Izvještaj od 30. septembra

Dugovanja, kršenje zakona: Koje su nepravilnosti revizori pronašli u Kantonu Sarajevo za 2019.

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je 30. septembra novi izvještaj o finansijskoj reviziji Skupštine Kantona Sarajevo za 2019. godinu. 

Mišljenje s rezervom, revizori su dali za Izvještaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja i za takvu ocjenu naveli nekoliko razloga. Između ostalog naveli su: 

- Ne možemo potvrditi iskazana potraživanja u iznosu od najmanje 30.870.821 KM jer su pojedina priznata bez vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, značajan dio je predmet sudskih sporova i njihova naplata je neizvjesna.

Nadalje, revizori su skrenuli pažnju na ulaganja u rekonstrukciju i održavanje saobraćajnica, na sporove koji se vode protiv budžetskih korisnika, te obaveze za glavnicu po izvršnim sudskim rješenjima po osnovu tužbi zaposlenika. 

Mišljenje s rezervom revizori su dali i po pitanju eksploatacije prirodnih resursa na području Kantona Sarajevo, ocijenivši da nadležni organi nisu poduzimali potrebne aktivnosti kako bi se eksploatacija vršila zakonito, što ima negativne učinke na Budžet Kantona Sarajevo, ali i na budžete općina. 

Također, konstatovano je da Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, pozivajući se na izuzeće iz člana 10. tog zakona, iako nema osnova da se sve robe koje nabavlja označe kao državna tajna. 

VEZANI TEKST - Kako je Konaković trošio novac: Gotovo 200.000 KM nije opravdano, pola miliona KM dijelio po svom nahođenju 

Revizori su ustanovili također da nije bilo osnova za zaključivanje ugovora o djelu i isplate novca, za poslove koji su sistematizovani. 

Registar budžetskih korisnika, prema ocjeni revizora, nije potpun i ne ažurira se redovno. 

 

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI KANTONA SARAJEVO PROČITAJTE U CIJELOSTI 

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga