open-navfaktor-logo
search
Unaprijeđenje avioprometa
Vlada FBiH odobrila izdvajanje više od 23 miliona KM za aerodrome u Bihaću, Sarajevu, Tuzli i Mostaru
Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, s ciljem unapređenja avioprometa u Federaciji BiH donijela pet odluka o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera iz ovogodišnjeg federalnog budžeta, namijenjenih za kapitalne transfere i subvencije javnim preduzećima.
16.03.2023. u 16:30
get url
text

Ovim odlukama ukupno je odobreno 23.170.000 KM i to za JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać, te JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, JP Međunarodni aerodrom Tuzla i JP Međunarodni aerodrom Mostar d.o.o. Mostar.

Programom utroška kapitalnog transfera Aerodromu Bihać dodijeljeno je 19.700.000 KM. Sredstva  će biti utrošena za nastavak eksproprijacije zemljišta za potrebe prve faze izgradnje aerodromskog kompleksa, kao i nastavak izgradnje poletno-sletne staze, te preventivna arheološka istraživanja na lokalitetu izgradnje ovog aerodroma sa pratećom infrastrukturom.

Sredstva su namijenjena i za troškove geodetskog snimanja prepreka u zonama prilaza aerodromu Bihać za potrebe izrade dizajna procedura letenja, te nadzora nad izvođenjem radova izgradnje poletno-sletne staze. Bit će utrošena i za izradu idejnih i glavnih projekata izmještanja postojeće vodovodne mreže, izvoda iz projektne dokumentacije, nove stajanke, parkinga za putnike, uposlenike, modularnog putničkog terminala, kontrolnog tornja, zgrade granične policije i carinske kontrole.

Drugim programom, također, za JP Aerodrom Bihać danas je odobrena subvencija u iznosu od 170.000 KM za plaće i naknade uposlenika, te troškove telefonskih, poštanskih usluga, uredskog materijala i energije, kao i za druge prateće troškove i takse.

Dva programa za unapređenje avioprometa u FBiH, u ukupnom iznosu od dva miliona KM, odnose se na aerodrome Sarajevo i Tuzla. Sredstva u iznosu od milion KM za Sarajevski aerodrom bit će usmjerena za sigurnosni skener, opremu za otkrivanje tragova eksploziva, spremnik za suspektnu prtljagu, opremu za skeniranje obuće, te za radio komunikacione sisteme, kao i metal detektorska vrata.

Odobrenom odlukom Tuzlanski aerodrom će sredstva u iznosu od milion KM utrošiti za putničke stepenice, GPU zemaljski agregat za poslugu aviona, elevator sa produženom rukom, kolica za prtljagu, zatim traktor na električni pogon, tegljač kolica i druge vučne opreme, kao i niskopodni autobus, invalidska kolica za ukrcavanje i iskrcavanje, gumene podmetače i čunjeve, rendgen uređaj za kabinski prtljag, te metal detektorska vrata. Iz ovih sredstava za Aerodrom Tuzla bit će osigurana i rampa, intervencijska vatrogasna odijela, kao i ostala vatrogasna oprema. Između ostalog, predviđeni su i radovi na opremanju putničkog terminala, trećeg odlaznog gate-a, kao i rekonstrukcija i radovi na vizuelnom identitetu portirnice, te provedba drugih projekata modernizacije ovog aerodroma.

Danas usvojenim programom utroška sredstava tekućeg transfera za subvencije javnim preduzećima 1.300.000 KM dodijeljeno je Aerodromu Mostar. Između ostalog, ova sredstva namijenjena su za troškove potrošnog materijala za HTZ zaštitu, uredskog i materijala za čišćenje i održavanje, te električne energije i vode, goriva, poštanskih i telekomunikacijskih usluga, plaća i ostalih primanja zaposlenih, stručnog osposobljavanja uposlenika.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vršit će kontinuiran nadzor o utrošku ovih sredstava odobrenih u okviru danas usvojenih programa, te će sa aerodromima potpisati ugovore o prijenosu sredstava, provedbi postupaka javne nabavke i izvještavanju o utrošku. Aerodromi su zaduženi da kvartalno izvještavaju resorno federalno ministarstvo o utrošku sredstava, te da najkasnije do 28. februara naredne godine sačine ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima i zajedno sa odlukama nadzornih odbora o usvajanju tih izvještaja, dostave ih Ministarstvu.

Vlada Federacije BiH danas je usvojila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH u vezi mogućnosti smještaja Ureda predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH.

Usvojen je i Program rada Vlade Federacije BiH za 2023. godinu, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH radi informiranja.

Vlada je usvojila i izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2022. godinu, kao i Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta "Energetska efikasnost u BiH" za FBiH za period 1.10. - 31.12.2022.godine.

Danas je usvojen izvještaj o prošlogodišnjem radu Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji. Vlada je članove ove grupe zadužila da, uz ostale aktivnosti iz svoje nadležnosti, nastave usaglašavanje Akcionog plana Vlade FBiH za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH 2020-2025. sa usvojenom Strategijom BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021-2026. godine, u roku od 90 dana. Izvještaj će biti objavljen na web stranici Vlade.

Usvojena je i informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno garantni program za izvoznike, Kreditno garantni program za velika preduzeća i "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranja kamata - Garantni fond" na dan 31.12.2022. godine.

Vlada FBiH prihvatila je plan i program JP Ceste Federacije BiH za obavljanje poslova službe "Pomoć-informacije" (SPI) na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jasmin Rustemi (Union banka d.d. Sarajevo) i Jasmina Pašić (RMU Banovići d.d. Banovići), saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.