Tromjesečni rad

Dom naroda FBiH tražio, po nalogu Vlade FBiH urađena revizija privatizacije FDM, ovo su rezultati

Revizija privatizacije Fabrike duhana Mostar urađena je po zahtjevu Komisije za utvrđivanje činjenica o okolnostima privatizacije i propadanja Fabrike duhana Sarajevo (FDS) i Fabrike duhana Mostar (FDM) Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Revizijom je utvrđeno je da FDM prestala sa radom u 2007. godini i da nikada u ovoj kompaniji nije pokrenut stečajni postupak.

Revizija je rađena od 31.marta do 30. juna ove godine, a na osnovu koje je sačinjen izvještaj koji je predočen Vladi FBiH. Nacrt nije sačinjavan i dostavljen upravi jer FDM nema upravu.

Revizijom su obuhvaćeni dokumenti, odluke, poslovne knjige, ugovori i akti na osnovu kojih je obavljena pretvorba i privatizacija, radi provjere da li je pretvorba i privatizacija provedena u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji banaka i drugim posebnim propisima.

Na osnovu prikupljene i analizirane dokumentacije, utvrđeno je da, iako je privatizacija dijela državnog kapitala od 12,6186 posto provedena u skladu sa zakonom i drugim propisima, nije polučila potrebne rezultate privrednog rasta i zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da proces privatizacije nije okončan u cijelosti.

Preostali dio (neprivatiziranog) državnog kapitala čini 67 posto osnovnog kapitala.

- Od 2000. godine do 2007. godine FDM je pet puta registrovao smanjenje osnovnog kapitala društva, koji je 30.6.2000. godine iznosio 22.137.500,00 KM. Nakon posljednjeg odobrenog smanjenja u 2007. godini osnovni kapital društva iznosio je 10.375.846,25 KM, podijeljen u 221.375 običnih dionica, nominalne vrijednosti 46,87 KM.

Fabrika duhana Mostar ne proizvodi od 2007. godine. Prema zvaničnim podacima sudskog registra Općinskog suda u Mostaru, u Fabrici duhana Mostar nije pokrenut stečajni postupak - stoji u Izvještaju Agencije za privatizaciju FBiH.

VEZANI TEKST - Prodata Fabrika duhana Mostar, kupac firma iz Širokog Brijega

Naime, u periodu od 2005. godine do 2012. godine Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je objavila šest javnih poziva za prodaju državnog kapitala preduzeća Fabrika duhana Mostar, metodom neposrednog sporazuma, od kojih je pet prodaja proglašeno neuspješnim.

Kompanija Mikra-Matić iz Širokog Brijega ove godine je kupila Fabriku duhana Mostar za nešto više od pet miliona KM.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga