logo
search
Puni pogon
Ušanović: I pored velikih dugovanja Sarajlije će imati kvalitetno grijanje
Iako Toplane Sarajevo duguju Sarajevogasu više od 82 miliona maraka, jer toliko su građani i preduzeća dužni za grijanje, ne postoji bojazan da bi moglo doći do poremećaja u isporuci prirodnog gasa Toplanama i iz ovog javnog preduzeća obećali su tople radijatore ove zime.
18.10.2021. u 08:54
get url
text

Ovo je u razgovoru za Faktor potvrdio Sejfo Ušanović, direktor Toplana Sarajevo, koji obećava da će dnevni režim zagrijavanja u sezoni grijanja biti od 6 do 22 sata, a temperatura unutar zagrijavanih objekata treba da iznosi 20C˚, kako je i propisano.  

- To su uvjeti da ispunimo svoje obaveze. Prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, obaveza upravitelja zgrada je da održavaju zajedničke dijelove instalacija centralnog grijanja, te se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom korisnici trebaju obratiti upraviteljima – upozorava Ušanović.

Toplane Sarajevo putem svog toplifikacionog sistema na području Kantona Sarajevo imaju oko 54 hiljade korisnika. Raspolažu sa 143 kotlovska postrojenja, sa više od 83 kilometra distributivne mreže, što Toplane čine najkompleksnijim sistemom ove vrste u Bosni i Hercegovini.

Ekonomska cijena grijanja

- Ukupna dugovanja KJKP Toplana Sarajevo prema KJKP Sarajevogasu trenutno iznose 82,557 miliona maraka. Riječ je o ranijim dugovanjima koja su nastala prije 2017. godine kao rezultat i posljedica neekonomske cijene centralnog grijanja koja u ranijim godinama nije pratila povećanje i kretanje cijene prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije. Toplane sada imaju ekonomsku cijenu centralnog grijanja, koja može pokriti sve troškove poslovanja. Zato poslujemo bez gubitka, odnosno ostvarujemo pozitivan finansijski rezultat, što omogućava i podrazumijeva redovno izmirenje svih obaveza prema Sarajevogasu koji je dobavljač prirodnog gasa za Toplane – pojašnjava Ušanović.

Toplane pored redovnog izmirenja svih tekućih računa za utrošeni prirodni gas, ističe Ušanović, redovno izmiruju i svoje obaveze nastale ranijih godina, a prema Ugovoru o reprogramu duga potpisanog između ova dva preduzeća u februaru 2017. godine. Ugovor predviđa da Toplane Sarajevo pored svih redovnih tekućih računa i obaveza za utrošeni prirodni gas godišnje izmiruju i obaveze nastale do 2017. godine i to u minimalnom iznosu godišnje od 1,2 miliona maraka.

- Bez obzira na to što naplata Toplana od 1996. godine pa do 2021. godine procentualno iznosi više od 90 posto, ukupna potraživanja Toplana od korisnika stambenog prostora iznose oko 71 milion KM, a od korisnika poslovnog prostora 11 miliona KM – kaže direktor Toplana.

Protiv korisnika koji svoju obavezu plaćanja ispostavljanih računa za isporučenu toplotnu energiju ne izmire dobrovoljno, nadležnom sudu se redovno podnose prijedlozi za izvršenje, kako ne bi došlo do zastare, a u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku.

- U Općinskom sudu u Sarajevu trenutno je aktivno 177 hiljada prijedloga za izvršenje protiv korisnika koji duguju. Ovo nije broj korisnika protiv kojih je podnesen prijedlog za izvršenje, već broj prijedloga za izvršenje koji su aktivni na sudu jer je protiv pojedinih korisnika koji duži period nisu izmiravili svoje obaveze prema Toplanama podnijeto više prijedloga za izvršenje. Naplata potraživanja od korisnika centralnog grijanja predstavlja jedan od prioriteta u našem poslovanju. Kontinuirano se provode aktivnosti provjere i pozivanja korisnika radi ažuriranja baze podataka. Radimo na provjeri stvarnih razloga neplaćanja i pokušaja poticaja korisnika koji duguju na postizanje dogovora o plaćanju na rate i rješavanju eventualnih spornih odnosa s ciljem povećanja naplate potraživanja – upozorava Ušanović.

