open-navfaktor-logo
search
Završena sjednica
Za uvezivanje staža 32 radnika Vlada FBiH odobrila više od 650.000 KM
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, odobrila izdvajanje ukupno 650.884,46 KM za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO  za 32 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.
30.12.2021. u 16:16
get url
text

Od toga se na Agrokomerc d.d. Velika Kladuša odnosi 494.307,36 KM za 21 radnika, na PS Vitezit d.o.o. Vitez - u stečaju, 156.577,10 KM za jedanaest radnika. 

Saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.1.2022. godine, koja iznosi 665 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,665 KM/Sm3.

U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Zahtjev za novu cijenu podnio je Energoinvest d.d. Sarajevo, a na njega je, nakon analiziranja, mišljenje dalo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Danas je, ujedno, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, produženo važenje utvrđene privremene tarife za Operatora transportnog sistema do 31.12.2022. godine. 

Produženo subvencioniranje električne energije do 30. 6. 2022. 

Izmjenom postojeće Odluke, Vlada FBiH je do 30.6.2022. godine produžila provođenje mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti.

Naime, osnovnom Odlukom iz 2011. godine je precizirano da će se subvencije iskazivati na računima za utrošenu električnu energiju, počevši od 1.8.2011. godine i do kraja 2012. godine, ili do roka kojeg Vlada Federacije BiH naknadno odredi. To Vlada periodično i čini. 

Za nastavak obnove saborne crkve u Mostaru 120.000 KM 

Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2021. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH u iznosu od 120.000 KM. 

Ova sredstva su odobrena u svrhu sufinansiranja nastavka obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru.

Prije dnošenja ove odluke, Federalna vlada je prihvatila informaciju o molbi Srpske pravoslavne crkve - Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska - Srpska pravoslavna crkvena opština mostarska, za finansijsku pomoć za nastavak obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, sa inicijativom za izdvajanje sredstava s pozicije Tekuće rezerva Budžeta FBiH za 2021. godinu.

Inače, u molbi za pružanje pomoći, izražena je zahvalnost na svemu što je Vlada FBiH do sada učinila na podršci obnovi Saborne crkve. Do sada su na ovom objektu završeni grubi građevinski radovi, a predstoji unutarnje malterisanje i drugi unutarnji radovi. 

Ostale odluke i zaključci 

Vlada FBiH je na današjoj sjednici usvojila Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH (AF- dodatno finansiranje) za period juli - septembar 2021. godine.  Također, danas je usvojen i Izvještaj o provedbi i završetku projekta Energetska efikasnost u BiH - BEEP.

Prihvaćen je Izvještaj o aktivnostima na uspostavi, održavanju i razvoju infrastrukture prostornih podataka za 2021. godinu.

Federalna vlada je prihvatila Informaciju o rezultatima realizacije Programa dugoročnih plasmana za poticaj zapošljavanja iz sredstava revolvinga, sa stanjem na dan 30. septembar 2021. godine, te zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da kontinuirano prati efekte zapošljavanja i održavanja nivoa zaposlenosti kod korisnika sredstava svih kreditnih linija.

Danas su prihvaćeni planovi rada za 2022. godinu Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, te  Federalnog zavoda za poljoprivredu. 

Kadrovska rješenja 

Vlada FBiH donijela je danas odluke o poništenju ranije raspisanog i o raspisivanje novog javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o. Također, za vršioca dužnosti predsjednika NO Filmskog centra Sarajevo imenovan je Marko Mikulić, a za v.d. članova Izudin Bajrović i Adnan Džindo.

Za predstavnike Vlade FBiH u pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine imenovani su Medina Dudo i Ekrema Kasum. Članovi ovog tima zaduženi su za pregovaranje o zaključivanju svakog pojedinačnog sporazuma / ugovora /  konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zatim na implementaciju aktivnosti proizašlih iz članstva BiH u Inkluzivnom okviru za BEPS i u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe.

Vlada je donijela Rješenje o postavljenju Vedada Demira za direktora Federalnog zavoda za geologiju.

Data je prethodna saglasnost Skupštini UNIS Ginexa d. d Goražde za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje Sedada Dedića i Alema Omerhodžića za članove Nadzornog odbora, na period do isteka mandata člana Nadzornog odbora koji je imenovan prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Zbog isteka mandata na koji su imenovani, zaključno s 31.12.2021. godine, Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti direktore i zamjenike direktora kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH. Za  nove direktore ovih ustavnova su, na period od četiri godine, postavljeni Redžo Kahrić (KPZ Zenica), Marijo Marić (KPZ Mostar), Ivo Ivkić (KPZ Orašje), Faruk Zubčević (KPZ Sarajevo), Emil Velte (KPZ Busovača) i Jasmin Omerbegović (KPZ Tuzla). Novi zamjenici direktora su Ivica Dujmović (KPZ Zenica), Mujo Trebović (KPZ Mostar), Nevad Ahmetović (KPZ Orašje), Mladen Krpan (KPZ Sarajevo), Semir Mekić (KPZ Busovača) i Božo Antunović (KPZ Tuzla). Direktoru KPZ Bihać mandat još nije istekao, a za njegovog novog zamjenika imenovan je Franjo Jurić.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava su opunomoćeni Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o.) i Jadranko Puljić (JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar). 

Sjednica Vlade FBiH je završena, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.