Osigurano 10 miliona eura

Zašto se rekonstrukcija vodovodne mreže u Sarajevu odvija sporo

Enver Hadžiahmetović, direktora KJKP Vodovod i kanalizacija
FOTO: Damir Hodžić

Stanje vodovodne i kanalizacione mreže u KS je katastrofalno. Kompletni gubici na vodovodnom sistemu su do 70 posto od ukupno zahvaćene vode, a najveća količina se gubi zbog dotrajalosti cijevi.

Kako bi obnova zastarjele vodovodne i kanalizacione mreže, kao i neophodnih elektropostrojenja bila realizovana što prije i u što je moguće većem obimu, izuzetan značaj predstavljaju odobreni kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 25 miliona eura. Kanton Sarajevo je zatražio od EBRD-a da pomogne u pripremi i finansiranju sveobuhvatnog programa obnove vodovodne mreže, kao jednu od prioritetnih intervencija predviđenih Kantonalnim investicijskim programom 2017-2020.

Enver Hadžiahmetović, direktora KJKP Vodovod i kanalizacija, u razgovoru za Faktor otkrio je koliko je kreditnih sredstava potrošeno u 2020. godini i šta je urađeno.

- Cjelokupna operacija Projekta Sarajevo Water uključivat će kredit od EBRD-a u iznosu od 25 miliona eura za finansiranje obnove vodovodne mreže u odabranim područjima. Iznos kredita je podijeljen u tri tranše (10+10+5). Trenutno je aktivna prva tranša od 10 miliona eura. To će biti dovoljno za rekonstrukcija pumpnih stanica Bačevo, Alipašin Most i Centar. Rekonstrukcija cjevovoda radit će se na šest lokacija. Konsultantske usluge za Program finansijskog i Operativnog poboljšanja (FOPIP), također se moraju platiti – kaže Hadžiahmetović.

Poziv za dostavljanje ponuda za projekat rekonstrukcije pumpnih stanica (Bačevo, Alipašin Most, Centar) objavljen je 17. decembra 2018. godine i odabran je izvođač radova Unioninvest Holding. Ugovor je potpisan 24. septembra 2019. godine, a njegova vrijednost iznosi više od 5,5 miliona maraka, bez PDV-a. Do sada je za ovaj projekat povučeno 1,25 miliona eura, dodaje naš sagovornik i pojašnjava:

- KJKP Vodovod i kanalizacija 13. januara 2020. godine objavio je Poziv za nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne mreže Sarajeva (Faza 1), nakon što EBRD nije uložila prigovor na prethodno dostavljenu dokumentaciju za nadmetanje. Do utvrđenog roka za dostavu ponuda (2. marta 2020.) pristigle su dvije odgovarajuće ponude koje su vrlo blizu ranije utvrđenog proračuna za ugovor – pojašnjava direktor ViK-a.

Tenderska dokumentacija odnosila se na dva LOT-a i ponovo se za izvođača radova traži saglasnost EBRD-a.

- Pristigle ponude za LOT 1 ocijenjene su tehnički zadovoljavajućim te se Odluka o odabiru ponuđača svela na odabir jeftinijeg, nakon čega je sastavljen izvještaj Komisije koji je proslijeđen EBRD-u na odobrenje. EBRD je dala svoj no-objection na Izvještaj te se nastavilo ka finaliziranju aktivnosti u vezi s potpisivanjem Ugovora. Ugovor za Projekat rekonstrukcije vodovodne mreže za LOT 1, na lokacijama Dumača - Barice - Ugorsko, ulice Hasana Bibera i Lepenička dodijeljen je firmi Mibral s kojom je potpisan Ugovor 17. juna 2020. godine, vrijedan oko 1,1 milion eura, bez PDV-a. Rok za završetak LOT-a 1 je šest mjeseci. Započeti su radovi na rekonstrukciji na lokalitetu Dumače. Na druge dvije lokacije izvođač je uveden u radove i trenutno se vrši nabavka materijala neophodnog za izvođenje ulicama Hasana Bibera i Lepenička. Do sada je isplaćeno deset posto od vrijednosti Ugovora - kaže Hadžiahmetović.

Na rekonstrukciju vodovodnog cjevovoda pod pritiskom Alipašin Most - Centar, a što se odnosi na LOT2, čeka se na odobrenje EBRD-a, kako bi se izabrao izvođač radova. Poziv za dostavljanje ponuda za Projekat Konsultantske usluge za Program finansijskog i Operativnog poboljšanja (FOPIP) objavljen je 7. februara 2020. godine. I za ovaj projekat čeka se odobrenje EBRD-a, kako bi se odabrao najpovoljniji ponuđač. Planirano je da se radovi na Tranši 1 završe do kraja 2020. godine, zaključuje naš sagovornik.

Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Početna Najnovije Najčitanije Pretraga