Da bi se naplatila dugovanja od korisnika potrebna je pomoć države i izmjene postojećih propisa i procedura koje definišu rad sudova po pitanju naplate komunalnih usluga. Donošenje novih propisa o naplati komunalnih usluga, formiranje tačne i jedinstvene baze podataka korisnika stambenog fonda Kantona Sarajevo, koja će biti dostupna svim javnim preduzećima, izmirenje obaveza za deložirane korisnike, jačanje socijalnih fondova, predlaže direktor Toplana.

Toplane Sarajevo u sklopu relizacije projekta UNDP-a i Kantona Sarajevo "Zeleni ekonomski razvoj" vrše priključenje objekata Javnog sektora na sistem centralnog  grijanja

- Sa ovim projektom provode se aktivnosti na povećanju energetske efikasnosti u javnom sektoru. Trenutno se izvode radovi na priključenju objekata Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu kao i radovi na priključenju objekata JU Bosanski kulturni centar, JU Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i objekta Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja na toplifikacioni sistem Toplana Sarajevo. Ovaj projekat ima veliki značaj sa aspekta doprinosa boljem kvalitetu zraka u centru Sarajeva – zaključuje Sejfo Ušanović.

Koliko koštaju topli radijatori

Poskupljenje prirodnog gasa očekuje se poslije Nove godine. Kada poskupi gas, poskupjet će i grijanje u Sarajevu. Konačnu Odluku o cijeni centralnog grijanja utvrđuje i donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Neovisnog stručnog tijela. Podsjećamo koliko sada košta zagrijavanje stanova i poslovnih prostora.

Shodno Tarifnom sistemu koji je na snazi i u primjeni još od augusta 2016. godine, tokom sedam mjeseci u kojima se vrši zagrijavanje (oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart i april) korisnicima se fakturišu troškovi i za priključnu snagu i troškovi za isporučenu topotnu energiju, dok se za pet mjeseci izvan sezone grijanja (maj, juni, juli, august i septembar) korisnicima fakturišu samo troškovi za priključnu snagu.

Cijene centralnog grijanja su definisane Odlukom o visini tarifnih stavova KJKP Toplane, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo 28. decembra 2017. godine, u primjeni su od 1. januara 2018. godine i još su na snazi.

Cijene centralnog grijanja za domaćinstva  bez ugrađenog individualnog mjerila utroška toplotne energije  po jednm kvadratnom metru u periodu izvan sezone grijanja (maj, juni, juli, august i septembar) sa PDV-om iznosi 0,61 KM. 

Cijene centralnog grijanja za domaćinstva bez ugrađenog individualnog mjerila utroška toplotne energije po jednom kvadratnom metru u sezoni grijanja  (oktobar, novembar, decembar, januar, februar, mart i april) sa PDV-om iznosi 2,13 KM, troškovi za priključnu snagu plus isporučena energija.

Iz gore navedenog proizilazi da za stan prosječne površine od 60 metara kvadratnih  bez ugrađenog individualnog mjerila utroška toplotne energije  u period izvan sezone grijanja pet mjeseci račun za centralno grijanje mjesečno iznosi 36,6 KM (maj - septembar), dok u sezoni grijanja za stan iste kvadrature se mjesečno fakturiše po 127,8 KM, (oktobar - april).

Cijena centralnog grijanja zavisi od ulaznih cijena energenata od kojih se proizvodi toplotna energija, a to se prevashodno odnosi na ulaznu cijenu prirodnog gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije s obzirom na procentualno učešće cijene prirodnog gasa u strukturi cijene centralnog grijanj iznosi oko 65 posto.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.